Desinfekce vody je dnes již běžný a samozřejmý proces, který se vztahuje nejen na vodu pitnou, ale i vodu užitkovou, chladící nebo průmyslovou. Desinfikuje se voda v mnoha oblastech, zejména ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu nebo v nemocnicích.

Ochrana pro Legionelle
Důležité je také desinfikovat vodu z důvodu možné nákazy bakterií legionella, která se objevuje především v teplovodních rozvodných systémech a klimatizačních zařízeních.

Legionella je rod patogenních gramnegativních bakterií, které způsobují tzv. legionelózu (legionářská nemoc).

Pro desinfikování vody se dnes používá řada různých technik a způsobů, které se liší v závislosti na mnoha parametrech. Jedním z nejefektivnějších zařízení pro zamezení vzniku bakterie Leginelly je je generátor Chlordioxidu EuroClean OXCL od specialistů na úpravu vody .

Generátor Chlordioxidu EuroClean OXCL
Toto zařízení slouží pro bezpečnou přípravu roztoku oxidu chloričitého - ClO2 (chlordioxidu) a následně k desinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody. Zařízení je navrženo tak, aby ClO2 byl vždy čerstvý a maximálně účinný pro danou aplikaci.

Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 Sb. a vyhlášky 409/2005 Sb., paragraf 14, bod „i“,schválený způsob dezinfekce jak pitné, tak teplé vody.

Roztok oxidu chloričitého o koncentraci 1,5 - 4g/l se připravuje z roztoku chloritanu sodného zředěného pitnou vodou a kyseliny chlorovodíkové, která vytěsňuje kyselinu chloritou z její soli a upravuje pH roztoku. Kyselina chloritá je nestálá a produktem rozkladu je oxid chloričitý a chlor. Chlor reaguje s chloritanem sodným a produktem je oxid chloričitý a chlorid sodný.

Roztok oxidu chloričitého se připravuje automaticky, v dávce ve skleněném reaktoru.

Příprava spočívá v napuštění pitné vody, spuštění míchadla, nadávkování roztoku chloritanu sodného ze zásobníku dávkovacím čerpadlem. Po promíchání je do zředěného roztoku chloritanu nadávkována kyselina chlorovodíková. Roztok oxidu chloričitého je následně dávkován dávkovacím čerpadlem do upravované vody. Dávkované množství je řízeno průtokem, pomocí impulsního vodoměru. Dávkování oxidu chloričitého, v koncentraci 0,4 - 0,8mg /l, bezpečně zajistí dezinfekci vody a rozvodů všude tam, kde voda cirkuluje. Vyvíječ má vlastní unikátní filtr par.

Zařízení je vhodné pro nemocnice, hotely, nákupní centra, kancelářské budovy, bytová družstva, rozvody TUV, veřejné objekty, teplárenské společnosti nebo i chladící věže.

Generátor Chlordioxidu vyrábí společnost
Euroclean s.r.o.,
Lidická 1348, Roztoky, 252 63
tel.: +420 224 811 900
www.euroclean.cz