Stavba přehrady proběhla v letech 1910 až 1920. Díky své poloze v zalesněném území řeky Labe a architektonickému ztvárnění patří tato přehrada dodnes mezi nejkrásnější vodní díla u nás. Bezesporu to byl důvod, proč byla v roce 1964 prohlášena za Národní technickou památku.

Architektonicky cenné jsou zejména průjezdné brány s ozdobnými věžemi situované na koruně hráze a domeček hrázného spolu s hospodářským objektem, které jsou umístěny na pravém břehu řeky nedaleko od hráze. Stavby jsou provedeny v romantizujícím – gotickém stylu.
Donedávna se bohužel všechny tyto objekty nacházely v žalostném technickém stavu. Ten byl zapříčiněn dlouhodobě zanedbávanou údržbou. K nejčastějším problémům patřilo zatékání do budov střešními plášti, statické poruchy způsobené sesednutím základových konstrukcí, či porušení krovů, stropů a dalších tesařských konstrukcí dřevokaznými houbami, hmyzem nebo pronikající vlhkostí.
Tyto a další důvody vedly investora Povodí Labe, s. p. k přijetí rozhodnutí o provedení komplexní rekonstrukce všech zdejších památkově chráněných objektů a jejich navrácení do podoby, kterou měly v době svého vzniku.
Zcela mimořádné nároky ze strany památkářů jsou kladeny zejména na obnovu střešních plášťů objektů. Pro rekonstrukci střešních krytin je nutné použít materiály, které musí být vyrobeny stejným způsobem a se shodných surovin, jako tomu bylo na počátku minulého století.
Před náročný úkol rekonstrukce střech památkově chráněných objektů v území přehradní nádrže Les Království byla postavena renomovaná pokrývačská a klempířská společnost Pario s. r. o. z Hradce Králové. Jednatel společnosti Ing. Miroslav Vízek v úvodu našeho setkání k akci poznamenává: „Práce na rekonstrukci střech objektů přehrady Les Království jsme zahájili v únoru letošního roku rekonstrukcí střechy první průjezdové brány. Na základě předchozích stavebních průzkumů bylo rozhodnuto, že bude snesena původní glazovaná prejzová krytina. Po odhalení a kontrole krovu došlo k výměně poškozených a napadených prvků. Následně byla konstrukce krovu ošetřena ochranným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám,“ upřesňuje Ing. Vízek.V čem spočívala složitost obnovy prejzové střešní krytiny?

„V mnoha směrech. Náročný byl již samotný požadavek památkářů na použití dokonalých replik původních glazovaných prejzů. Teprve po předložení a odsouhlasení nových materiálů památkáři jsme se mohli pustit do jejich montáže na připravený krov střechy,“ dodává s úsměvem Ing. ­Vízek a jedním dechem pokračuje: „Zcela mimořádné nároky byly zároveň kladeny na pokrývačské práce, ať již se jednalo o pokrytí střech tvaru kužele, dlátkového krovu nebo námětků
a norimberských nároží,“ dodává Ing. Vízek.

V jaké fázi se rekonstrukce objektů nachází nyní?

„V současné době máme dokončenu rekonstrukci střech nad první průjezdnou branou. Pro její pokrytí byly použity malé glazované prejzy kladené do malty. Tento typ krytiny bude samozřejmě použit i při rekonstrukci střech druhé průjezdné brány, šoupátkové věže a také cimbuří domu hrázného,“ vysvětluje Ing. Vízek.


Budou obdobnými prejzy pokryty i střechy domu hrázného a hospodářského objektu?

Pro rekonstrukci střechy domu hrázného budou tyto prejzy využity také, avšak v režném provedení. Obdobný bude i způsob pokládky. Střecha hospodářského objektu je pokryta bobrovkami a k její rekonstrukci budou tudíž znovu použity tašky bobrovky opět z produkce ­společnosti ­Tondach.

Zdá se, že tato akce si vyžádala díky požadavkům památkářů zcela individuální a nekonvenční přístup…

„Máte pravdu. ­Kupříkladu glazovaný prejz byl vyroben na zakázku. S památkáři pak bylo konzultováno nejen materiálové složení prejzu, ale upřesňována byla i barva glazury. S techniky Tondachu pak musel být konzultován rozsah glazury v ploše prejzu s ohledem na maltování. Zde jsme upřesňovali rozměry ploch, které musí zůstat v režném provedení. Dalším požadavkem památkářů pak bylo zachovat minimální použití klempířských prvků při kladení prejzů jak na průjezdných branách, tak i na ostatních objektech. Toto téma bylo předmětem hned několika jednání, na kterých musely být předloženy vzorky. Na lemování prejzů v napojení na vystupující konstrukce bylo nakonec zvoleno olovo,“ uzavírá naše setkání Ing. Vízek.

A co říci závěrem? Práce na obnově objektů a střech národní technické památky přehrady Les Království budou pokračovat až do roku 2019. Již nyní však nelze pochybovat o tom, že pohled na novotou svítící stavby přiláká do tohoto romantického koutu České republiky ještě mnohem více návštěvníků, než tomu bylo doposud.

Ivo Románek

Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493
tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz
www.pario.cz