Naši redakci pochopitelně zajímalo, čím byla tato stavba tak výjimečná. Oslovili jsme proto ředitele společnosti, pana Romana Bartoňka, a požádali ho o krátký rozhovor nejen na toto téma. Přivítal nás v novém sídle společnosti, v Kunzově vile v Hranicích, ve velice útulném prostředí, které dýchá historií i činorodou současností.

Pane řediteli, mohl byste, prosím, na úvod našeho rozhovoru přiblížit čtenářům společnost FEMAX - ENGINEERING, s.r.o.?

Samozřejmě, rád. Naše společnost byla založena a zaregistrována v dubnu roku 1999. Většina zaměstnanců se tehdy rekrutovala z rozpadlého podniku Sigma Hranice, dodavatelský závod. Zakládající členové a zaměstnanci mají proto dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti v oblasti projektování, výroby a dodávek technologií vodohospodářských staveb, které sahají až do 60. let minulého století. Dá se proto říct, že ačkoliv je historie společnosti zatím velice mladá, zkušenosti jejich zaměstnanců jsou mnohem hlubší.

Jaké je hlavní zaměření vaší společnosti a co vše svým partnerům nabízíte?

V současné době máme ve svém programu široký sortiment technologických zařízení využívaných ve všech vodohospodářských odvětvích a dále pak v oblasti průmyslu, teplárenství, energetiky a zemědělství. Vše dodáváme na klíč, tzn., že náš rozsah služeb zahrnuje vypracování studií včetně technicko-ekonomických ukazatelů investice, vypracování projektové dokumentace, kompletní dodávku strojů a zařízení, montáž a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, a samozřejmě také záruční a pozáruční servis. Dá se říct, že 99 % naší činnosti jsou dodávky technologií vodohospodářských staveb jako jsou ČOV, úpravny vody, čerpací stanice, apod. Know-how a zázemí celé firmy přitom spočívá hlavně v kvalitě projektů s využitím nejmodernějších technologií, které trh nabízí. Postavit zastaralou ČOV s nižší pořizovací hodnotou, ale s vysokými provozními náklady, se již nevyplatí. Dnes je mnohem výhodnější vsadit na úspornější a efektivnější technologie, které i při dražších pořizovacích nákladech během několika let celkovou finanční náročnost podstatně zlevní. Na začátku bývá dost složité přesvědčit investory o výhodnosti kvalitnějšího řešení. Pokud se ale jedná třeba o obce, které hospodaří samy na sebe, tak většinou těmto rozumným argumentům pozorně naslouchají.

Kterými zajímavými stavbami z poslední doby se můžete pochlubit?

Loňský rok byl pro nás velice úspěšný. Podařilo se nám realizovat dvě velice zajímavé úpravny, a to úpravnu vody v Koutech nad Desnou a úpravnu vody v Lednici. Na obou těchto stavbách jsme se podíleli jako generální dodavatel technologické části. Úpravna vody v Koutech je v místě pod Červenohorským sedlem, kde jsou vcelku drsné klimatické podmínky. Sníh přichází brzy a leží hodně dlouho, takže se nám muselo podařit realizovat celou stavbu v rekordním čase osmi měsíců. Navíc tato rekonstrukce probíhala za plného provozu. Museli jsme proto dělat různá provizoria tak, aby nebyla ohrožena kvalita pitné vody pro obyvatelstvo Šumperska. Vše proběhlo k plné spokojenosti zákazníka, a také proto se nám za tuto stavbu podařilo získat ocenění Stavba roku 2008 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 miliónů Kč. Druhou zajímavou rekonstrukcí byla úpravna vody Lednice. I tato stavba byla v objemu přes 50 mil. Kč a taktéž zde jsme byli nuceni pracovat za plného provozu, neboť úpravna zásobuje pitnou vodou město Břeclav. Tato stavba získala ocenění Stavba roku 2008 Jihomoravského kraje. V oblasti ČOV jsme letos úspěšně uvedli do provozu projekt Cidlina. Celá stavba sestávala ze souboru šesti čistíren odpadních vod, z nichž největší byla ČOV Jičín pro 35 tisíc EO a kompletní rekonstrukce byla provedena za plného provozu. Na tuto největší ČOV navazovalo dalších pět, z nichž některé byly prováděny jako rekonstrukce a jiné se stavěly na "zelené louce". Celý komplex byl uveden do provozu v červenci letošního roku.

