Tržby z pronájmů vrostly o 6 %, tržby z prodejů si výrazně polepšily o 27 %. Neauditované tržby TOUAX s.r.o. dosáhly 556 mil. Kč.

Jsme velmi potěšeni loňským zvýšením tržeb skupiny Touax, které odráží zlepšení ekonomických podmínek. Skupina dokázala využít známek zotavení na všech svých zájmových trzích a podpořila rozvoj své klíčové oblasti podnikání, operativního leasingu, a současně i dále rozvíjela prodejní byznys. Ziskovost by se v roce 2011 měla zvýšit díky nárůstu prodejů, vyšším denním nájemním sazbám a lepším mírám využití nájemního parku,“ komentovali výsledky za rok 2010 ředitelé společnosti Fabrice a Raphaël WALEWSKI.

Tržby dle typu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(konsolidované neauditované tržby, v tisících EUR)

 

 

 

 

 

 

 

  

Q1 2010

Q2 2010

Q3 2010

Q4
2010

CELKEM

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4
2009

CELKEM

Tržby z pronájmů (1)

52 001

53 528

56 726

57 496

219 751

51 898

50 121

54 746

50 053

206 818

Tržby z prodejů

8 850

30 463

11 165

32 164

82 642

3 444

29 004

6 572

25 934

64 954

Konsolidované tržby

60 851

83 991

67 891

89 660

302 393

55 342

79 957

61 318

75 987

271 772

(1) Tržby z pronájmů zahrnují doprovodné služby a služby říční přepravy

Konsolidované tržby v roce 2010 činily 302,4 mil. EUR. Ve srovnání s 271,8 mil. EUR v roce 2009 jde o 11,3% zvýšení (+8,5 % s vyloučením kurzových změn). Toto zvýšení je zejména důsledkem obnoveného růstu prodejů a syndikátů s investory v oblasti námořních kontejnerů. Skupina rovněž dokázala udržet růst pronájmů díky efektivnímu řízení svého nájemního parku a rozvoji nových trhů. Tržby z pronájmu, které zahrnují příjem z operativního leasingu a s ním spojených služeb (doprava, údržba, atd.), od počátku roku 2010 neustále rostly. Příznivý vliv kurzových změn toto zvýšení ještě posílil. Intenzivní růst tržeb v posledním čtvrtletí potvrzuje efektivní nájemní a prodejní politiku (+18 % oproti poslednímu čtvrtletí roku 2009). S ohledem na tyto výsledky vyplatila skupina Touax 11. ledna prozatímní dividendu ve stejné výši jako v minulém roce.

Analýza tržeb čtyř klíčových oborů podnikání

Tržby dle divize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(konsolidované neauditované tržby, v tisících EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 2010

Q2 2010

Q3 2010

Q4
2010

CELKEM

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4
2009


CELKEM

Tržby z pronájmů (1)

22 458

20 757

22 100

23 726

89 041

23 211

21 267

21 738

21 222

87 438

Tržby z prodejů

1 093

20 526

949

16 360

38 928

219

342

162

906

1 629

Námořní kontejnery

23 551

41 283

23 049

40 086

127 969

23 430

21 609

21 900

22 128

89 067

Tržby z pronájmů (1)

16 745

19 149

20 435

18 374

74 704

15 552

16 716

20 913

16 078

69 259

Tržby z prodejů

4 216

2 307

8 992

6 288

21 804

3 083

4 147

4 383

7 196

18 809

Modulové stavby

20 962

21 456

29 428

24 662

96 508

18 635

20 863

25 296

23 274

88 068

Tržby z pronájmů (1)

4 530

5 312

5 434

5 902

21 178

4 620

3 731

3 460

4 877

16 688

Tržby z prodejů

0

0

1 120

12

1 132

0

10 200

0

4

10 204

Říční nákladní čluny

4 530

5 312

6 554

5 914

22 310

4 620

13 931

3 460

4 881

26 892

Tržby z pronájmů (1)

8 268

8 310

8 756

9 494

34 828

8 515

8 407

8 635

7 876

33 433

Tržby z prodejů

3 540

7 630

104

9 504

20 778

142

15 146

1 196

17 828

34 312

Nákladní vagóny, ostatní a inter-industry offsety

11 808

15 940

8 860

18 998

55 606

8 657

23 554

9 831

25 704

67 745

Konsolidované tržby

60 851

83 991

67 891

89 660

302 393

55 342

79 957

60 487

75 987

271 772


(1) Tržby z pronájmů zahrnují doprovodné služby a služby říční přepravy.

Námořní kontejnery: tržby z pronájmu této divize vzrostly o 1,8 % (-3 % ve stálých dolarech). Bez započítání doprovodných služeb se tržby z pronájmu zvýšily o 7,2 % ve srovnání s rokem 2009. Tento dobrý výkon je výsledkem 95% průměrné míry využití nájemního parku v roce 2010 a zvýšení denní nájemní sazby. Oživení globální dopravy v roce 2010 mělo za následek silnou poptávku po kontejnerech ze strany přepravních společností, z čehož těžily leasingové společnosti. Obnovení prodejů kontejnerů bylo známkou návratu investorů v roce 2010 s novými syndikáty uzavřenými v posledním čtvrtletí.

