Později byla majestátem českého krále Jana Lucemburského městu potvrzena práva získaná již ve 13. století (právo mílové, trhu).  Na nejlepší tradice královského města Rakovník se svou prací snaží navázat také současní představitelé města. K jejich prioritám patří zejména péče o historické památky, bytový fond, infrastrukturu a také rozvoj vzdělanosti.

Svědčí o tom i událost, které se účastnili zástupci naší redakce. Bylo jí slavnostní poklepání na základní kámen při příležitosti zahájení výstavby kuchyně a jídelny 1. základní školy v Rakovníku.

Akce, konané 18.2.2009 v historickém centru města na Martinovského ulici, se zúčastnil starosta města Rakovník, pan Zdeněk Nejdl, zástupce vyššího dodavatele stavby, generální ředitel akciové společnosti Rekomont a.s., pan Vladko Domažlický, a zástupci akciové společnosti Procter and Gamble.
Původní stavební záměr počítal s možností přestavby stávající jídelny. Ta však na základě nově vydaných směrnic EU přestala vyhovovat přísnějším předpisům. Po nově vypracovaných analýzách se proto rada města v roce 2003 rozhodla k radikálnímu řešení. Tím bylo doporučení postavit škole zbrusu nové stravovací zázemí.

Pro tento účel byla vytipována poslední volná plocha v centru města. Ta se nachází v historickém srdci Rakovníka v těsném sousedství finančního úřadu v Martinovské ulici. Na základě výsledků zadávacího řízení město vypsalo soutěž na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby. Tu vypracoval ateliér A1 s.r.o. Na jejím zhotovení se podílel Ing. Arch. Karel Zuska a Ing. Monika Tipková.

Vzhledem k faktu, že se stavba bude nacházet v historicky cenné lokalitě, která byla využívána obyvateli města od doby pozdního středověku, bylo celé území v létě roku 2007 podrobeno pečlivému archeologickému průzkumu. Stavbě samotné předcházela také celková úprava území od komunikací, chodníků, zeleně až po dopravní značení.
Jak ve svém příspěvku zdůraznil rakovnický starosta, pan Zdeněk Nejdl, ve veřejné soutěži na výstavbu školní jídelny uspěla firma Rekomont a.s. Předpokládané náklady stavby by se měly vyšplhat přes 60 mil. Kč. V průběhu stavby se však již nyní vyskytly vícepráce vyvolané větším rozsahem archeologického průzkumu, kdy na jeho základě muselo dojít například ke změně pilotového založení stavby vzhledem k nálezu historické studny na hranici s pozemkem finančního úřadu.

Zástupce generálního dodavatele stavby, pan Vladko Domažlický, ve svém projevu k přítomným nejdříve poděkoval zástupcům města za projevenou důvěru. Ke stavbě samotné uvedl, že v současné době jejímu hladkému průběhu příliš nepřejí klimatické podmínky, které budou mít vliv na včasné dokončení stavby. Předpoklad úplného dokončení je aktualizován na měsíc listopad 2009.

Výstavba objektu nové školní jídelny v Rakovníku je dalším příkladem rozšiřování stavebních aktivit firmy Rekomont a.s. Ta se ze společnosti dříve orientované převážně na výstavbu inženýrských sítí a technologických montáží rychle stává univerzální stavební firmou, připravenou realizovat zakázku jakéhokoliv charakteru. Výstavba objektu kuchyně a jídelny 1. ZŠ v Rakovníku je toho důkazem.

Ivo Románek