Jak se vyvíjí obraty společnosti a jaká je její působnost?

Zatím si nemůžeme stěžovat. V loňském roce se nám podařilo obrat společnosti oproti předloňsku takřka zdvojnásobit, a to je jistě pozitivní. Velký vliv na to má zřejmě i výrazné omlazení našeho pracovního kolektivu. Věkový průměr zaměstnanců v počátcích činnosti společnosti byl přes 50 let a nyní jsme se již dostali na průměr 40 let. Například každý, kdo pracuje v projekční kanceláři, ví jak složitým a dlouhodobým procesem je vývoj projektanta. My si našich zaměstnanců velice vážíme a snažíme se jim vytvořit co nejlepší pracovní podmínky. Maximálně podporujeme jejich profesní růst, což se následně vrací v kvalitě jejich odvedené práce. Co se týče působnosti, tak většinu práce děláme v ČR a na Slovensku. Před zahraničními projekty se ale neuzavíráme. Již přes rok máme založenou dceřinou společnost v Rusku a některé projekty jsme realizovali i v Lotyšsku a Litvě. Obecně lze říct, že státy bývalého Sovětského svazu jsou pro nás z hlediska zakázek velice zajímavé.

Jak vidíte výhled společnosti na nejbližší období?

V současné době připravujeme řadu projektů, které vypadají velice zajímavě. Něco je ve fázi přípravy, něco již v jednání. Dokud ale nejsou smlouvy podepsány, nebylo by asi vhodné se o jednotlivých projektech konkrétně zmiňovat. Co bych ale zmínit mohl, je projekt ­Olše, kde má být postaveno několik ČOV. Stavba je již zahájena a my čekáme jen na to, až stavební firmy dokončí svůj díl práce. Předání stavby je plánováno na říjen příštího roku. Věřím, že získáme i další zajímavé zakázky, a proto doufám, že ani ten příští rok by pro nás nemusel být rokem "krizovým".

Čemu byste se chtěli věnovat z trochu dlouhodobější perspektivy?

Vodařině zůstaneme věrni i nadále. Snažíme se ale být činní i v oblasti ekologie. Před dvěma lety jsme na řece Olšavě, pro Povodí Morava, postavili malou vodní elektrárnu v Těšově u Uherského Brodu o výkonu 75 kW. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být závislý na vrtoších přírody s neočekávanými průtoky vody a rádi bychom si to v budoucnu zopakovali. V současnosti dozorujeme také jednu fotovoltaickou elektrárnu a v příštím roce máme v plánu stavět další. Poptávka po těchto projektech se zvyšuje, tak proč nezkusit i něco jiného. Pro tyto projekty je ale nezbytně nutné, aby jim pomohla i naše legislativa. Zatím jim bohužel není nakloněna v takové míře, aby to pro investory bylo ještě zajímavější.

A jak byste si přál, aby vaše společnost byla zvenčí vnímána?

Zakládáme si na tom, že jsme schopni poskytnout 100% poradenství a být v každé situaci maximálně flexibilní. Vsadili jsme na kvalitu práce i na kvalitu dodávaného zařízení a naší nejlepší vizitkou jsou stavby, které dlouhodobě fungují k plné spokojenosti našich zákazníků. Ti se k nám zatím rádi vracejí, takže máme důvod si myslet, že se nám práce daří. Tímto bych rád poděkoval všem obchodním partnerům, jak z oblasti odběratelů, tak spolehlivých dodavatelů. A jak bychom chtěli být okolím vnímáni? Jako důvěryhodný partner, který drží slovo a snaží se svým zákazníkům i partnerům maximálně vyjít vstříc.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Miroslav Bindač


FEMAX-ENGINEERING, s.r.o.
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
tel.: 581 698 611, fax: 581 698 639
femaxeng@femaxeng.cz, www.femaxeng.cz