Společnost HELUZ získala prestižní ocenění Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 v kategorii do 300 zaměstnanců. Cenu během slavnostního večera v Betlémské kapli u příležitosti vyhlášení výsledků Stavby roku 2019 převzali obchodní ředitel společnosti HELUZ Ing. Petr Stejskal a interní auditor Ing. Jiří Weis. Vypisovateli soutěže Nejlepší výrobce stavebnin jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a uděluje se každoročně za předchozí kalendářní rok.

„Společnost HELUZ si váží tohoto ocenění a děkuje všem svým zaměstnancům, neboť díky každodenní práci a jejich profesionalitě bylo možné se prosadit mezi tolika přihlášenými renomovanými výrobci,“ komentoval ocenění obchodní ředitel společnosti HELUZ Ing. Petr Stejskal.

Hlavním posláním soutěže Nejlepší výrobce stavebnin je prezentace a zviditelnění výrobních firem, provozů a závodů průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními a kvalitními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl. Přihlášené formy jsou posuzovány zejména podle kritérií, jako je ekonomická úspěšnost, pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita výroby, zlepšování životního prostředí, řešení odpadového hospodářství a zavádění systémů řízení jakosti výroby.

Slavnostního večera v Betlémské kapli se účastnila řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Mezi hosty byl i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.