S maltou HELUZ SIDI se stavba zjednoduší a urychlí, zdivo ale samozřejmě vykazuje obdobné vlastnosti (mechanické, tepelnětechnické, akustické, statické) jako při použití cementové tenkovrstvé malty. Malta HELUZ SIDI je vhodná pro výstavbu pasivních a nízkoenergetických domů z cihel HELUZ FAMILY.

Výhody zdění s maltou HELUZ SIDI
Rychlé a úsporné zdění
Rychlý nárůst pevností
Zdění je možné při teplotách od 1 °C
Zdění bez drahých pomůcek
Zdění bez elektřiny a vody na staveništi
Cihly se před aplikací malty nemusí vlhčit
Minimální znečištění staveniště
Snadné přerušení a obnovení práce
Minimální nároky na skladování

HELUZ SIDI je předem připravená silikátově-disperzní malta pro tenkovrstvé zdění. Můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování. Je to z výroby namíchaná směs, nic se do ní už na stavbě nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní systémový váleček a mohu nanášet maltu na cihly a zdít. Jedná se o novou technologii zdění, která zajistí deklarované technické parametry výsledné konstrukce běžně dosažitelným úsilím na stavbě,“ popisuje jednoduchost zdění s novinkou HELUZ SIDI Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ. „Je to ekonomicky dostupná technologie, díky rychlosti výstavby a vyšší produktivitě práce a menšímu přesunu hmot i finančně úspornější varianta pro stavební firmu a v konečném důsledku i pro investora.“

Malta HELUZ SIDI je na zcela jiné materiálové bázi než cementové malty
Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze připravená k okamžitému použití, tedy zcela jiná materiálová báze než dosud používané cementové malty. Tento typ materiálů je stavebnictví dobře znám, ale nikoliv v podobě předem připravené zdicí malty. Receptura malty byla vyvíjena i s ohledem na splnění požadavku dlouhé trvanlivosti malty hodné cihelné konstrukci. Má vynikající smáčivost k cihelnému střepu a dostatečný otevřený čas pro nanesení malty, uložení cihel a jejich rektifikaci ve zdivu. Optimální zrnitostní složení malty vyrovnává drobné nerovnosti v ložných spárách a rovnoměrně roznáší napětí ve zdivu od zatížení. Po nanesení se voda odpaří, resp. nasákne do cihly, malta HELUZ SIDI vytvrdne a díky vodnímu sklu je pevná a chová se obdobně jako cementová malta. Plnohodnotné zpevnění spoje v běžných klimatických podmínkách nastává do 7 dnů, což je 4x kratší doba než u běžně používaných malt! Zdění je možné provádět při teplotách nad + 1°C. Povrch čerstvě nanesené malty nesmí být vystaven účinkům deště, stejně tak jako u klasických malt.

Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, bude stačit na stavbě pár kýblů malty HELUZ SIDI, kterou navíc bez problémů uskladníte, protože jí zmoknutí vadit nebude, neboť je v plastovém kyblíku. Stejně snadno ji i po otevření převezete na jinou stavbu a použijete třeba za týden, aniž by hrozilo zatvrdnutí, jako třeba u pěn. I odpadové hospodářství je jednodušší. Kýble lze využít pro další činnosti na stavbě a nepřekáží jako rozházené pytle od standardních maltových směsí.

Postup zdění s maltou HELUZ SIDI:

1. PŘÍPRAVA PODKLADU: Nejprve je nutné zhotovit zakládací maltu, která se dokonale zniveluje – podrobnosti v prováděcí příručce

 

2. Založí se první řada zdiva z broušených cihel obvykle do jeden den zralé zakládací
 malty – podrobnosti v prováděcí příručce.

 

3. Před aplikací netřeba žádné rozmíchávání s vodou a starání se o nanášecí válec jako u cementových tenkovrstvých malt, maltu stačí lehce promíchat např. dřevěnou laťkou. Oproti nanášecímu válci, který stojí pět sedm tisíc korun, nyní stačí systémový váleček v řádu desetikorun. Společnost HELUZ ho dodává přímo s maltou a v případě nutnosti ho není problém koupit ve stavebninách.

 

Očistí se ložná plocha cihel (cihly není potřeba vlhčit).

4. Očistí se ložná plocha cihel (cihly není potřeba vlhčit).

 

Malta se nanáší strukturovaným systémovým válečkem rovnoměrně do kříže, aby pokryla všechna vnitřní i obvodová žebra ložné plochy cihel a přitom nestékala do otvorů a po jejich obvodu.

Maltu HELUZ SIDI lze použít při teplotách od 1°C. Povrch čerstvě nanesené malty nesmí být vystaven účinkům deště, stejně tak jako u klasických malt.

5. ZPŮSOB NANÁŠENÍ: Malta se nanáší strukturovaným systémovým válečkem rovnoměrně do kříže, aby pokryla všechna vnitřní i obvodová žebra ložné plochy cihel a přitom nestékala do otvorů a po jejich obvodu. Maltu HELUZ SIDI lze použít při teplotách od 1°C. Povrch čerstvě nanesené malty nesmí být vystaven účinkům deště, stejně tak jako u klasických malt.

 

Množství nanášené malty lze regulovat otřením válečku o plastovou mřížku

6. Množství nanášené malty lze regulovat otřením válečku o plastovou mřížku

 

7. Po nanesení malty je doba pro uložení a vyrovnání cihel do maltového lože 15 minut. Čas pro nanesení malty a uložení cihel je tedy zhruba dvojnásobný oproti cementovým tenkovrstvým maltám. Plnohodnotné zpevnění spoje v běžných klimatických podmínkách nastává do 7 dnů, což je 4x kratší doba než u běžně používaných malt!

 

Po skončení práce chráníme korunu stěny proti zatečení vody.

8. Po skončení práce chráníme korunu stěny proti zatečení vody.

 

 

POUŽITÍ: Odzkoušeno a certifikováno pouze pro zdění z broušených cihel HELUZ.

SPOTŘEBA: Spotřeba malty je 4,5 - 5,5 kg na 1m3 zdiva (výška bloků 249 mm) dle typu cihel.

POMŮCKY: Kbelík s předem připravenou maltou HELUZ SIDI, strukturovaný systémový váleček, plastová mřížka, ochranné rukavice.

https://www.heluz.cz/sidi/