1 krok – Ověřte si nutná povolení
Studna je z hlediska Stavebního zákona považována za stavbu, takže je nutné územní rozhodnutí o umístění studny a stavební povolení. Jde ale také i o vodní dílo a pro odběr vody z vodního díla rovněž musíme mít povolení. Při stavbě studny současně s domem vydává společné stavební povolení stavební úřad.

2 krok – Nechte si vyhotovit projekt
Jako pro každou stavbu, je i v případě studny nutné zhotovit projekt. Ten obsahuje náležitosti pro územní/stavební a vodoprávní řízení. Kromě vás a obecního úřadu jsou jeho účastníky sousedé a další entity, jejichž práva může stavba studny omezit. Pro vypracování projektu je samozřejmě nejdůležitějším údajem požadovaná spotřeba vody. „V rámci projektu musí být proveden i hydrogeologický průzkum, který určí řadu informací nutných pro vyhloubení studny, včetně vydatnosti zdroje,“ říká Martin Křapa, jednatel společnosti Pumpa,a.s., jež se na prodej, servis a montáž čerpadel, čerpacích systémů, vodáren a jímek specializuje již od roku 1991.

3 krok – Studna nebo vrt?
Všeobecně platí, že pro jednorázové menší odběry postačí i povrchová voda ze studny. Studny se využívají v místech s vysokou hladinou spodní vody a dobrou propustností hornin. Voda ze studny je citlivější na klimatické podmínky a na případné znečištění průsakem odpadních a povrchových vod do studny. Vydatnost často závisí na množství srážek a v období sucha tak může dojít ke značnému poklesu hladiny ve studni. „Vrtané studny či vrty jsou hlubší a užší a hloubí se v místech, kde se voda nachází hluboko,“ prozrazuje Křapa.

4 krok – Vyberte vhodné čerpadlo
Do klasických studní využijete povrchové čerpadlo, které je však schopné vodu čerpat jen z hloubky do 8 m. Od této hranice budete potřebovat ponorné čerpadlo. Pro dodávky vody jsou dnes častější studny vrtané, které se běžně hloubí do 30 m, ale lze vrtat do hloubek řádově mnohem vyšších. „Pro rozvod vody po nemovitosti pak využijete domácí vodárnu, která zajistí tlak v rozvodu vody“ radí Křapa.

5 krok – Propočítejte si všechny náklady
Celková investice u vrtané studny o hloubce 30 m (včetně vyvrtání, PVC potrubí, obsypání, utěsnění, projektu, posudků a poplatků) se pak většinou vyšplhá na sumu 70 - 100 000 Kč. Jedná se o významnou investici, ovšem průměrné vodné a stočné se v roce 2019 pohybuje na úrovni kolem 90 Kč/m3, což je meziroční růst o 3,2 %. U čtyřčlenné rodiny se tedy zmiňovaná investice vrátí v horizontu 6-8 let.

Tip na čerpadlo
Příkladem kvalitního ponorného čerpadla do vrtané studny je Pumpa AD. Toto hlubinné čerpadlo je vhodné pro čerpání vody z hlubokých vrtů na závlahu a pro dodávky pitné vody do chat či rodinných domů. Možnost hlubokého ponoru až do 250 m využijí především majitelé hlubších vrtů, v nichž musí čerpadla pro odčerpání vody odolávat vysokému tlaku. Nyní lze Pumpa AD objednat v limitované nabídce na www.pumpa.cz od 5 277 Kč vč. DPH.

 

Pokud budete potřebovat doplňující informace, obracejte se na:
Igor Walter
Senior konzultant
Phoenix Communication, a.s.
Tel.: 777 658 876
E-mail: igor@phoenixcom.cz