V celé kauze jsme svědky zásadní manipulace s fakty a znaleckými posudky, jejichž závěry jsou vytrženy z kontextu a předloženy účelově redaktorům MF Dnes. Na pozadí celého případu je snaha firmy Bahal poškodit dobré jméno společnosti Knauf.

Tento pokus jsme zaznamenali již na konci loňského roku. Měl obdobný průběh jako nyní a jeho výsledkem bylo to, že redakce časopisu Týden a TV Barrandov nám zaslala omluvný dopis.

V článku MF Dnes je postavena argumentace o nekvalitě silikonových omítek také na závěrech posudků Kriminalistického ústavu, který údajně zkoumal vzorky silikonové omítky Knauf. Tento vzorek byl Kriminalistickému ústavu dodán zcela nestandardním postupem právě firmou Bahal. Proto nelze s jistotou říci, jaký výrobek byl vlastně dodán.

Nezávislé posouzení kvality silikonové omítky Knauf provedla ČOI, která odebrala vzorek omítky v souladu s normovým postupem, tzn. zakoupila výrobek v náhodně vybrané prodejně. Závěr šetření ČOI zní: silikonová omítka Knauf je uváděna na trh v souladu s českou legislativou a obsahuje silikon.

K celé kauze je nutné dodat, že firma Bahal odebrala od společnosti Knauf méně než 1% produkce vyrobených omítek.

Jak je patrné z celé řady znaleckých posudků kreditibilních znaleckých a zkušebních ústavu v ČR, je nutné zkoumat způsob, jakým byla silikonová omítka zpracována, použita a zda to bylo v souladu s technologickým postupem, projektovou dokumentací, tedy v souladu se stavebním zákonem.

Firma Bahal dosud nepředložila stavební dokumentaci k provedeným stavbám, byť k tomu byla opakovaně vyzvána i prostřednictvím Rozhodčího soudu.

Dotázaní odborníci predikují, že vady, které vykazují rodinné domy postavené firmou Bahal pravděpodobně mohou být způsobeny nedodržením technologických postupů, popř. realizací podle vadné projektové dokumentace nerespektující požadavky stavebního zákona.

Tvrzení o absenci silikonu v silikonových omítkách je nepravdivé. Silikonové omítky obsahují silikon a to v takovém poměru, aby omítka ve ztvrdlém stavu současně splňovala všechny požadované vlastnosti.

Z obalu a označování omítky je zcela zřejmé, kde, kým, jak a s jakými vlastnostmi byla omítka vyrobena. Tzn. zákazník zcela přesně ví, jaký výrobek a s jakými vlastnostmi, včetně země původu, kupuje. Na českém trhu se prodává silikonová omítka nezaměnitelná s německou, tj. v jiném designu a v jiném balení.

Závěrem chceme říci, že přes všechnu snahu zdiskreditovat výrobky Knauf, bylo nezávislými kontrolními orgány konstatováno, že kvalita je na deklarované výši.
Knauf Praha, spol. s r.o.

HOT LINE 844 600 600, www.knauf.cz