Požadavek na podepisování kvalifikovaným elektronickým certifikátem v prostředí CDE vychází ze současné praxe ručního podpisu schvalovaných dokumentů, ale z pohledu digitalizace celého procesu to není potřeba. V CDE je po autentizaci přihlášeného uživatele zachycena jasná digitální stopa jeho činností a stejně jako při zadání příkazu k platbě v internetovém bankovnictví stačí pouhé „odkliknutí“ souhlasu.

Zřízení společného datového prostředí
Pokud se jedná o investorskou organizaci, nebo investiční oddělení zabývající se výhradně realizací staveb, je praktické mít vytvořeno jedno společné datové prostředí, které je poté využíváno na všech projektech. Každá ­připravovaná stavba tak může mít od první chvíle veškeré informace na jednom místě a přístupné pro všechny účastníky výstavby. Součástí CDE by mělo být i digitální zpracování připomínkového řízení a schvalovacích procesů (workflow). Připomínkové řízení a schvalování se využívá nejen ve fázích přípravy projektové dokumentace, ale i při samotné realizaci, kdy dochází např. ke schvalování změn během výstavby či zjišťovacích protokolů. Samozřejmostí je definování uživatelských rolí, práv a povinností všech založených uživatelů, kteří mohou vkládat, prohlížet, ale také elektronicky schvalovat. Tady ale bohužel dochází k tomu, že je téměř vždy požadován i tisk schváleného dokumentu a musí tedy obsahovat i viditelnou informaci o schválení. To vede často k požadavku na podpis elektronickým certifikátem, protože dosud bylo schválení prováděno ručním podpisem. Můžeme se podívat na řešení používané v internetovém bankovnictví, kde je po autentizaci přihlášeného uživatele zachycena jasná digitální stopa jeho činností. Například pokyn k převodu peněz, dříve rukou podepisovaný formulář „Příkaz k úhradě“, je dnes prováděn i bez podepsání elektronickým certifikátem tohoto formuláře ve formátu pdf.

Sdílení dat ve fázi realizace
Pro úspěšnou spolupráci mezi všemi účastníky výstavby je nutné popsat způsob komunikace. V dokumentu BEP (BIM ­Execution Plan) je potom blíže specifikována adresářová ­struktura a typy vkládaných dokumentů. Společné datové prostředí by mělo být jedinou platformou pro veškerou komunikaci nad projektem. Tím je zajištěno, že všichni pracují s poslední verzí dokumentu. Propojením 3D modelu, rozpočtu, harmonogramu a ostatních dokumentů se zvyšuje přehled o průběhu realizace. Pro potřebu výměny dat mezi účastníky výstavby je vhodnou platformou otevřený datový formát XC4B. Jedná se o rozšířený a obecně používaný formát XC4 ve verzi 4.0. Z předchozí verze přebral struktury pro přenos rozpočtu, nabídky, harmonogramu, změn během výstavby, čerpání (zjišťovací protokoly) a fakturace. Tyto struktury byly upraveny o prvky pro členění stavby podle 3D modelu, odpovídající potřebám BIM – konstrukční prvky a elementy. Ty obsahují vazbu na objekty v 3D modelu, který je součástí formátu a přenáší se současně s cenovými a časovými údaji. XC4B umožňuje přenos i dalších dokumentů ke shora uvedeným údajům – protokoly, vyjádření atd. Při zavádění CDE uživatelé často vznášejí požadavky na práci s jednotlivými dokumenty přímo z tohoto prostředí. Základní vlastností CDE by však mělo být v současné době pouze prohlížení těchto dokumentů. Pro jejich úpravu je vhodnější dokumenty stáhnout a použít externí specializované aplikace. Doufejme, že vznik aplikačních rozhraní u těchto programů brzy usnadní přenosy mezi CDE a externími aplikacemi.

IBR Consulting, s.r.o.
www.ibrconsulting.cz