... spolehlivý a komfortní provoz. Značka Reflex je v rámci skupiny Winkelmann synonymem pro expanzní techniku a zaujímá přední pozici v oblasti výroby expanzních nádob pro rezidenční i komerční aplikace v rámci celé Evropy. V posledních dvou dekádách se skupina zaměřuje i..

20.11.2018 / Realizace staveb, Instalace

ČKV Praha bilancuje se svým jubilantem

Ve společnosti ČKV Praha s. r. o., která patří mezi špičku v oblasti využívání moderních technologií výstavby a rekonstrukce..

23.10.2017 / Instalace

ČKV Praha nabízí elegantní řešení čištění odpadních vod pro malá města a obce

Společnost ČKV Praha s. r. o. působí v oblasti stavebnictví již od roku 1990 a staví na mnohaletých zkušenostech svých pracovníků..

16.10.2017 / Realizace staveb

CVCW rekonstruuje mokrou jímku pro čerpání kalů NVL na ÚČOV Praha

Česká voda – Czech Water, a. s. je společnost působící v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody a..

Roční zkušenosti s provozem úpravny vody HUTIRA CCW pro koupaliště v Opavě

HUTIRA – BRNO, s. r. o. je ryze česká soukromá společnost, která poskytuje široké spektrum výrobních a dodavatelských řešení pro..

19.9.2016 / Instalace

Křišťálově čistá voda pro koupaliště v Opavě

Koupaliště v Opavě se nachází v areálu Městských sadů, jedná se o kulturní památku, která byla veřejnosti otevřena 28. června 1931..

24.6.2016 / Instalace

Hospodárná hydroizolace čistíren komunálních odpadních vod

Ve slovenské Stupavě byla v letech 2009/2010 v rámci výstavby komunální kanalizace rozšířena také místní čistička odpadních vod..

21.9.2015 / Instalace

Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r. o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu..

15.9.2014 / Instalace

CZ PLAST s. r. o. nabízí řešení pro stavebníky

Každý, kdo staví, se setká s potřebou řešit „VODU“. A to jak přívod pitné vody, likvidaci odpadních vod či jímání dešťové..

29.10.2013 / Realizace staveb, Instalace

VRV a. s. úspěšně pomáhá regionům při zlepšování životního prostředí

Koncem letošního roku končí sedmileté programové období Evropské unie a s ním také Operační program Životní prostředí. V rámci..

Česká voda – Czech Water, a. s. - cíle zaměřené na kvalitu služeb a bezpečnost

Společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod...

23.10.2012 / Realizace staveb, Instalace

EUROVIA CS úspěšně pomáhá obcím se speciálními vodními díly

V současné době patří k ožehavým tématům komunální sféry mimo jiné čistění odpadních vod nebo protipovodňová opatření...

23.10.2012 / Instalace

Česká voda – Czech Water, a.s. rozšiřuje portfolio svých služeb

Společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod...

Nejúčinnější metoda desinfekce vody generátorem Chlordioxidu EuroClean OXCL

Ať už jde o vodu povrchovou nebo čerpanou z podzemního zdroje, vždy se do jisté míry potýkáme s biologickým a jiným znečistěním, které..

1
NAŠI PARTNEŘI Další partneři