Díky mnohaletým zkušenostem svých pracovníků v oblasti realizací inženýrských staveb ve ztížených podmínkách městských aglomerací je vyhledávána právě pro tyto složitější případy.

V České republice je několik tisíc kilometrů vodovodních a kanalizačních řadů a produktovodů v různých dobách zhotovených z různých materiálů a jejich technický i morální stav dnes již vylučuje spolehlivý provoz.
Pro provozovatele sítí, projektanty a stavební společnosti je často obtížné realizovat obnovu klasickými, tedy výkopovými metodami. Ale máme k dispozici i metody bezvýkopové. Pravda, tady budeme brát práci bagrům, ale pokrok nezastavíme.
Již v minulých číslech jsme psali, že vývoj techniky jde rychlým tempem vpřed. ­Máme k dispozici špičkové technologie na výměny, opravy a sanace všech druhů potrubí, ale stále k tomu potřebujeme kvalitní, zodpovědnou obsluhu.
A opět si vypůjčím pár vět z článku z loňského čísla Stavebních a investorských novin. Pro výuku odborníků v oboru bezvýkopových technologií existují v zahraničí 3-leté učební obory. A u nás? Asi by nikoho nenapadlo pustit na silnici řidiče bez platného oprávnění nebo posadit do zemního stroje strojníka bez strojnického průkazu. Nerad bych se opakoval ani nechci plakat příliš nahlas. Chceme jen trochu pomoct tomuto zajímavému a potřebnému oboru a vzbudit o něj zájem.
Máme stejnou myšlenku jako firma „Strojnické průkazy na klíč“.  Tak, jako jsme před lety začali spolupracovat s vysokými školami, abychom oslovili budoucí odborníky v novém oboru a naše budoucí spolupracovníky, zaměřili jsme nyní větší pozornost na učňovské školy a šikovné pracovníky stavebních firem, kteří mají zájem o nové technologie a jejich zvládnutí.
Připravujeme proto dohodu o vybudování „cvičiště“ bezvýkopových technologií, které by mělo být na polygonu ve Svojeticích. Budou zde k dispozici technologie výměny vodovodního potrubí, sanace kanalizace, kamery na monitoring potrubí apod. Věříme, že tato naše iniciativa se setká s velkým zájmem stavebních firem, protože o kvalitní strojníky je stále nouze.