Z těch nejzajímavějších staveb z poslední doby jmenujme kupříkladu zbrusu nový obytný soubor Na Vackově, Palác Národní – Drn na Národní třídě, rozšíření ÚČOV v Praze, výstavbu významných kancelářských budov v Praze na Rohanském Ostrově nebo rekonstrukci železničního Negrelliho viaduktu.

Ani jedna z těchto staveb by nemohla být realizována bez širokého uplatnění nejrůznějších typů betonových směsí. Jistě není bez zajímavosti, že na všech výše uvedených významných stavbách se svými dodávkami a službami spojenými s dodávkou a ukládkou betonů do konstrukcí podílela společnost TBG Metrostav s. r. o. Ta patří mezi lídry pražského trhu s čerstvým betonem a zároveň mezi nejvíce inovativní firmy v oblasti výroby betonu. Jakým směrem se tyto inovace ubíraly v posledním období, tak to již byla otázka pro jednatele společnosti TBG Metrostav, pana Ing. Jakuba Šimáčka. Ten v úvodu našeho setkání říká:
„Máte pravdu. Důraz na inovační úsilí si dala naše společnost do vínku hned na počátku svého vzniku před 26 lety,“ říká Jakub Šimáček a pokračuje: „Od té doby jsme náš stavební trh obohatili o řadu moderních produktů, které na něm dnes již zcela zdomácněly a jsou stavbaři široce využívány.“

Ing. Jakub Šimáček


Můžete některé z nich zmínit?

Určitě mohu. Našimi ­prvními značkovými produkty byly speciální lité směsi pro realizaci samonivelačních podlah s názvy Anhy­ment a Cemflow, či lehčené cementové směsi Poriment pro realizaci spádových vrstev. Jako jedni z prvních jsme vyráběli také samozhutnitelný beton ­EASYCRETE, který jsme použili pro betonáž masivních konstrukcí Zlíchovského tunelu. V roce 2013 jsme uvedli na trh vodonepropustný beton značky ­PermaCrete, který splňuje přísná kritéria pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí. Tento beton jsme krátce nato využili při výstavbě spodních staveb bytových souborů v Hloubětíně a Na Vackově. Velké zkušenosti máme také s výrobou pohledového a barevného betonu ­COLORCRETE. Tyto naše betony byly ve velkém měřítku použity při výstavbě originálního víceúčelového objektu v centru Prahy s názvem Palác Národní – Drn. Jsme také výrobcem vysokopevnostního betonu (UHPC – Ultra High Performance Conrete), kdy běžně uváděné hodnoty pevnosti v tlaku u těchto betonů dosahují úrovně 150 MPa. Nám se s naší recepturou podařilo vyvinout UHPC s pevností v tlaku 240 MPa. Další novinku v našem sortimentu jsme uvedli na trh právě v letošním roce, kdy jsme výrobní portfolio obohatili o nový produkt s názvem TERRAFLOW. Terraflow je samozhutnitelný litý cementový materiál vyráběný na našich betonárnách. Jeho doprava na stavbu probíhá běžně jako je tomu i u jiných betonových směsí – autodomíchávači. Materiál je vhodný pro zemní, inženýrské i silniční stavby, zvláště pak pro zásypy potrubí všeho druhu, vyplnění dutin a terénní úpravy. Jedná se o částečnou alternativu k cemento-popílkovým suspenzím.

Hovořil jste o výrobě vysokopevnostních UHPC betonů. Můžete zmínit některou akci z poslední doby, na které byl tento Váš beton použit?

V průběhu loňského roku jsme dodávali náš vysokopevnostní beton TopCrete pro výrobu segmentů, které byly následně použity k výstavbě lávky přes řeku Vltavu pro pěší a cyklisty u obcí Bukol a Lužec nad Vltavou. V současné době je již tato architektonicky nadčasově navržená lávka hotova a úspěšně slouží svému účelu.

Betonárna Rohanský ostrov


Je výroba UHPC betonů směrem, kterým se bude výroba betonu v budoucnu ubírat?

Bezesporu ano. Nicméně výroba a dodávka běžných betonových směsí bude tvořit základní sortiment námi dodávaných materiálů ještě řadu let. Ve vysokopevnostních betonech však vidím jednoznačně budoucnost betonu. Díky vysoké kvalitě a homogenitě těchto směsí může UHPC dosáhnout až 10× vyšší pevnosti v tlaku, než je tomu u běžných konstrukčních betonů. To jsou vlastnosti, které umožňují navrhovat mnohem odolnější, ale přitom výrazně subtilnější a lehčí konstrukce s mnohem menší potřebou materiálu. Navíc životnost takto vytvořených konstrukcí je odhadována až na 200 let, což je předurčuje k budování staveb pro dopravu a veřejný sektor.

