Naštěstí se zdá, že po určitém kolapsu se na trhu cen energií blýská na lepší časy. Vlivem dostatku surovin, zejména plynu, a teplého počasí nyní energie rychle zlevňují a jejich ceny se dostávají na historická minima.
Dá se však v dnešním neklidném světě předvídat, co bude s cenami energií za rok či za dva? Odpovědět na tuto otázku si i přes nynější určitou stabilizaci cen troufne málokdo. Pro realizaci topných soustav v rodinných domech z toho na základě těchto zkušeností plyne jediné. Zbavit se závislosti na jednom typu topného zdroje a svoji topnou soustavu pokud možno více diverzifikovat. Uživatelům takto řešených topných soustav to v budoucnu umožní využití toho ze zdrojů, který bude z pohledu aktuálního vývoje cen energií na trhu nejvýhodnější. S řešením této problematiky nyní přichází specialista na oblast vytápění a sanity, společnost Gienger s.r.o.

Kombinace topných zdrojů plyn + elektřina má řadu výhod
Vedle již zmíněné nezávislosti na jednom typu paliva má hybridní topná soustava celou řadu dalších výhod. K nim patří zejména to, že vzhledem ke stále mírnějším zimám zajistí po převážnou část topné sezóny většinu potřeby tepla i slabší tepelné čerpadlo. V případě přechodně nižších venkovních teplot a nutnosti ohřevu TUV zajistí dohřev kondenzační kotel. Systém řídí regulace kondenzačního kotle, a je tak zajištěno optimální využití efektivnějšího zdroje nebo zdroje s dostupnější cenou energie.

Výhody tepelného čerpadla
Nasazení tepelného čerpadla v topné soustavě domu poskytuje uživateli celou řadu výhod. V prvé řadě je to vysoká efektivita vytápění TČ při mírných teplotách, kdy TČ dokáže vyrobit z jedné jednotky dodané energie 4-5 jednotek energie tepelné. To z něj činí nejúčinnější topný zdroj na trhu. Navíc v případě, že je dům vytápěn stropním nebo podlahovým vytápěním, či nástěnnými konvektory, je možné v létě interiér domu také velmi účinně chladit. I poloviční výkon TČ proti tepelné ztrátě domu pokryje až 80 % celkových nároků na vytápění. Navíc při nižším výkonu TČ není třeba zvyšovat hodnoty hlavního jističe, a platit tak více, než je nezbytně nutné. ­Naopak je možné uplatnit nižší sazbu na dodávku elektřiny u distributorů, a maximalizovat tak úspory za vytápění i za běžnou spotřebu domu. Majitelům rodinných domů, kteří vytápí doposud svůj dům pouze plynem, se tak nabízí výhodné doplnění topné soustavy o tepelné čerpadlo, díky čemuž mohou maximalizovat své úspory za vytápění

Výhody vytápění plynovým kondenzačním kotlem
Jak již bylo zmíněno výše, vytápění tepelným čerpadlem je optimální při mírných zimních teplotách. V případě mínusových teplot je nutné interiér i teplou vodu ohřívat s pomocí bivalentního zdroje, který pokryje zbytek tepelné ztráty domu a potřebu dohřevu TUV. Ideálním zdrojem je v tomto případě plynový kondenzační kotel. Výhodou kondenzačních kotlů je, že dokáží část horkých spalin, které by jinak bez využití unikly do ovzduší, využít pro ohřev topné vody v systému a zvýšit tak topný účinek kotle. Ten je deklarován na úrovni až 108 %. Díky tomu dokáží kondenzační kotle ve srovnání se staršími atmosférickými kotli ušetřit až 30 % spotřeby plynu na vytápění.


