Střecha domu totiž chrání před povětrnostními vlivy nejen samotné obyvatele, ale I hodnoty ukryté v interiéru, veškeré instalace a v neposlední řadě také vlastní konstrukci stavby. To její význam ještě vice podtrhuje.
Stovky kvalitně provedených střech po celém území České republiky má na svém kontě hradecká firma Pario s.r.o. Její práce byla v minulosti oceněna nejen řadou spokojených uživatelů, ale také širokou odbornou veřejností.
Jak se dařilo společnosti v uplynulém roce, to již byla tradiční otázka pro jednatele společnosti, pana Ing. Miroslava Vízka. Ten nám v úvodu řekl:

Uplynulý rok se nesl v plném pracovním nasazení všech mých kolegů a i přes přetrvávající problémy ve stavebnictví byl pro nás úspěšný. Svědčí o tom celá řada realizovaných střech, které jsme provedli po celém území ČR na objektech s různorodým spektrem využití.

Získala v uplynulém roce některá z vámi realizovaných střech ocenění odborné veřejnosti?
Ano. Byly to střechy hned dvou objektů. První z nich zvítězil v Pokrývačském mistrovství, které každoročně pořádá známý výrobce střešních krytin, společnost Bramac. Tímto objektem je hotel Studánka v Orlických horách. Složitost této akce spočívala v náročném výškovém i půdorysném členění objektu. Ten tvoří řada do sebe vetknutých, vzájemně propojených budov. Díky tomu bylo nutno při realizaci střechy vyřešit velké množství nejrůznějších detailů. Na části střech objektu hotelu byla použita betonová krytina Bramac MAX 7° v kombinaci s falcovanou krytinou Prefalz. Objekt byl dokončen v roce 2011.
Druhou naší oceněnou realizací byla rekonstrukce střechy Hartmanovy vily v Ústí nad Orlicí. Zde byla naše firma oslovena přímo majitelem, Ing. Hartmanem, zda bychom byli ochotni a schopni se ujmout generální opravy centrální věže na secesním rodinném objektu.
Již po shlédnutí fotodokumentace a původních projektů jsme byli přesvědčeni, že máme příležitost být u zajímavé zakázky a podílet se na obnově nádherných, řemeslně propracovaných detailů.
Po zahájení rekonstrukce byly původní části (ať již byly v jakémkoli stavu porušení) sneseny a odvezeny do dílny, kde byly vyráběny kopie. Jednalo se o 4 vikýřová okna, nárožní atypické hřebenáče, jehlanové věžičky zakončené lisovanými koulemi, a v neposlední řadě hrotnice. Veškeré klempířské prvky byly vyrobeny z předzvětralého titanzinku firmy Rheinzink.
Následně byla plocha věže pokryta eternitem, a to atypickým formátem – malé šablony formát šestiúhelníku, francouzské krytí. Tyto jsme formátovali z obdélníků velikosti 60x30cm. Střecha získala první místo v Memoriálu Jiřího Krmáška v kategorii „Rekonstrukce”.

