Tvorba těchto pravidel byla pojata příliš zeširoka a výstupy nejsou využívány v praxi a ověřovány na menších projektech. Soukromý sektor se snaží hledat vlastní použitelná řešení, která už dnes evolučně zavádějí nové technologie a poskytují uživatelům nástroje pro sdílení dat a efektivnější práci při přípravě a realizaci staveb.

Požadavky na informační model

Ve většině případů je to investor, který by měl definovat, jaké má v dané fázi stavby požadavky na informace. Definice požadavků vychází z potřeb dané organizace a následně z potřeb konkrétního projektu. Informace z projektu týkající se vznikající stavby jsou dále využívány i dalšími účastníky procesu, kterými jsou například stavební úřady či zhotovitelé. Je tedy zřejmé, že tyto požadavky budou jiné ve fázích přípravy, při realizaci nebo při správě majetku.
V každém případě je výhodné udržovat veškeré informace od prvních úvah o projektu na jednom místě a jako první definovat datovou strukturu, kam budou dokumenty umístěny. Ať už se jedná o interní ukládání dat, nebo jejich sdílení mezi všemi účastníky výstavby, měla by být tato struktura rámcově stejná pro všechny typově shodné projekty. Zní to jako jednoduchý úkol, ale většinu dokumentů je možné zatřídit podle více kritérií. Mimo zařazení dokumentu do určené složky je výhodné přidat i další parametry či vazby, případně přidat další metadata tak, aby bylo možné dokument v celém úložišti lépe dohledat. Provázanost dat by měla být hlavním přínosem, rozhodně však není nutné všechna data vztahovat pouze k 3D modelu. Investor může už dnes při tvorbě projektové dokumentace sdílet informace s projektantem, zhotovitelem a ostatními účastníky stavby.

Pravidla komunikace a schvalování

Při využívání sdíleného datového prostředí je nutné nastavit role všech uživatelů, jejich práva a zejména povinnosti, kdy a jaké dokumenty musejí do úložiště vkládat. Každý dokument by měl být jasně označen, jestli se jedná o pracovní verzi k připomínkování, nebo o schválený dokument. Pokud bylo na dokumentu prováděno připomínkování, měly by být zachovány veškeré informace o jeho průběhu. Stejně tak, pokud bylo nad dokumentem spuštěno workflow vedoucí k jeho schválení, je nutné zachovat veškeré kroky a verze podkladů, které byly při schvalování využity. Všechny revize dokumentu by měly být ukládány a přístupné jako archivní záznamy pro případné pozdější použití.

Tvorba projektové dokumentace

V případě, že je společné datové prostředí využíváno od prvních fází projektu, získá investor přehled o všech podkladech a průběhu prací. Je možné sledovat nadefinované milníky projektu pro odevzdání konceptu, konceptu čistopisu a čistopisu. Pro připomínkové řízení nad konceptem i konceptem čistopisu jsou stanoveny lhůty, do kdy je nutné souhrnné připomínky odevzdat a zapracovat. Pro zachování informací o průběhu připomínkování je nad každou připomínkou ukládána komunikace všech účastníků formou chatu. Finální verze odsouhlasené projektové dokumentace je k dispozici pro zpracování dalšího stupně, případně pro výběr zhotovitele stavby a sledování realizace stavby.

Tým IBR Consulting, s. r. o.