Sledovat stav projektu „online“ je tak možné například u stavby D35 Časy-Ostrov, kde je využívánnástroj Datový sklad stavby. Od roku 2022 bude model BIM muset být využit pro všechny nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů.

"Současná situace prověřuje naši připravenost na využívání moderních technologií napříč různými obory pro práci z domova. Na myšlence digitalizace stavebnictví jsou postaveny také našeprodukty pro dopravní stavby. Prostřednictvím našich digitálních nástrojů, jako je třeba Datový sklad stavby, vytváříme jednotné datové prostředí pro všechny důležité dokumenty i subjekty zapojené do konkrétního projektu. Nyní jsme tak schopni díky tomu nahlédnout na vývoj projektu přímo od stolu. Zkontrolovat si, jak se projekt vyvíjí s ohledem na plánované rozpočty a časový harmonogram nebo celoživotními náklady. Odpovědný subjekt, tak může z pohodlí svého domova aktivně řídit a hlídat vývoj stavby, což je v současné situaci klíčové pro celý projekt. My sami jsme si v této době vyzkoušeli funkčnost našeho nového nástroje AspeHub, který slouží k ukládání a sdílení dokumentů. Náměty a připomínky nás všech pomohli program zlepšit a prověřit ho v rutinním provozu,“ uvedl František Benč, jednatel společnosti IBR Consulting.

A dodává: „Věřím, že společně z této těžké doby vyjdeme připravenější na digitalizaci stavebnictví.“

Jak funguje jednotné datové prostředí? Online z domova

Mezi nejdůležitější digitální nástroje pro stavebnictví využitelné pro BIM, patří jednotné datové prostředí, jehož základtvoří Datový sklad stavby. Tato  platforma sdružuje všechny dokumenty o stavbě na jednom místě online. K dispozici jsou zde rozpočty, předpokládané náklady, úřední dokumenty, časový harmonogram, 3D model projektu a celoživotní náklady. Vše vsoftwaru Aspe. Tato platforma umožňuje všem účastníkům projektu okamžitou kontrolu stavu projektu a dostupnost jednotlivých dokumentů odkudkoliv.

Společnost IBR Consultingse dlouhodobě věnuje digitalizaci a využití moderních technologií pro obor stavebnictví.Příklad z praxe – D35 Časy–Ostrov – z papíru do tabletu

Největší současnou referencí jednotného datového prostředíje probíhající projekt D35 Časy–Ostrov. Jeho aktuální stav je možné sledovat odkudkoliv. Během přípravy výstavby úseku D35 Časy–Ostrov bylo do datového prostředí zavedeno přes 10 000 dokumentů. Za rok realizace stavby do DSS přibylo necelých 7 000 dokumentů, zejména protokoly, zprávy či dokumentace RDS. Aktuálně se v prostředí DSS nachází přes 17 000 dokumentů týkajících se tohoto úseku.Do DSS mají přístup nejen investoři, zhotovitelé či autorský dozor projektu D35 Časy–Ostrov, ale také projektanti RDS, supervize SFDI, tým Správce stavby, zaměstnanci GŘ ŘSD, laboratorní technici a konzultanti na administraci ZBV. Participanti projektu mají veškerou dokumentaci zařazenou do složkové struktury, která je na všech projektech ŘSD totožná a umožňuje jim tak hledat určitý dokument u všech staveb na stejném místě.