Každá konstrukce má nějakou předem definovanou životnost a funkčnost. U železobetonu to je od vybudování k první generální opravě v závislosti na způsobu zatížení časový usek v rozmezí 35 až 45 let. Firma Knauf přichází s technickým řešením vedoucím k úspěšným a pracovně jednoduchým opravám bortících se mostních konstrukcí. Pro tento případ nabízí systémovou řadu, která se skládá ze tří navzájem na sebe navazujících výrobků. Jde o výrobky Knauf TS 110, Knauf TS 210 a Knauf TS 310. Materiál Knauf TS 110 je minerální ochrana výztuže a adhezní můstek v jednom. Jde o speciální minerální průmyslově vyráběnou směs dodávanou ve spotřebitelském balení á 25 kg. Materiál obsahuje veškeré potřebné chemické složky tak, aby mohl vytvořit funkční ochranu obnažené výztuže a zároveň vytvořit nosnou mezivrstvu i na zbývajících minerálních plochách. Nosná mezivrstva má za úkol vytvořit potřebnou adhezi nutnou pro aplikaci vlastní reprofilační malty Knauf TS 210, která obsahuje volně rozptýlená polypropylenová vlákna, jež zaručují objemovou stálost materiálu při vytvrzováni a zároveň eliminuji vytvářená pnutí do podkladu. Vnitřní koheze materiálu je uzpůsobena k jakékoliv orientaci ploch. Posledním článkem celého systému je finální stěrka Knauf TS 310. Jde o minerální cementovou modifikovanou směs určenou pro konečné úpravy reprofilovaných ploch, rovněž však i pro plošné sjednocení povrchu lokálně reprofilovaných dílců. Materiál rovněž obsahuje volně rozptýlená skelná vlákna eliminující pnutí v materiálu vzniklé působením rozdílných teplot na opravené povrchy.

Další informace na www.knauf.cz.