Vaší tradiční disciplínou jsou realizace nejsložitějších střech církevních a historických objektů. Jak se vám dařilo v této oblasti?
Troufám si tvrdit, že ke spokojenosti naší i našich investorů. V únoru 2011 jsme kupříkladu zahájili práce na dokončení II. etapy rekonstrukce střechy kostela Svatého Jakuba v Kutné Hoře. Předmětem této etapy byly práce na východní části hlavní lodi, včetně kompletní rekonstrukce sanktusníkové věže (nové měděné oplechování, repase kříže a makovice).
Na rozhraní hlavní lodi a presbytáře (nad vítězným obloukem) bylo nutno původní konstrukci nahradit staticky únosným prvkem. Zde byly naprojektovány trámové rošty o průřezových rozměrech 240 x 300 mm, sestávající z 2 kusů délky 9,40 m a 4 ks délky 5,50 m. To vše je spřaženo dubovými hmoždíky, klíny a ocelovými svorníky. Náročné bylo vlastní usazení na finální místo, ve značně rozměrově stísněných prostorech. A navíc svislá doprava mobilním jeřábem do výšky 20 m. Druhou etapu jsme dokončili v prosinci 2011 a investiční náklady na její zajištění dosáhly 4 350 tis. Kč.
Letos budeme pokračovat na presbytáři. Zde nás čeká demontáž značně degradované břidlice a podkladního dřevěného šindele, oprava krovu, zabednění modřínovými fošnami a předpokládáme i zakrytí přírodní štípanou břidlicí.
Třetím rokem pokračovaly také rekonstrukční práce na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Práce roku 2011 byly na tomto objektu zahájeny dokončením střechy presbytáře, konkrétně rekonstrukcí manipulačního vikýře.
Poté bylo přistoupeno k opravám nižších navazujících střech – sakristie a oratoře. S ohledem na sklon střech byly tyto zakryty měděnou falcovanou krytinou z tabulí 670 x 2 000 mm. Průběh prací na oratoři komplikoval výskyt dřevomorky domácí ve značně větším rozsahu, než uváděl původní projekt.
Poslední akcí tohoto typu, kterou bych rád zmínil, byla rekonstrukce střechy kostela Zvěstování Panny Marie v Heřmanově Městci.
Na tomto kostele jsme v roce 2009 provedli rozsáhlou opravu krovu, včetně zakrytí celé plochy dřevěným bedněním. Následovalo pokrytí provizorním pásem na dobu, než budou zajištěny příslušné finanční prostředky.
Tyto se farnosti podařilo získat v roce 2011, a to dokonce v takové výši, která zaručovala dokončení finální krytiny v tomtéž roce.
Na doporučení památkářů byla zvolena přírodní štípaná břidlice, čtverec 30 x 30 cm, moravský způsob pokládky (diagonální stoupání), na plochách lodi a rovné v části presbytáře. Závěr presbytáře tvoří kuželová plocha, která byla vykryta taktéž ve stoupajících řadách, obdélníkem 30x25, postupně upravovaným s ohledem na kužel.

Zbývá vám vůbec čas na realizace střech rodinných domů?
Určitě ano. Jednu velmi hezkou a rozsáhlou rekonstrukci střechy rodinného domu jsme provedli v Černilově u Hradce Králové. Zde jsme původní betonovou krytinu nahradili přírodní štípanou břidlicí.
Při této příležitosti jsme vyřešili střechu jako dvouplášťovou.
Investor se rozhodl pro maximální využití všech detailů, které pokládka této krytiny nabízí – tzn. vykládání úžlabí, obložení komínového tělesa s plynulým přechodem ze střešní roviny, počáteční i koncové místo v nároží atd. Břidlice byla použita i nad bazénem a garáží domu.

Kterou z realizací uplynulého roku považujete za nejzajímavější?
Netradiční zakázkou pro nás byla rekonstrukce střechy hrobky Familie Jerie ve Vrchlabí. Hrobka se nachází na městském hřbitově a jedná se o kulturní památku.
Do objektu delší dobu zatékalo, což se projevilo na velkém poškození krovu. To si vyžádalo rozsáhlé tesařské opravy, které byly prováděny za přísného dohledu památkářů klasickými metodami – dřevěné kolíky, hmoždíky, klíny ap.
Břidličná krytina musela být obnovena v naprosto stejném kladení, velikosti i barevnosti – dva odstíny totiž tvoří ornament.
Oprava byla provedena během 9 týdnů v měsících září až listopadu 2011.

Jaký je výhled firmy Pario pro nadcházející stavební sezónu?
V současné době již střechařská sezona plně vypukla. Všichni ve stavařině pociťujeme úbytek jednotlivých zakázek, nepřepadají mne však žádné chmury či větší obavy. Momentálně máme zaměstnance nasazené na zhruba 3 větších či velkých stavbách (Univerzita Pardubice, hotel Beránek v Úpici, historický zámek u Prahy). Další zakázky máme před podpisem smlouvy o dílo. K těm významnějším patří výměna krytiny na kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Praze-Strašnicích. A nemohu vynechat akce, které jsou rozpracované z minulosti a jsou realizovány po etapách dle finančních možností investorů. To se týká již výše zmíněných kostelů v Chrudimi a Kutné Hoře, dále kostela ve Vraclavi.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493
tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz
www.pario.cz