Veškeré tyto nejlepší hodnoty pokrývačského řemesla jsou vtěleny do pokrývačské a klempířské společnosti Pario s. r. o. se sídlem v Hradci Králové. Ta má na svém kontě za více než 20 let své existence stovky úspěšných realizací střech i fasád nejrůznějších typů objektů.
Ve své činnosti pokračuje Pario i nyní. Nám se v uplynulém období podařilo spojit s jednatelem společnosti, panem Ing. Miroslavem Vízkem. V úvodu jsme se jej zeptali, na jakých realizacích střech se podíleli v posledním období. K tomu Ing. Vízek říká: „V loňském roce jsme dokončili hned několik zajímavých rekonstrukcí střešních plášťů. Rád bych zmínil alespoň dvě z nich. První byla rekonstrukce střechy zámku v Dobřenicích. Zajímavostí je jistě fakt, že majitelé tohoto zámku nám projevili důvěru již v roce 1998 (v tomto roce zahájila naše společnost činnost) a zadali nám opravu střechy i fasády zámku. Dle požadavku památkářů byl na obnovu střechy zvolen eternit, v šedém provedení. Související klempířské prvky (žlaby, svody, lemovky, úžlabí atd.) byly řešeny v titanzinku. Součástí zakázky byla i rekonstrukce litinového zábradlí v horní partii střechy.“


Jak dlouho opravená střecha vydržela?

Od dokončení oprav uběhlo takřka 20 let, když mne majitelé zámku kontaktovali s tím, že by rádi zkonzultovali aktuální stav eternitové krytiny Cembrit. Ta byla již na několika místech v průběhu uplynulých let opravována, spousta prasklých šablon byla vyměněna. Navíc vzhled střechy nepůsobil zrovna utěšeně – šablony se postupem času zanášely mechem, původní šedá barva krytiny se zbarvovala různorodě. Po prohlídce stávající krytiny obě strany dospěly k názoru eternit odstranit a použít kvalitnější materiál. Volba padla na hliníkové falcované šablony Prefa Aluminiumprodukte v světle šedém provedení s tím, že tato krytina je památkáři akceptována“.

Kdy jste přikročili k samotné rekonstrukci střechy?

Vlastní realizace výměny krytiny proběhla v roce 2018. Jednalo se o rozsah cca 600 m2. S ohledem na kvalitní provedení klempířských prvků v roce 1998 byla snaha o jejich co největší zachování. Vlastní přechody mezi původními prvky a novou krytinou Prefa byly řešeny nafalcováním detailů (doplněny zejména lemovky vystupujících konstrukcí – vikýře, komíny). Práce byly prováděny v náročných zimních měsících, tudíž bylo nutno důsledně provádět ochranná opatření vůči zatečení (neustálé plachtování). Díky tomu však do objektu po celou dobu realizace oprav nezateklo“.


Podařilo se vám investora opět přesvědčit o kvalitě vámi odvedených prací?

Osobně jsem přesvědčen, že ano. Při dokončení a předání díla jsem byl ujištěn, že budeme v budoucnu určitě poptáni na další opravy zbývajících střech v areálu zámku. A závěrem mi pan majitel nabídl, že pokud budu mít zájem o potvrzení referencí pro naše budoucí zákazníky, nemám váhat a do Dobřenic je poslat. Prý se jich rád ujme a provede areálem (kde jsme postupem času provedli opravy i na dalších střechách),“ dodává s úsměvem Ing. Vízek.

Menší svým rozsahem, ale o to zajímavější realizace firmy Pario se nachází v obci Vraclav. Jedná se o původní památkově chráněnou budovu obecní hasičské zbrojnice z 1. pol. 19. století a představuje jeden z nejstarších dochovaných objektů svého druhu v Pardubickém kraji.
Zbrojnice je hodnotným příkladem zděné lidové stavby v charakteristickém provedení z opuky, dotvářející prostředí návsi. Historický objekt má obdélníkový tvar a je bez oken. Průčelí s velkými dřevěnými dvoukřídlými vraty je otočeno směrem do návsi. Polovalbová střecha byla kryta původní pálenou taškou, tzv. „Bobrovkou“ na hustém laťování.


K realizaci samotné rekonstrukce střechy Ing. Vízek poznamenává:
„Již při první letmé obhlídce objektu bylo zřejmé, že původní střešní krytina je za hranicí své životnosti. Další detailní prohlídkou jsme zjistili, že poškozenou krytinou do objektu zatéká. Na několika místech bylo poškozeno i laťování a krytina se zde propadala. Provedli jsme také kontrolu vazných trámů, krátčat i pozednic a vyměnili jsme ty části, které byly poškozeny dřevokaznými houbami či hmyzem. Následně bylo nově provedeno husté laťování střechy a střecha byla nově pokryta novou pálenou střešní krytinou typu Bobrovka v režném provedení.“
Dnes střechy obou objektů svítí novotou a díky zdařilé rekonstrukci lze předpokládat, že jejich funkce bude po desítky let opět plnohodnotná. Bezesporu tomu tak bude díky pokrývačskému mistrovství firmy Pario. Ta zde opět prezentovala své dokonalé dovednosti při realizaci naprosto odlišných typů střešních krytin na budovách se zcela rozdílným způsobem využití. U výše zmíněných staveb jimi byly hliníkové falcované střešní šablony ­Prefa a pálené střešní tašky Bobrovky.

Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493
tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz
www.pario.cz