Data jsou v něm strojově čitelná a mají předem definovanou strukturu a klasifikaci tak, aby mohla být sdílena a využita v dalších informačních systémech. Nejen velké stavební společnosti, ale i investoři hledají způsoby, jak přidat a zachovat informace ve stavebním projektu od jeho zrodu přes realizaci a její správu až do konce životnosti stavby.

Digitalizace přináší výhody

Nejdříve se metoda BIM začala prosazovat v pozemním stavitelství a nyní pomalu proniká i do přípravy dopravních staveb. Od roku 2023 vzniká povinnost zavedení BIM pro nadlimitní veřejné zakázky. Dnes je BIM u dopravních staveb jakousi nadstavbou. Investoři se snaží získat zkušenosti a definovat svoje požadavky tak, aby v roce 2023 byli připraveni. Stejně tak i projektanti a zhotovitelé dopravních staveb se teprve učí s BIM pracovat. I po povinnosti zavedení BIM paralelně poběží klasická projektová dokumentace. Praxe se tedy nezmění ze dne na den, ale cíl je jasný: BIM bude postupně standardem u většiny dopravních staveb.
Nejdůležitější je si uvědomit, že digitalizace ve stavebnictví přináší výhody prakticky u všech staveb. BIM je potřeba vnímat především jako proces a při přechodu na BIM je tedy zásadní pochopit, že se nejedná pouze o nainstalování nového softwarového nástroje, ale o zásadnější změny v celkovém systému práce, ať se jedná o architekta, investora, projektanta, zhotovitele či veřejnou správu. U zavedení technologie BIM jde o určitou změnu v myšlení, v pracovních postupech a návycích, jež v podstatě vedou k nové metodice práce – ideálně spolupráce všech v reálném čase na jednom modelu stavby.

Chytré řízení vaší stavby

V souvislosti se sdílením informací v reálném čase mluvíme v BIM o tzv. společném datovém prostředí (anglicky Common Data Environment, zkr. CDE). V tomto CDE mohou být sdílena data v rámci organizace investorem i ostatními účastníky výstavby. V CDE je možné nejen ukládat veškeré dokumenty stavby, ale současně tyto dokumenty propojit s rozpočtem, harmonogramem, fakturací a skutečnými náklady. Toto umožní komplexní sledování a vyhodnocování průběhu stavby. Nedílnou součástí CDE budou informační modely stavby, kdy informace obsažené v těchto modelech umožní automatické generování a propojení na rozpočet, harmonogram a další dokumenty stavby.

Náklady a čas pod kontrolou

Naše společnost je inovativní, a tak chceme ukázat, kam se naše softwarové platformy posouvají. Nejen naše CDE Aspe ­Online, ale i nové společné datové prostředí AspeHub, bylo součástí řady pilotních projektů BIM realizovaných např. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou železnic či Ředitelstvím vodních cest. V rámci pilotního projektu D11 1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem (DSP) a I/35 Liberec, most 35-024..2 (DSP, PDPS) jsme se dokázali prezentovat tvorbou rozpočtu a tvorbou harmonogramu v modulární aplikaci AspeEsticon na základě dat získaných z informačního modelu. Jedná se o funkcionality, které jsou pro hladký průběh projektu naprosto klíčové. Právě společné datové prostředí umožňuje kompletní sdílení dat z AspeEsticon, veškerou komunikaci nad těmito daty i sledování a nastavování různých procesů v celém životním cyklu stavby. Proto je tak důležitá metodika výběru společného datového prostředí, která zajistí plynulý přenos veškerých dat a následné předání kompletní správy společného datového prostředí investorům.

Informační mozek vaší firmy

Nejen ve společném datovém prostředí jsou k nahlédnutí finanční data plánovaného rozpočtu a skutečné fakturace stavby. Lze je zobrazit i v manažerském informačním portálu AspeMip, kde je zároveň možné nastavit i datové pumpy pro import z jiných systémů, například z účetnictví. Nad všemi daty jsou připraveny uživatelské reporty a analytické nástroje, které poskytnou sumární přehledy hospodaření zvoleného útvaru firmy, nebo detailní rozbor jedné stavby.
Tyto nástroje poskytují managementu společnosti na všech úrovních rychlý přehled a průběžné sledování hospodaření včetně predikce hospodářského výsledku stavby nebo přiděleného útvaru.

Tým IBR Consulting, s. r. o.