Nadkrokevní zateplení iRoof přináší jednoduchost

Když dnes zákazník řekne, že chce udělat střechu, tak tím rozhodně nemyslí jen položit krytinu. Dnešní střechy jsou sofistikované systémy, které chrání nejen před sněhem a deštěm, ale umožňují prosvětlení podkroví, instalaci moderních technologií a musí plnit celou řadu dalších funkcí. Nejdůležitější z nich je zajištění optimálního prostředí v interiéru. Zjednodušeně řečeno: střecha jako pátá fasáda domu brání únikům tepla v zimě a přehřívání interiéru v létě.

Tondach je připravený na zpřísnění požadavků od roku 2020

Společnost Tondach rozšířila svůj základní sortiment střešních tašek a podstřešních fólií o tepelně izolační systém iRoof. Vytvořila tak podmínky pro realizaci střech po 1. lednu 2020, kdy je podle požadavků směrnice 2010/ 31/ EU nutné, aby novostavby byly realizovány jako tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie.Novinka versus klasika

Nadkrokevní izolace má oproti tradičnímu vkládání izolace mezi krokve celou řadu benefitů. Například se vyhýbá nosné konstrukci krovu, který je z tepelně technického hlediska tepelným mostem a snižuje účinnost tepelné izolace. Z hlediska realizace je pak pokládka tuhých a lehkých izolačních desek na krokve mnohem jednodušší a rychlejší, než když se minerální izolace musí kolem krokví utěsňovat a zajišťovat, aby časem nedocházelo k jejímu sesouvání a deformacím.
Stabilním deskám nadkrokevní izolace nic takového nehrozí, navíc jsou po obvodě opatřeny zámky, které pokládku urychlují a současně eliminují možný vznik tepelných i akustických mostů ve spojích. Vytvořená souvislá plocha z pevných desek je poté dostatečným podkladem pro pokládku difúzní fólie DHV bez nutnosti aplikace bednění.

Výhody nadkrokevního zateplení:

-  střešní konstrukce bez tepelných mostů,
-  rychlá a jednoduchá montáž,
-  minimalizace montážních chyb v konstrukci,
-  zachování pohledového krovu a nesnižování světlé výšky podkroví.


Jednoduché řešení od Tondachu


Nový tepelně izolační systém ­iRoof má několik variant, aby vyhověl požadavkům každé střechy. Difúzně otevřené systémy ­iRoof Top a iRoof Uni jsou určeny pro novostavby i rekonstrukce. Pro případy, kdy nelze zvedat výšku střechy, zase můžeme doporučit iRoof Renova. Pro různé nároky jsou v systému i tři různé typy izolačních desek. Všechny jsou z izolačního materiálu PIR (polyisokyanurát) s tloušťkami od 80 do 220 mm. Tvarově stálé desky jsou oboustranně opatřeny buď difúzně otevřeným rounem, nebo termoreflexní hliníkovou fólií.
K dispozici je i varianta s difúzní fólií DHV 3 se samolepícími okraji pro rychlé vytvoření dokonalé hydroizolační vrstvy.

Důkladně testováno

Garantem a technikem pro nový systém nadkrokevního zateplení je Ing. Tomáš Pokorný, který doplňuje: „Investoři získávají v systému iRoof benefit, a to v podobě konstrukce s velmi dlouhou životností. Vlastnosti našich desek PIR máme garantovány laboratořemi v Německu, takže vyhoví i zákazníkům náročným na kvalitu. Ve spojení s pálenou krytinou Tondach bude jejich střecha funkční a krásná nejen zvenčí, ale i uvnitř.“
Můžete se tedy těšit na systémové řešení se spoustou výhod a ekonomických benefitů.