Jak je to možné a jak nástroj pracuje? Nástroj FENbot vygeneruje na základě dat z kontaktního poptávkového formuláře a své autonomní znalostní databáze jednotlivé výrobky, resp. položky nabídky, jako by je navrhoval minimálně zdatnější uživatel software – cenař. To vše rychle, bez zbytečného odkladu či zdržení, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a bez dovolené!
Díky strojovému učení FENbot neustále a čím dál přesněji navrhuje výrobky, rámové členění, počet křídel, typ otevírání, smysl otevírání atd. a generuje tím pádem nabídky lépe a lépe. Tento nástroj je unikátním řešením pro velmi efektivní zpracování cenových nabídek z kontaktních formulářů webových stránek.

Co FENbot umí:
- Napojení na Váš existující poptávkový formulář umístěný na webových stránkách.
- Automatické zpracování cenové nabídky do jednotlivých pozic, včetně doplňků, služeb.
- Automatický výpočet dopravy do vzdálenějších regionů či zohlednění do ceny montáže.
- Automatické odeslání nabídky na e-mail poptávajícího jménem obchodníka, který je pro tuto zakázku určen, resp. naučen FENbotem (lze naučit…dle regionů, systému profilů, velikosti nabídky atp.)
- Automatické předání informace vašemu obchodníkovi včetně rozhraní pro editaci nabídky.
- Možnost automatizace dalších rutinních kroků jako je kontrola spokojenosti s nabídkou atd.

Nepřetržitý prodej oken a dveří (24/7) bez omezení za vás vyřeší robot FENbot

 

Hlavní výhody FENbota:
- Doručení cenové nabídky bez odkladu (v řádu vteřin – minut – hodin).
- Úspora mzdových nákladů na obsluhu nabídkového software (minimálně za jednoho zaměstnance – lze smluvně garantovat po provedení analýzy).
- Pracuje 24/7 - tedy nepřetržitě.

Ověřeno v praxi:
- FENbot automaticky zpracoval a odeslal 122 917 nabídek v celkové ceně 4,453 mld. Kč.
- Ze 100 % poptávek FENbot bez zásahu obsluhy odeslal 92 % nabídek.
- FENbot za pomoci znalostní databáze navrhl 576 223 kusů výplní stavebních otvorů.
- Od poptávky k podpisu smlouvy – 7,62 kalendářních dnů.
- Z toho realizováno 10 929 zakázek.
- Objem realizovaných zakázek 379 402 887 Kč.

Jako nadstavbu firma nabízí unikátní produkt FENshop, pomocí kterého lze realizovat internetový prodej oken a dveří různých rozměrů a barev, včetně parapetů, sítí proti hmyzu, žaluzií a dalšího širokého sortimentu doplňkového příslušenství. Informace o dalších produktech firmy můžete čerpat na facebooku TurboSoft.