Navštívili jsme proto jejího jednatele, Ing. Petra Pražáka, a požádali ho, aby nám o této činnosti prozradil trochu více.  

Pane řediteli, jak jste se k těmto dodávkám pro medicínská zařízení vůbec dostali?

Asi před čtyřmi lety jsme byli osloveni společností SIEMENS HEALTCARE, která dodávala do Městské nemocnice v Ostravě – Fifejdách nový rentgen a poptala nás na drobné stavební úpravy spojené s touto instalací. V rámci výběrového řízení se nám v této soutěži podařilo uspět. Jednalo se sice pouze o drobné stavební úpravy, ale tyto práce byly opravdu hodně náročné na čas. Vše jsme zdárně zvládli k plné spokojenosti zadavatele a příště jsme byli osloveni znovu. Uvědomil jsem si, že pro to, abychom byli schopni vyhovět přísným požadavkům, se musíme zaměřit na doplnění technického týmu vč. profesních pracovníků. A mohu říci, že se nám to postupně daří.


Do kterých nemocnic a jaké přístroje jste již instalovali?

Kromě dodávky magnetické rezonance pro Městskou nemocnici v Ostravě – Fifejdách máme za sebou také dodávku skiagrafického přístroje pro nemocnici v Novém Jičíně, dodávku rentgenu pro nemocnici v Krnově a CT přístroje ve FN v Ostravě–Porubě a další.

V čem spočívají další složitosti těchto stavebních prací?

Především je potřeba říct, že veškeré tyto práce závisí striktně na termínu dodání požadovaného přístroje, ať již se jedná o rentgen, CT přístroj nebo magnetickou rezonanci. Vždy začínáme statickým posudkem a pak hledáme nejvhodnější technické řešení instalace. V případě, kdy statika podlahy nebo stropu nevyjde, je potřeba se s touto situací nějak vyrovnat. Např. v nemocnici ve Frýdku-Místku jsme museli vyřešit odlehčení 400 kg/m2, aby do této místnosti mohl být rentgen vůbec aplikován. Byli jsme proto nuceni vybourat 14 cm strusky a betonové podlahy a nahradit ji odlehčeným fermacellovým podsypem s požadovanou únosností. Do doby, než nás nemocnice pustí dovnitř udělat statický posudek, vůbec netušíme, s čím se vlastně budeme muset potýkat. Navíc tyto starší budovy již většinou neodpovídají novým euronormám, takže vyřešit správně statiku bývá velkým oříškem. Vše musí klapnout na den a termíny dodání stavebních prací bývají běžně v délce 4-5 týdnů. Když si uvědomíte, že jen vyzrání betonu trvá 4 týdny, tak na statické posudky včetně vymyšlení ideálního řešení instalace míváme velmi krátký čas. Naši zaměstnanci pak většinou musí pracovat také o víkendech a mnohdy také po nocích, abychom vůbec byli schopni požadovaný termín odevzdání dodržet. Samozřejmě musíme respektovat chod a provoz jednotlivých ambulancí, kterých se instalace nových zařízení bezprostředně dotýká. O dodržení bezpečnosti práce snad ani nemusím hovořit.

Co byste řekl o svých dvou dalších divizích?

První z nich se zabývá průmyslovými izolacemi kotlů, výměníkových stanic, turbogenerátorů, potrubních systémů, turbín a dalších energetických zařízení. Našimi partnery jsou společnosti z oblasti energetiky, strojírenského, chemického a potravinářského průmyslu. Druhá divize se zabývá stavebními izolacemi, neboli zateplováním a izolacemi budov a revitalizací panelových domů. V této oblasti nabízíme nejen samotné zateplení domu, ale také výměnu oken a vchodových dveří, sanaci balkónů nebo lodžií a další související práce. V podstatě se dá říct, že v případě zájmu o kompletní revitalizaci panelového domu jsme schopni dodat kompletní dílo na klíč.


Na které zakázky těchto divizí byste rád upozornil?

Z poslední doby stojí za zmínku určitě dodávky průmyslové izolace v rámci nové technologie praní a třídění ve firmě  Biocel Paskov. Součástí těchto prací byly také izolace velkých nádrží. Zajímavou zakázkou byly také izolační práce na horkovodu na Hlavní třídě v Ostravě–Porubě pro společnost VEOLIA. Nejsložitější na této stavbě bylo udržení přijatelného komfortu života obyvatel této části města, kde se práce prováděly přímo uprostřed jejich páteřní komunikace. Podobnou akcí byl také parovod uprostřed Krnova, kde jsme byli nuceni řešit podobné problémy. Také divize revitalizace panelových domů zdárně pokračuje ve své činnosti, ale vyjmenovávat jednotlivé domy by asi bylo zbytečné.

Jak jste byl spokojen s výsledky loňského roku a jak vidíte výhled toho letošního?

S výsledky loňského roku jsme byli  spokojeni a věříme, že i ten letošní by mohl dopadnout dobře. Jsme připraveni pružně reagovat na přání investorů a vyjít vstříc i jakýmkoliv jejich nezvyklým požadavkům. Odvádíme kvalitní práci v dohodnutém termínu a věříme, že pro naše zákazníky budeme i nadále jejich první volbou výběru. 


Všiml jsem si, že ve vaší firmě panuje pracovně-přátelská atmosféra. Co byste mi k tomu řekl?

Taková je naše firemní filozofie. Pokud by se zaměstnanci necítili spokojeně, jen obtížně by mohli odevzdávat dobrý pracovní výkon. Budování takovýchto komfortních vztahů není samozřejmě otázkou nějakých nařízení a jednorázových rozhodnutí, ale každodenní společná práce, založená jednak na plnění úkolů každého a jednak na vzájemné důvěře. Toto považuji za jeden ze základů fungování naší společnosti.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač

TANDEM Group, spol. s r. o.
Nerudova 44/450, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 618, e-mail: tandemgroup@tandemgroup.cz
www.tandemgroup.cz