Opracováním dojde k odhalení vzhledného kameniva v povrchu omítky. Okraje konstrukcí a pohledových bloků jsou obvykle opatřeny paspartou vytvořenou z vzájemně rovnoběžných drážek. Výsledný vzhled je dán kombinací zrnitosti a barevnosti kameniva a barevnosti cementového tmelu. Nejčastějšími kombinacemi, stejně jako v případě přírodního kamene, jsou barevnosti kameniva černá, bílá a červená a jejich kombinace. Kamenivo je pojeno s šedým a bílým cementovým tmelem. Ten může být také s různou intenzitou zabarven, nejčastěji do červena a okrova.
Pro obnovu památek, pro jejich lokální opravu, ale i pro celoplošně vytvářené vrstvy je aktuálně z hlediska provádění i zajištění stálosti vlastností a jejich deklarace, využití prefabrikovaných směsí BETOSAN SUK. V základní výše popsané barevnosti jsou materiály dostupné. Probarvení cementového tmelu je záležitost, u které je základním předpokladem rozbor vzorku a jeho naladění požadovaným způsobem. U kameniva je více stupňů volnosti, které zahrnují jak zrnitost, tak barevnost kameniva, resp. více druhů kameniva a jejich poměry. Navíc u kameniva nelze při rekonstrukci očekávat zcela stejnou barvu, jaká byla použita u původní konstrukce.
Směs pro umělý kámen (­BETOSAN SUK) od firmy ­BETOSAN s. r. o. je suchá prefabrikovaná směs pro vytvoření pemrlované omítky s vysokým podílem vzhledného kameniva. Je nanášena na konstrukce stěn v minimální tloušťce 15 mm za pomoci adhezního můstku. Po vyzrání je opracována tak, aby došlo k odstranění nadbytečného cementového tmelu a bylo odhaleno pohledové kamenivo. Omítku lze aplikovat na většinu podkladů. V závislosti na tuhosti konkrétního podkladu je nutné volit adhezní můstek a způsob opracování.
Použít lze polymercementový adhezní můstek, nebo epoxidový adhezní můstek, případně, v případě podkladu z polystyrenu, lze použít stěrku vyztuženou perlinkou, obdobně jako u systému ETICS.
K opracování je možné použít pemrlování, a to buď ruční pemrlicí, nebo nástavcem na bourací kladivo. Alternativně je možné použít metodu pískování, a to jak mokrého, tak suchého.
V případě realizace na polystyren je vhodné využít zpomalovač tuhnutí (UNICRETE tard), aplikovaný na nanesenou omítku a následně vzhledného povrchu dosáhnout omytím tlakovou vodou. Alternativně lze použít i vymetání cementového tmelu ocelovými kartáči. Obě tyto metody vyžadují odzkoušení a operativní přístup v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
Pro dosažení požadovaných výsledků je doporučeno realizovat referenční plochy, které budou odsouhlaseny všemi zúčastněnými stranami.
Pemrlované omítky lze také kombinovat s teracovými podlahami na chodbách, schodištích apod. I ty je možné realizovat s pomocí prefabrikovaných směsí (BETOSAN STS) a prostředku pro urychlení tuhnutí povrchových partií realizované vrstvy (­DENSOCURE H). Tento prostředek výrazně usnadní broušení povrchu konstrukce.

Ing. Zdeněk Vávra