Od počátku své činnosti se zaměřovala na využívání moderních technologií výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí, což vedlo od roku 1998 k dlouholeté spolupráci s přední německou firmou v oblasti bezvýkopových technologií rekonstrukcí vodovodů, plynovodů a kanalizací, Karl Weiss Technologies GmbH.

Od roku 2009 se také datuje spolupráce s firmou ACON v oblasti čistíren odpadních vod. Po úmrtí jejího majitele a ukončení činnosti této firmy převzala společnost ČKV Praha s. r. o. celý výrobní program ACON spolu s některými zkušenými pracovníky a zdárně pokračuje v její původní činnosti.

… ale jde to i jinak

Kontejnerová čistírna odpadních vod

Kontejnerová čistírna odpadních vod je funkčním celkem tvořeným čerpací stanicí, mechanickým předčištěním, biologickým a dosazovacím stupněm, kalovou jímkou, dmychadlem a rozvodem vzduchu. Toto elegantní řešení čištění odpadních vod pro malé obce, města i průmyslové podniky je ekonomicky úsporným a provozně spolehlivým zařízením, které může být využíváno pro trvalý provoz i jako dočasné řešení během rekonstrukčních prací, při odstávkách apod.
Pořizovací cena je, oproti klasickým železobetonovým čistírnám, podstatně nižší. Nízká je i energetická náročnost na provoz, mobilita i možnost rozšíření kapacity čistírny přidáním další kontejnerové jednotky, a to bez nutnosti složitých stavebních úprav. Důležitým ukazatelem je také vysoká kvalita vyčištěné vody.

Kontejner včetně zázemí velkoryse umístěný do samostatné stavby – Městys Přídolí (700 EO).Neopomenutelné výhody takového řešení jsou zejména:
- krátká doba výstavby s vysokou životností,
- rychlost zprovoznění,
- malé nároky na zastavěný prostor (20 nebo 40stopový kontejner),
- nízká hlučnost a vyloučení zápachu.

Standardní provedení kontejneru je v oceli s ochranným nátěrem v libovolné barvě. V rámci stylizace do rázu okolní zástavby a krajiny je možné obložit kontejner dřevem, zapustit do země, obsypat a zatravnit nebo osázet okrasnými dřevinami.
Kontejnerové čistírny snáší dobře výkyvy zatížení i teplot. Vyznačují se malými rozměry a nízkými provozními i stavebními náklady. Jsou vhodné pro řešení ČOV obcí do 2 000 EO podle požadavků EU.

Ing. Pavel Janás
tel.: 725 816 960

ČKV Praha s. r. o.
provozovna:
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
tel.: 271 085 430
www.ckvpraha.cz