Logicky proto návazně na vývoj umělých trávníků vznikají nové kompatibilní prvky, které zefektivňují výstavbu nebo rekonstrukci sportovních ploch opatřených umělou trávou.
Jedním z úzce specializovaných případů je i aplikace drenážního geokompozitu, speciálně vyvinutého pro tyto účely, k horizontálnímu odvodnění plochy s umělým trávníkem.


Klasická technolo­gie používá odvodnění hřišť drenážními žebry uloženými v cca 30cm mocné vrstvě štěrkodrti, která vodu zachycenou z plochy hřiště odvádějí mimo hrací plochu.
Při použití TEGOLA systému horizontální drenáže, který sestává z drenážního geokompozitu QDrain Football WP a prefabrikovaných obvodových kanálků (TKanal) s mřížkami (TGrill), se doba výstavby drenáže velkého fotbalového hřiště zkracuje na pouhé 2 dny a potřeba dopravy materiálu snižuje na 2 kamiony, což vede k radikálním časovým i finančním úsporám. Důvodem je zejména minimalizace zemních prací, nákupu inertního materiálu, přesunu hmot a mechanizace. Před uložením drenážního geokompozitu použijeme pouze několik cm tenkou vrstvu jemného zrnitého materiálu k vytvoření minimálního spádu a požadované rovinatosti.

QDrain Football WP je kompozitní výrobek sestávající z vysoce vzdušného polypropylenového jádra, jehož hlavní funkcí je vést vodu v rovině geosyntetika, opatřeného po jedné straně nalaminovanou geotextilií a po straně druhé hydroizolační fólií. Tato fólie,
na rozdíl od fólií v drenážních geokompozitech obvykle používaných, vykazuje dostatečně malou tepelnou roztažnost i bez ochranné vrstvy zeminy, tedy je vhodná pro uložení přímo pod umělý trávník, aniž by svými fyzikálními vlastnostmi ohrožovala rovinatost hrací plochy. Vodotěsnost spojů je zajištěna lepením za studena. Samolepící vrstva je zaintegrována v přesahu fólie v kraji role kompozitu. QDrain Football WP tedy udržuje podloží hřiště v suchu a chrání je tak před namrzáním.
Obvodové kanálky do sebe zapadají a jsou tvarově uzpůsobené potřebnému upevnění vrstvy QDrain Football WP mřížkou TGrill do kanálku.

QDrain Football: optimální a trvalé řešení drenáže fotbalových hřišť s umělým trávníkem

VÝHODY
-    Mimořádná drenážní kapacita: propustnost v rovině podle
EN ISO 12958 mnohonásobně vyšší (0,38 l/m.s při 20 MPa
a i = 0,04) než obvykle používaná 30cm mocná vrstva pro­pustného zrnitého materiálu.
-    Vysoká odolnost vůči stlačení.
-    Systém umožňuje pojíždění relativně těžkými prostředky
již v průběhu pokládky syntetického pláště.
-    Snadná a ekonomická doprava.
-    Skladování na otevřené ploše i při špatném počasí.
-    Komfortní pokládka.

TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
Náchodská 2604/21a, 193 21 Praha - Horní Počernice
tel.: +420 286 882 946, fax: +420 286 885 722
e-mail: tegola@tegola.cz, www.tegola.cz