Modulové stavby: tržby divize rostly o 9,6 %. Prodeje byly realizovány zejména ve Francii a Německu a zvýšily se o 16 % díky nové strategii rozvoje prodejů. Tržby z pronájmu (+7,9 %; +6,4 % za předpokladu neměnných směnných kurzů) ve srovnání s rokem 2009 nadále celkově rostou díky mírnému zvýšení denní nájemní sazby a dynamice trhu v Německu a Polsku. Divize dokázala v obtížných podmínkách dobýt nové tržní segmenty a diverzifikovat své činnosti, segmenty a produkty.

Říční nákladní čluny: 27% nárůst tržeb z pronájmu a dopravy odráží stabilitu nájemního byznysu a silné oživení dopravy a charterů (+31 %) v Evropě, zejména na Dunaji a Rýnu. Prodej člunů je jednorázový obchod. V roce 2010 dosáhl 1,1 mil. EUR ve srovnání s 10,2 mil. EUR v roce 2009.

Nákladní vagóny: tržby z pronájmu narostly o 4,2 %. Rok 2010 byl ve znamení velmi silného tlaku na ceny v prvním pololetí, který začal polevovat až ke konci roku. Stálá poptávka po určitých typech nákladních vagónů nestačila kompenzovat pokles v míře využití zbývajícího parku. Na druhou stranu prodeje investorům umožnily snížit pokles v tržbách z prodejů ve srovnání s rokem 2009. Tržby divize klesly o 17,9 % v ekonomickém prostředí, které stále není příliš příznivé. Na konci roku 2010 převzala skupina Touax správu zhruba 700 nákladních vagónů nacházejících se v Maďarsku a na Slovensku, aby pokračovala v geografické diverzifikaci a s a získala nové typy vagónů.

Výhled na rok 2011: Návrat k růstu a pozitivní signály zvýšení ziskovosti

Obchod v posledním čtvrtletí 2010 vykazuje známky oživení ve všech divizích díky zlepšení míry využití parku a nájemních sazeb. Společné účinky těchto prvků budou podporovat růst ziskovosti v roce 2011. Tržní výhled je pozitivní s předpokládaným růstem světového obchodu v roce 2011
o 4,4 %. (Zdroj: MMF, leden 2011).

Námořní kontejnery: podle posledních předpovědí Clarksonova institutu se růst v kontejnerové dopravě odhaduje v roce 2011 zhruba na 9,7 %. Oživení světového obchodu doprovází poptávka po nových kontejnerech ze strany přepravních společností. Skupina uzavřela nové objednávky, které přispějí k rozšíření jejího parku a nárůstu tržeb z pronájmu v roce 2011. Návrat investorů by měl být potvrzen významnými syndikovanými obchody.

Modulové stavby: růst nájemního a prodejního byznysu by měl pokračovat nebo se dokonce zrychlovat vzhledem k vývoji nových produktů určených k prodeji na trzích s vysokých potenciálem (typově ubytovací kapacity, zařízení stavenišť určené na vývoz, atd.). Divize se rovněž chystá expandovat do rozvíjejících se zemí, aby zde využila příležitosti k růstu.

Říční nákladní čluny: říční doprava vykazovala na konci roku 2010 známky oživení se vzrůstajícím objemem dopravy na Dunaji a Rýnu. Poptávka po pronájmu je stále vysoká, protože říční čluny jsou nejekologičtějším a nejekonomičtějším způsobem dopravy určitých druhů výrobků.

Nákladní vagóny: ke konci roku 2010 zaznamenala skupina postupné oživování míry využití stávajícího parku a stabilní poptávku po určitých typech nákladních vagónů v Evropě. V této souvislosti uzavření nových objednávek přispěje k růstu tržeb z pronájmu a prodeje v roce 2011, stejně jako převzetí správy 700 nákladních vagónů ve Východní Evropě.

Cíle na rok 2011 budou prezentovány v rámci zveřejnění účetní závěrky za rok 2010, které je naplánováno na 25. března 2011.

Skupina TOUAX poskytuje svým zákazníkům v globálním měřítku služby operativního leasingu, a to jak vlastním jménem, tak jménem investorů. Touax je evropským lídrem na trhu námořních kontejnerů a nákladních říčních člunů a dvojkou na trhu modulových staveb a nákladních železničních vagónů. Skupina Touax je dobře připravena reagovat na rychlý růst poptávky po firemním outsourcingu nestrategických aktiv a každý den nabízí více než 5000 zákazníků účinná a flexibilní řešení leasingu. Touax je kótovaná na pařížské burze NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartment B (kód ISIN FR0000033003) a je součástí indexů SBF 250 a Small CAC Small90.