V městečku, ve kterém žije celoročně více než 1600 obyvatel, je místním vedením kladen důraz na to, aby Slatinice vzhledem ke statusu lázní plnily nejen všechny občanské funkce, ale také funkci estetickou. Proto je třeba při správě obce nutné myslet i na to, aby její ráz zbytečně nenarušovala technická zařízení, jako jsou například vodoměrné šachty, a místo i nadále zůstalo příjemnou lokalitou pro život, léčbu i relaxaci.
Slatinice v roce 2017 převzaly od původně soukromého provozovatele dohled nad vodovodním potrubím, čímž o rok později získaly dostatečné prostředky na jeho revitalizaci. Klíčové rozhodnutí, které se tohoto kroku týkalo, bylo pořízení a instalace vodoměrných šachet, které nebudou narušovat estetický ráz obce a zároveň vyhoví aktuálním požadavkům vodárenských společností. Ty se týkají zejména možnosti neomezeného přístupu pro odborné pracovníky a dálkového odečtu pomocí rádiového signálu.Jak vybrat vhodné vodoměrné šachty?

Vyhovující řešení i dostatek zkušeností dokázala nabídnout společnost Hutira – Brno, která je na českém trhu již řadu let významným a spolehlivým dodavatelem pro oblasti vodárenství a plynárenství. Ta Slatinicím v první etapě dodala přes 150 kusů malých vodoměrných šachet Modulo, které kromě své estetičnosti disponují i řadou technických výhod. Obec proto do budoucna uvažuje o jejich instalaci i v dalších částech.  
„Zatím máme instalovánu zhruba polovinu obce a do budoucna plánujeme, že by se šachty Modulo nainstalovaly po celém území, v místní části Lípy,“ vysvětluje Stanislav Havlíček, místostarosta Slatinic. „Velkou výhodu šachet je, že se veškeré práce dají provádět z povrchu, jsou velmi dobře přístupné a přitom nijak neruší okolí. Ve většině případů si jich vůbec nevšimnete. Do konce roku 2019 bychom navíc měli mít k dispozici systém, kdy budeme moci online sledovat odběr vody jednotlivých odběratelů,“ doplňuje ­Havlíček.
Sledovat aktuální spotřebu každého odběratele, čímž lze předcházet černým nebo nepovoleným odběrům, je jen jednou z mnoha výhod, kterými šachty Modulo disponují. Mezi jejich další přednosti patří například:
-  kompaktní velikost, pro jejich instalaci proto není nutné realizovat náročné výkopové práce,
-  šachty po zasypání lépe splynou s terénem, díky menšímu rozměru a stavitelnému teleskopickému rámu je možné jejich výšku snadno dorovnat o několik centimetrů,
-  jsou dobře izolované, nepromrzají ani za nízkých teplot,
-  jsou dodávány včetně vystrojení, jejich instalace je jednoduchá a rychlá,
-  umožňují bezproblémový dálkový odečet, netvoří žádnou překážku rádiovému signálu,
-  jsou k dispozici jak v pochůzné, tak v pojezdné variantě s nosností 0,5 – 40 t,
-  a v neposlední řadě jsou cenově dostupné.


Ve většině obcí si není možné vystačit jen s řešením určeným primárně pro rodinné domy a ani Slatinice nejsou výjimkou. Pro bytové komplexy a komerční či průmyslové objekty, kde je vyžadován větší průtok, nabízí Hutira – Brno větší šachty Compozit, které splňují zvýšené nároky a současně si zachovávají všechny výhody malých vodoměrných šachet. Své využití proto našly i ve Slatinicích.
„Obec Slatinice je pěkným příkladem využití malých vodoměrných šachet. Uplatnění zde našly zcela přirozeně především šachty Modulo, určené zejména pro rodinné domy. Najdeme zde ale i několik šachet Compozit, které jsou vhodné pro menší bytové domy nebo komerční objekty,“ uvádí Marek Sýkora, obchodně technický manažer společnosti Hutira – Brno.
Hutira – Brno je na poli vodárenství zkušeným partnerem, na kterého je možné se obrátit už ve fázi příprav projektů. Kvalitní poradenství je jedním z pilířů dlouhodobé spolupráce, na které je každá z realizací společnosti postavena. Své o tom ví i ve Slatinicích. Hutira – Brno byla vedení obce k dispozici již ve fázích přípravy projektu a aktuálně, na podzim roku 2019, realizuje druhou etapu instalací. Počet vodoměrných šachet v obci tak dosáhne 200.


„Spolupráce s obcí Slatinice je pro Hutiru dalším z mnoha úspěšných projektů. A jsme velmi rádi, že si naše vodoměrné šachty získávají v Česku stále větší oblibu,“ uzavírá Tomáš Stone, marketingový ředitel Hutira – Brno.

HUTIRA - BRNO, s. r. o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky u Brna,
tel.: 541 212 144,
e-mail: info@hutira.cz

Chodovecké nám. 331/1,
141 00 Praha 4 - Chodov,
tel.: 272 762 154,
e-mail: praha@hutira.cz,
www.hutira.cz