Inženýrské sítě, především vodovody a kanalizace, jsou v ČR mnohdy více než 100 let staré. V poslední době se konečně věnuje více prostředků na obnovu a rekonstrukce sítí, což s sebou přináší, zejména v městských aglomeracích a průmyslových objektech, mnoho problémů. Mnohde je omezena doprava, pohyb po komunikacích, dochází k poškození zeleně apod. Logicky proto dochází k rozvoji technologií, které tato negativa do jisté míry eliminují. A bezvýkopové technologie k nim určitě patří. Psali jsme o nich již v minulých číslech a všeobecně jsou tyto metody vítány.

ČKV Praha s. r. o. upozorňuje na nedostatek kvalifikované obsluhy bezvýkopové techniky


Tak v čem je problém?

Vývoj techniky jde rychlým tempem vpřed. Poptávka po šetrně prováděných stavbách, které BVT nabízejí, je vysoká. ­Investice do vývoje stále ­sofistikovanějších strojů se vyplácí, takže máme k dispozici opravdu špičkové technologie. Ale máme k dispozici také odpovídající, kvalifikovanou obsluhu těchto technologií?
Pro výuku oboru ­„bezvýkopové technologie“ existují v sousedním Německu 3-leté učební obory, které připravují odborníky pro jeho využití a hlavně pak zvládnutí obsluhy bezvýkopové techniky. V ČR, pokud již máme k dispozici pracovníka, který má chuť tato zařízení ovládat, pak máme pouze krátký čas na jeho proškolení. Pak již jej co nejrychleji uvedeme do ­praxe, kde povětšinou funguje metodou pokus – omyl. To ale pro tyto citlivé a drahé stroje není úplně to nejlepší.

Sanace kanalizace metodou vytvrzování UV zářením


Většina stavebních firem proto neustále řeší hned dva problémy. Kde hledat perspektivní ­pracovníky a jakým způsobem jim předávat potřebné znalosti? Již dlouhá léta spolupracujeme s panem Pavlem Černým, který je spoluzakladatelem firmy Strojnické průkazy na klíč s. r. o. Tento projekt se přesně dotýká problému, kde hledat budoucí odborníky, jak je připravovat a co od nich očekávat. Známe jeho představy a vize a plně se s nimi ztotožňujeme. Věříme, že i u nás v ČR bude brzy možné vychovávat nejen strojníky klasických stavebních strojů, ale také kvalifikovanou obsluhu pro bezvýkopovou techniku.
O tom ale podrobněji v některém z příštích čísel tohoto časopisu, s již konkrétními příklady a zkušenostmi. Do té doby jsme vždy připravení k diskuzi na toto téma…

Petr Köppel, jednatel společnosti ČKV Praha s. r. o.