Internetová aplikace www.EstiCon.cz je určena investorům pro získání odhadu cenového intervalu, kde by se měla reálná cena stavby pohybovat. Její použití při veřejných soutěžích by mělo zabránit jak předražování staveb, tak dnes hlavně vysoutěžení prokazatelně dumpingových cen. Mohli bychom parafrázovat „Tato sleva není rozhodně zadarmo.“ Hodně se mluví o prorůstových opatřeních, jsem přesvědčen, že zajištění reálné ceny by mohl být první zásadní krok.

EstiCon – těžiště ve stupni pro územní rozhodnutí
Odhad ceny stavby v prvních fázích studií a záměru projektu je určitě zásadní moment pro rozhodnutí o zařazení mezi investiční akce, ale pro konečnou podobu stavby a její náklady je klíčový stupeň DÚR. Příprava projektu v tomto stupni by měla probíhat za spolupráce co nejširší skupiny odborníků z různých oborů. Projednávání variant a hledání nejvhodnějšího řešení by mělo být zakončeno workshopem, na kterém by multidisciplinární tým vyhodnotil řešení, které splňuje technické, environmentální, sociální a zejména ekonomické požadavky. Mimo vlastních stavebních nákladů je nutné zahrnout i celoživotní náklady stavby s důrazem na údržbu a opravy. Pro tyto účely byl vytvořen program EstiCon, kde je možné získat podrobný rozbor ceny stavebních nákladů, který vychází z kalkulačních rozpadů. Dále je možné zadat hlavní parametry stavby z hlediska celoživotních nákladů a porovnávat jednotlivé varianty. Třetí významnou částí je sestavení seznamu možných rizik a odhad jejich vlivu na cenu stavby. Takto komplexní pohled na připravovanou stavbu by měl být prováděn opakovaně pro všechny varianty, výstup by měl být projednán na workshopech společně s posudky z ostatních oborů. Veškerá tato energie vložená do přípravy stupně DÚR by měla přispět i k minimálním změnám v dalších stupních, které by už měly skutečně jen upřesňovat zadání. Z pohledu tvorby následné dokumentace pro zadání veřejné soutěže by tak mělo být řešení již natolik propracované a projednané, že by při realizaci neměly vznikat dodatečné požadavky na změny během výstavby. Zkvalitnění přípravy a doplnění zákona o veřejných zakázkách o metodiku pro technické upřesnění řešení v průběhu realizace (stejné technické parametry a cena) by významným způsobem přispělo k řešení současných problémů při výstavbě.

Ing. František Benč, Ph.D.

IBR Consulting
Vaňurova ul. 505/17, 460 02 Liberec 3
tel.: +420 489 205 910, +420 489 205 911
e-mail: info@ibrconsulting.cz, www.ibrconsulting.cz