Sídlo společnosti, vedení společnosti, technické kanceláře a školicí místnost, stejně jako skladovací a výrobní prostory se nachází v novém areálu v Popůvkách u Brna. V rámci mezinárodních aktivit působí dceřiné společnosti na Slovensku, v Kanadě, v Rusku, na Ukrajině a v Srbsku.

Před dvěma lety uvedla na trh jako svou absolutní novinku kontejnerovou úpravnu vody ­HUTIRA CCW (Crystal Clear Water), která je navržena pro dvoustupňovou úpravu povrchových a podzemních vod. Zúročuje více než 40 let výzkumu, vývoje a zdokonalování a jejím základem je technologie hydraulických pulzních čiřičů se segmentovým míchadlem. Tato technologie nabývá na významu právě v této době, kdy je jedním z hlavních témat hospodaření s vodou. Česká republika je jedinečná tím, že co zde naprší, to také vše odteče pryč. Neumíme dost dobře zadržovat vodu a vsakovací schopnost naší krajiny je čím dál tím nižší. Tím více je proto potřeba využívat právě vodu povrchovou, což tento systém dokonale umí a dokáže vyrobit z vody povrchové vodu pitnou. Samozřejmě existují i jiné metody úpravy vody, jako např. čištění chemické nebo reverzní osmóza, ale tento systém je mnohem levnější a voda je po této úpravě opravdu křišťálově čistá již na první pohled. Své uplatnění proto nachází v mnoha oblastech, ať již se jedná o zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro armádní účely, v průmyslu, v humanitárních a krizových situacích, v oblastech postižených zemětřeseními či jinými krizovými situacemi, pro koupaliště i v zemědělství. A proč byl pro její název použit anglický název HUTIRA CCW (Crystal Clear Water)? Především proto, že tento systém cílí nejen na české zákazníky, ale mohl by se stát i celosvětovým hitem. Výborným příkladem jeho využití je např. koupaliště v Opavě.Křišťálově čistá voda pro Městské koupaliště Opava

Městské koupaliště Opava hledalo řešení, které vytvoří finanční úsporu díky vlastní úpravě vody z přírodního městského náhonu namísto čerpání vody z vodovodního řadu, což se jevilo jako vysoce nákladné. Nakonec se rozhodlo pro využití úpravny vody ­HUTIRA CCW.

Hlavní přínosy tohoto řešení:
-    finanční úspora za menší množství vody čerpané z vodovodního řadu,
-    finanční úspora díky menšímu dohřívání vody,
-    příznivá cena a rychlá návratnost investice,
-    dodržení termínů instalace a její hladký průběh,
-    podpora během provozu ze strany HUTIRA - BRNO.

Městské koupaliště s náhonem za humny

Městské koupaliště v Opavě využívalo pro své potřeby do roku 2016 vodu z vodovodního řadu. Velmi nákladnou variantu se rozhodlo v minulém roce změnit. Jako nejefektivnější řešení se nabízelo využití blízkého městského náhonu, jehož voda dříve sloužila jako zásobárna užitkové vody pro několik průmyslových objektů poblíž. Náhon zásobuje vodou řeka Opava. Venkovní koupaliště je – s ohledem na počasí – v provozu zhruba jen tři měsíce v roce, obvykle od června do srpna. V průběhu hlavní sezóny slouží až tisícům návštěvníků denně. Za minulý rok to bylo cca 27 tisíc osob. Nároky na množství vody v přiměřené kvalitě odpovídají tedy i tomu, kolik lidí koupaliště navštíví. „Vyhláška stanovuje nutnost vyměnit celkem 60 l vody na jednoho návštěvníka. Spotřeba se tak značně liší a je třeba reagovat na aktuální situaci,“ popisuje Petr Mikeska, vedoucí provozu koupaliště v Opavě.Památkáři striktně požadovali splnění určitých podmínek

Areál funguje jako veřejné koupaliště již od roku 1931. Není jen místem letního odpočinku, ale i architektonickým dílem architekta Otto Reichnera. „Ve chvíli kdy jsme začali řešit, jak bychom mohli provoz koupaliště zefektivnit, dozvěděl jsem se o řešení, které využívají v Přerově, a inspirovali jsme se jím,“ vysvětluje Petr Mikeska.
Technické služby Opava s. r. o., které koupaliště v současnosti provozují, se po vyhodnocení všech možností rozhodly pro řešení využít úpravnu vody s označením Crystal Clear Water (CCW, Křišťálově čistá voda) od společnosti HUTIRA – BRNO. Do projektu promluvily také požadavky památkářů, kteří při budování stavby pro úpravnu vody dbali především na dodržování stylu architekta ­Reichnera.