Výhody hybridního topného systému tepelného čerpadla a plynového kotle
Primární výhodou hybridní topné soustavy je nesporně fakt, že umožňuje pružně reagovat na vývoj cen energií na trhu a pro vytápění domu tak využívat aktuálně výhodnější zdroj tepla. Díky střídavému využití plynového kotle a tepelného čerpadla dochází logicky i ke snížení spotřeby jak plynu, tak i elektrické energie. Navíc tím, že obě zařízení nemusí v průběhu zimy běžet soustavně na plný výkon, dochází k jejich menšímu opotřebení, což zvyšuje životnost topné soustavy. V případě, že je již dům vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, po doplnění topné soustavy o tepelné čerpadlo již není nutná instalace velkého zásobníku TUV a ohřev vody dále zajišťuje plynový kotel se stávajícím zásobníkem. Další výhodou je samozřejmě také to, že v případě poruchy nebo výpadku jednoho zdroje je dům i nadále vytápěn funkčním druhým zdrojem.

Úspory a návratnost investice do moderních topných a bivalentních zdrojů
V případě, že váš dům ještě vytápíte starším atmosférickým plynovým kotlem, pak vězte, že vaše roční spotřeba plynu je cca o 30 % vyšší, než je tomu u vytápění domu moderním kondenzačním kotlem. Počty jsou pak jednoduché. Pokud protopíte ročně 100 tis. Kč pak s kondenzačním kotlem to bude 70 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že instalace kondenzačního kotle stojí kolem 100 tis. Kč, pak návratnost této investice je v řádu cca tří let. A to se nepochybně vyplatí!
Za předpokladu, že váš dům již disponuje kondenzačním kotlem, pak náklady na instalaci slabšího tepelného čerpadla vás vyjdou cca na 200 tis. Kč. Nicméně úspora za vytápění může opět dosahovat vzhledem k účinnosti tepelného čerpadla dalších 30 %. Zde je sice návratnost o něco delší, na úrovni cca 7-8 let, ale úspora za energie představuje několikanásobně vyšší zhodnocení než úroky v bankách a po uplynutí návratnosti investice již jen vydělává neboli spoří.

Jak při plánování topných soustav a jejich doplnění postupovat? Zeptali jsme se v odborném velkoobchodu Gienger
Jak jsme se dozvěděli od specialistů pro oblast vytápění ve velkoobchodu TZB, společnosti Gienger, čím náročnější topná soustava je, tím důležitější je její odborný návrh a spolupráce s jedním dodavatelem. Jen ten je schopen zajistit nejen jednotlivé topné zdroje, ale také propojovací instalační materiál, spolehlivý systém podlahového vytápění či inteligentní regulaci nutnou pro dosažení maximálních úspor v činnosti topného systému. A jak vidí odborní poradci ve společnosti ­Gienger ideální skladbu hybridního topného systému? Jeho základem by měl být plynový kondenzační kotel, např. Brötje s externím zásobníkem, bivalentním zdrojem by pak mělo být tepelné čerpadlo značky LG, popřípadě Novelan a pro přenos tepla do jednotlivých místností by měl sloužit topný systém podlahového vytápění značky Cosmo s nízkým teplotním spádem. Optimální a nerušenou činnost celého systému by měla zajišťovat inteligentní regulace kotlů Brötje.

A co říci závěrem?
Bivalentní topná soustava skládající se z kondenzačního kotle a tepelného čerpadla přináší uživatelům více nezávislosti na typu topné energie a umožňuje mu docílit maximální efektivity a úspor v činnosti topné soustavy. A nejen to. Systém představuje i více ekologie, pohodlí a spolehlivosti. Jedním dechem je však potřeba také dodat, že složitější instalace topných soustav vyžadují pro svou bezchybnou funkci odbornou konzultaci investičního záměru, správný návrh topné soustavy, dodávku komponentů od jednoho dodavatele a samozřejmě odbornou montáž. Pokud tedy chcete dosáhnout maximálních úspor za vytápění a dlouhodobě spolehlivé činnosti vaší topné soustavy, obraťte se na odborníky ze společnosti ­Gienger s.r.o. Rádi vám poradí s výběrem jednotlivých komponentů topného systému a doporučí vám i proškolenou montážní firmu ve vašem regionu.

Ivo Románek