Ekologie výrobních procesů a ochrana klimatu jsou nyní stále více skloňovanými otázkami. Je vaše společnost v této oblasti stejně inovativní, jako je tomu u vývoje nových produktů?

Řekl bych, že této problematice věnujeme v naší společnosti skutečně zcela mimořádnou pozornost. Od letošního roku kupříkladu nabízíme betony z recyklovaného kameniva. Naší snahou je využívat i cihelný recyklát, který se většinou ukládá na skládky, což není příliš ekologické. Jeho širšímu využití v betonu brání chybějící legislativa, potřebné technologické zázemí a nevyřešené logisticko-dodavatelské vztahy. Abychom měli stabilní přísun vhodné suroviny, je potřeba mít prostory pro její drcení, třídění či skladování a takové prostory by měly být co nejblíže místu výroby betonu. Tedy ve městě. A to je zatím velký problém – suroviny se převážejí na recyklační dvory, často i mimo Prahu a to jejich cenu prodražuje. Vše se děje samozřejmě nákladními automobily, takže ekologický efekt je nakonec minimální a cena receptur není o mnoho nižší, než cena těch běžných. Spíš naopak.

Betonárna Libeň


Největším znečišťovatelem ovzduší při výrobě betonu je tedy doprava materiálu na betonárny nákladními automobily. Lze této ekologické zátěži centra Prahy vůbec nějakým způsobem čelit?

Lze a to velmi úspěšně. Jako příklad mohu uvést hned dvě naše betonárny, které se sice nachází v centru Prahy, ale jsou výhodně situovány na březích Vltavy. Díky jejich přímému spojení s řekou tak na obou provozovnách využíváme místo dopravy materiálu těžkými nákladními automobily po silnici ekologickou – lodní dopravu kameniva. Jen pro vaši představu, jedna loď v zásobování betonárny kamenivem nahradí 33 kamionů. Do hlavního města tak každý rok přijede o více než 10 000 kamionů méně. Šetří se tím nejen ulice, silnice, dálnice, ale také životní prostředí přímo v hlavním městě i v okolí pískoven a lomů, ze kterých suroviny dovážíme. Výrazně méně je kamiony zahušťována i již tak velmi silná pražská doprava, což zkracuje čekací doby v kolonách, šetří pohonné hmoty, čas řidičů a samozřejmě i pražské ovzduší. Inspirací jsou nám betonárny v jiných evropských městech, jako je Paříž, Brusel či Hamburk, kde si přínosy betonáren v centru města u břehů řek, a tedy možnosti lodní dopravy, nemohou vynachválit.

Jaké významné stavby vznikají s pomocí vašich betonů v současné době?

Právě nyní je jich skutečně celá řada. Za všechny bych rád zmínil administrativní projekt Florenc Gate 6 v Praze v blízkosti stanice metra Florenc, jehož monolitický skelet obsahuje celkem šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Z našich betonů vyrůstá i polyfunkční komplex s názvem Masaryk Centre 1 na Praze 1 a svými dodávkami se podílíme i na zajištění dílčích staveb pro geologický průzkum budoucí trasy D pražského metra. Další významnou stavbou, která vzniká s přispěním našich betonů, je zbrusu nová budova Nejvyššího kontrolního úřadu v pražských Holešovicích. Musím zmínit také náš podíl na výstavbě mnoha významných bytových projektů, kterými jsou v současné době kupříkladu bytové domy Alfa a Beta na Hagiboru, bytový dům s názvem Silverport, obytný soubor Do Zahrádek, výstavba bytových domů Pergamenka nebo pokračování dostavby rezidenčního projektu Na Vackově pro Metrostav Development. Dodávkou našich směsí se podílíme i na realizaci třípodlažního parkovacího domu P+R v těsném sousedství obchodního centra Černý Most.

Betonáž Centra Bořislavka


Na jakých principech chcete stavět vaši činnost v nejbližší budoucnosti?

Naši činnost hodláme i v nejbližší budoucnosti opírat především o nadstandardní a korektní vztahy s našimi zákazníky. Chceme pro ně být i nadále spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Ve skutečnosti to znamená zajistit pro ně maximální servis v podobě usnadnění práce s betonem na stavbě, přesnost a rychlost dodávek, snadné vyřízení objednání betonu s pomocí online formuláře a k tomu všemu jim poskytnout také kvalifikované odborné poradenství. Stále intenzivněji budeme hledat a využívat ekologicky šetrnější způsoby výroby betonu, ať již se jedná o využití druhotných surovin nebo zásobování našich betonáren s pomocí ekologické lodní dopravy po řece Vltavě.

Děkujeme za rozhovor
a srdečně přijetí

Ivo Románek