Efektivní řešení dodává křišťálově čistou vodu

Provozovatelé se mohli přestat spoléhat na vodu z vodovodního řadu. Nová úpravna umožňuje využít i vodu z přírodního toku, tedy z nedalekého městského náhonu. Spojení mezi koupalištěm a náhonem bylo vybudováno už v minulosti, stačilo proto novou úpravnu napojit a začít využívat jejích výhod. Úpravna vody v Opavě pracuje s povrchovou vodou z náhonu, která je potrubím přiváděna do rozdělovací komory. Výkon úpravny je celkem 20 m3 vody za hodinu. Přičemž denně je třeba dopustit až 300 m3. Celkový objem vody v bazénech areálu opavského koupaliště je pak 3 500 m3.
Stavba byla i přes specifické požadavky památkářů dokončena za neobvykle krátkou dobu. Budovat se začalo v únoru 2016 a stavba byla dokončena v červenci 2016. Stavbu vlastními silami zajistil provozovatel koupaliště, Technické služby Opava. „Společnost HUTIRA - BRNO dodala vše potřebné v termínech a instalace proběhla bez komplikací, díky tomu jsme mohli již v srpnu 2016 úpravnu uvést do plného provozu,“ popisuje zkušenosti se společností HUTIRA - BRNO ­Petr Mikeska. „Zároveň jsme ocenili, že společnost poskytuje servis jak v průběhu zapojování úpravny, tak i po dokončení prací a spuštění úpravny do provozu. To se týká například znovuzprovoznění v červnu 2017, kterého se zástupci ­HUTIRY také účastnili,“ dodává.Jak úpravna vody ušetřila tisíce kubíků vody?

Srpen 2017 je tak pro koupaliště ročním mezníkem ve fungování nové úpravny. Městské koupaliště v Opavě už po roce může kalkulovat s tím, jak se investice do řešení od společnosti ­HUTIRA - ­BRNO vyplatila. Změny jsou znatelné i přesto, že loňská sezóna neproběhla s novou úpravnou celá, ale v podstatě jen z jedné třetiny. „Už teď víme, že se spotřeba vody značně snížila. Porovnat můžeme například červen 2016, kdy jsme spotřebovali včetně napouštění asi 12 tisíc kubíků vody, letos v červnu spotřeba (vody z vodovodního řadu - pozn. redakce) klesla na 3 300 kubíků, a to včetně proplachů systému a napouštění,“ popisuje Petr Mikeska z Technických služeb Opava.
Roční průměr spotřeby vody byl před nasazením řešení od ­HUTIRY BRNO kolem 25 tisíc kubíků, provozovatelé předpokládají, že letošní čísla pro napouštění bazénů se budou pohybovat okolo třech a půl tisíce. Spotřeba se tak může během první sezóny, kdy koupaliště po celou dobu využívá novou úpravnu vody, snížit až sedmkrát. Při kalkulaci s běžnou cenou vody z vodovodního řadu v Opavě, která se pohybuje okolo 40 Kč za m3, se tak úspory mohou pohybovat až okolo 860 000 korun za sezónu.

Investice, která se vyplatila

Provozovatelé nemuseli řešit žádné technické problémy, a kromě napouštění na začátku sezóny nemuseli vůbec využít vodu z vodovodního řadu. Úspora je tedy zřejmá. Kromě množství spotřebované vody uspoří také za ohřev. „Vodu, kterou pro koupaliště čistíme, musíme ještě dohřívat. V době, kdy jsme využívali vodu z vodovodního řadu, jsme byli nuceni dohřívat na standardních 25 stupňů z poměrně chladné vody. Městská voda má totiž kolem 12 stupňů,“ popisuje Petr Mikeska. Voda v náhonu je ale teplejší, má mnohdy až 20 stupňů. „S touto úsporou jsme na začátku nekalkulovali, takže nás to příjemně překvapilo,“ dodává Mikeska. Na úsporu má podle něj vliv hned několik faktorů včetně počasí, množství vody v náhonu, ale i frekvence čištění filtrů. Investice se tak koupališti pravděpodobně vrátí už po třech sezónách, tedy celkem po devíti měsících provozu.
Město do budoucna plánuje vybudovat v areálu i krytý bazén a počítá s tím, že i pro jeho provoz by bylo možné využívat křišťálově čistou vodu upravenou technologií HUTIRA - BRNO. Křišťálově čistou vodu by tak svým návštěvníkům nabízelo opavské koupaliště celoročně.

HUTIRA - BRNO, s. r. o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky u Brna
tel.: 541 212 144, e-mail: info@hutira.cz
Chodovecké nám. 1/331, 141 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 272 762 154, e-mail: praha@hutira.cz
www.hutira.cz, www.ccw.cz