Společnost ARCADIS Geotechnika a.s. plynule navazuje na první inženýrskogeologické pracoviště v ČR, které v roce 1926 založil pozdější akademik a prezident IAEG, profesor Quido Záruba. V roce 1929 pak další významný český geotechnik prof. Alois Myslivec zřídil v Praze první československou laboratoř mechaniky zemin. Z těchto pracovišť bylo v roce 1954 vytvořeno komplexní centrum pod názvem Ústav stavební geologie. Tam byli soustředěni všichni specialisté, nezbytní pro řešení geotechnických problémů inženýrských staveb všeho druhu.
V roce 1968 vzniká specializovaný průzkumný podnik Stavební geologie Praha, n.p., který vedle odborných a projekčních pracovišť zahrnoval i provozy pro práce technické a stavební. Stavební geologie Praha, n.p. garantovala komplexní rozvoj všech odborných geotechnických disciplin, prováděla aplikovaný výzkum a zejména hrála rozhodující roli při poskytování geotechnických a geologických podkladů pro všechny velké stavby nejen v ČSR, ale i v zahraničí.
V roce 1991 byla při privatizaci tohoto podniku založena akciová společnost Stavební geologie - Geotechnika, sdružující všechna odborná geotechnická pracoviště původní Stavební geologie Praha. Firma se oprostila od vrtných a stavebních provozů a změnila se v moderní nezávislou konzultační inženýrskou společnost.
V roce 1993 se firma spojuje se strategickým zahraničním partnerem - francouzskou inženýrskou společností Simecsol, což umožnilo její rychlou konsolidaci. Od svého vzniku Stavební geologie - Geotechnika, a.s. pokračuje ve svém rozvoji extenzivním i intenzivním způsobem. Dále rozšiřuje portfolio nabídky svých služeb, zakládá regionální kanceláře v Brně a Ostravě, pokračuje ve výzkumné činnosti a zejména mohutně investuje do přístrojové techniky.
V roce 2002 se Stavební geologie - ­Geotechnika, a.s., spolu se svým zahraničním partnerem, stává součástí nadnárodního uskupení inženýrských a konzultačních firem ­ARCADIS se sídlem v Nizozemí. V roce 2005 firma zakládá v Bratislavě samostatně působící organizační složku a v Žilině kapitálově vstupuje do společnosti GEOFOS, která je vůdčí firmou v segmentu inženýrskogeologických prací ve Slovenské republice.
Od roku 2007 je Stavební geologie - ­Geotechnika, a.s., společně s firmou ARCADIS Project Management s.r.o. součástí holdingové společnosti ARCADIS CZ a.s., jejímž majoritním akcionářem je nadnárodní skupina ARCADIS.
V roce 2008 dosahuje Stavební geologie - Geotechnika, a.s. se 180 stálými zaměstnanci ročního obratu 420 milionů Kč. Tím je bezesporu největší konzultační firmou podnikající v České republice ve stavebnictví a svou velikostí je srovnatelná s největšími firmami v tomto segmentu trhu s výjimkou dodavatelů stavebních prací.

Od 15. dubna 2009 společnost vystupuje pod novým obchodním názvem ­ARCADIS Geotechnika a.s.

Jedinečnost a síla společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě více než 80leté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. ­ARCADIS Geotechnika a.s. se zaměřuje na poradenství, supervize, průzkum a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a v životním prostředí. Ve své nabídce má také projekty i project management, zejména inženýrských a ekologických staveb.

Specializace akciové společnosti
ARCADIS Geotechnika a.s.:
- Geotechnika
- Inženýrská geologie
- Hydrogeologie
- Mechanika zemin
- Mechanika hornin
- Inženýrská seizmologie
- Geofyzika
- Stavební dynamika
- Inženýrská geodézie
- Důlní inženýrství

Filozofie podnikání
ARCADIS Geotechnika a.s. klade hlavní důraz na komplexnost poskytovaných služeb v celém spektru problémů interakce mezi horninovým i životním prostředím a velkými stavbami všeho druhu. Zvláštní pozornost je věnována jakosti a co nejdokonalejšímu uspokojení potřeb klientů. Veškeré služby společnost poskytuje na etických principech, vyplývajících ze zásad Mezinárodní federace konzultačních firem FIDIC. Specialisté ARCADIS ­Geotechnika a.s. rádi pracují na projektech, které vyžadují nekonvenční a tvůrčí přístup s využitím nejnovějších poznatků příslušných technických disciplín.

5 důvodů pro spolupráci se společností ARCADIS Geotechnika a.s.:
- Špičkové know-how z oblasti inženýrských staveb, geotechniky a ekologie
- Komplexní řešení problémů od průzkumu přes projekt až po realizaci díla
- Moderní přístup zajišťující optimalizaci mezi ekonomickým, ekologickým a technickým řešením
- Osvědčená schopnost řízení ekologických a inženýrských rizik
- Operativní firma s technickým a finančním zázemím přední světové společnosti


ARCADIS Geotechnika a.s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5
tel.: +420 234 654 111
fax: +420 234 654 112
e-mail: info@arcadisgt.cz
www.arcadisgt.cz