Knauf Drystar není jen nová deska, ale v duchu firemní filozofie ucelené systémové řešení, které bylo vytvořeno do prostorů, kde převládá vzdušná vlhkost, a kde jsou svislé a vodorovné konstrukce namáhané odstřikující vodou. To znamená v bazénech, wellness centrech, v hromadných sprchách, v restauračních provozech, kuchyních, nemocnicích, školách apod. Systém se skládá z několika komponentů. Základem je samozřejmě nová sádrová deska Knauf Drystar-Board (dle ČSN EN 15283-1 jako GM-FH1IR).

Nová deska Knauf Drystar-Board
Speciální sádrová deska Knauf Dry­star-Board je tvořena hydrofobizovaným sádrovým jádrem se sníženou absorpcí vody H1 (nižší než 3 %). Sádrové jádro je obaleno ve skelné tkanině, která zajišťuje vysokou odolnost proti vlhkosti a plísním. Lze říci, že Knauf Drystar-Board je vůči plísním zcela netečná. Vzhledem k absenci jakýchkoliv organických příměsí vykazuje deska Drystar-Board velice nízké bobtnání a smršťování při změnách klimatických podmínek. Z výše uvedených základních vlastností vyplývá, že Knauf Drystar-Board je dalším produktem rodiny stavebních materiálů určených do vlhkých nebo mokrých prostor.

Další výraznou vlastností této stavební desky je její vyšší odolnost proti mechanickému poškození, protože sádrové jádro má zvýšenou pevnost (R) a deska má také zvýšenou tvrdost povrchu (I). Dodejme, že konstrukce opláštěná deskami Knauf Drystar-Board má rovněž dobrou odolnost proti požáru. Desky se vyznačují zvýšenou požární odolností s reakcí na oheň A2 (nehořlavá) dle normy ČSN EN 13501-1+A1. Desky Knauf Drystar-Board se zpracovávají obdobně jako standardní sádrokartonové desky. Lze je ohýbat do poloměru až 2 750 mm a je možné vytvářet i skládané (frézované) segmenty.

Systém Drystar = ucelené řešení
Knauf Drystar se skládá z několika komponent, které vzájemně tvoří kvalitní a celistvý konstrukční systém suché výstavby. Kromě nové desky Knauf Drystar-Board jsou velmi důležitou součástí systému ocelové tenkostěnné profily. Avšak na rozdíl od profilů určených pro konstrukce do „suchých“ prostorů jsou navíc opatřeny ochranou proti korozi, a to pro stupeň korozní agresivity C3 (střední) a C5 (velmi vysoká). Stupně korozní agresivity uvádí norma ČSN EN 12944 a vždy ho určuje projektant. Profily s výše uvedenou ochranou proti korozi je vhodné používat v místnostech, kde dlouhodobě vlhkost překračuje 75 %, a vznikají korozivní nečistoty. Ochranou proti korozi jsou opatřeny jak stěnové profily (UW, CW, UA), tak profily pro podhledy (CD, UD, UA) včetně závěsných prvků a příslušenství. Ochranou proti korozi jsou opatřeny také připevňovací prvky zejména šrouby pro upevnění opláštění.

Součástí systému je speciální tmelící hmota Knauf Drystar-Filler. Tento voděodolný výplňový a stěrkový tmel spojuje přednosti práškových tmelících materiálů s tmely pastózními. Je vyráběn na bázi vápence s plastifikačními přísadami. Používá se pro vyplnění a vyhlazení spár a také pro celoplošné tmelení opláštění z desek Knauf Drystar-Board pod nátěry a malby. S tmelem Drystar-Filler lze dosáhnout velmi estetických povrchů a to v kvalitě Q1-Q4. Originální hrana i řezaná hrana se tmelí s pomocí vložení papírové výztužné pásky Knauf Kurt.

Knauf Drystar ideální podklad pod izolace a obklady
Ve většině případů se v prostorách, kde se vyskytuje vlhkost nebo odstřikující voda, stěny obkládají keramickým obkladem. Opláštění deskami Knauf Drystar-Board je schopné nést obklad o hmotnosti do 25 kg/m2.

Pod keramický obklad se provádí vytmelení spár tmelem Knauf Drystar-Filler s papírovou výztužnou páskou Knauf Kurt. Konstrukce s povrchovou úpravou, kterou tvoří keramický obklad, a které budou zatíženy odstřikující vodou, je nutné po vytmelení opatřit hydroizolačním nátěrem (např. Knauf Tekutá Hydroizolace). Ve stycích mezi podlahou a stěnou a v dalších kritických místech je doporučeno provést utěsnění bandáží Knauf Hydroband. Konstrukce opláštěné deskami Knauf Drystar-Board lze také opatřit pouze nátěrem. Pod nátěry nebo malby je nutné provést vytmelení celoplošně a v případě potřeby přebrousit a poté opatřit penetrací (např. Knauf Hloubková penetrace).

Knauf Drystar je systémem suché výstavby, který nastavuje nový standard pro prostory trvale zatížené vzdušnou vlhkostí. Má širokou škálu použití a umožňuje vytvoření moderních komfortních interiérů, včetně designových konstrukcí, zavěšených podhledů a předsazených stěn.

Další informace na www.knauf.cz

SERVIS HOTLINE 844 600 600