Stejně, jako si berete pro svoji bezpečnost helmu na kolo nebo zapínáte pásy v autě, stejně tak automatické by mělo být zajištění bezpečnosti na staveništi. Stačí se jen zajímat a najít vhodné profesionální řešení nemísto přemýšlení o improvizacích. Profesionální řešení nabízí například program Doka Xsafe (Doka Safety). Proč zvolit právě tuto cestu? Protože díky profesionálním systémům Doka je zajištění bezpečného staveniště stejně snadné a přirozené jako zacvaknutí pásů v autě nebo nasazení cyklistické helmy před vyjížďkou.

Jednoduše bezpečné

Staveniště není bezpečné místo a kombinace všech možných potřeb, profesí i materiálů ho bezpečnějším neudělá. Nic z toho ale není důležitější než pracovní týmy, lidé, kteří se všemi těmi materiály nebo stroji pracují. Bez lidí by stavba nefungovala, proto je třeba se na kolegy zaměřit na prvním místě. Proto dává smysl se zaměřit na bezpečnost a komfrotní pracovní místo. Ani jedno z toho ale není možné dosáhnout improvizací, která může být spíš nebezpečná než přínosná.

Bezpečné řešení pro realizaci monolitu nebo hrubou stavbu lze naproti tomu snadno dosáhnout například pomocí programu Xsafe (Doka Safety), který zahrnuje variabilní a komplexní možnosti zabezpečení. “Ve společnosti Doka se věnujeme bezpečnosti už ve fázi vývoje bednicích systémů. Zaměřujeme se na řešení, která jsou nejen účiná, ale navíc přispívají k bezpečnosti bez nutnosti dalších nadnákladů, ať finančních nebo časových,” říká Robert Staněk, ředitel pro komponenty a bezpečnost ve společnosti Doka. "Pomocí Xsafe jsme vytvořili dokonalou symbiózu mezi bezpečností a našimi stávajícími produkty. Díky tomu je práce na staveništi bezpečnější a následně i produktivnější."

Bezpečně jednoduché.

Kompletní řada bezpečnostních možností zahrnuje všechny oblasti nasazení na stavbě: včetně pracovních plošin Xsafe Platform puls, systému Xsafe Edge protection Z pro ochranu volného okraje a systému Edge protection XP jako ochrany proti pádu z bednění, konstrukčních betonů nebo prefabrikovaných prvků.

Systém ochrany volného okraje XP je bezpečné a ekonomické řešení a používá se jako ochrana proti pádu u bednění, konstrukčních beotnů nebo betonových prefabrikátů.


Komplexní systémy pro bezpečné pracoviště mají jednoznačnou výhodu: jsou plně kompatibilní s dalšími Doka systémy na stavbě. Díky tomu je jejich instalace snadná, profesionální a na jednolivé bezpečnostní prvky je možné se spolehnout. V kombinaci s dalšími službami, jako je poradenství, senzorová kontrola zrání betonu Concremote, vyrovnávací system Xact nebo například online správa staveniště myDoka pak stavebníci získají možnost mít staveniště vybavené kompatibilními systémy od jednoho dodavatele, bezpečně bez starostí a bezpečné. Je totiž skvělé pracovat v prostředí, které je bezpečné. A ještě lepší je, když je vlastní bezpečnost tak samozřejmá, že na ní stavebníci ani nemusí myslet. Proto je tu Xsafe.