„Naše společnost se kromě reali­zace montovaných hal věnuje i montáži speciálního opláštění, jako jsou provětrávané fasády či alubondy. Primárně se specializujeme na montované haly s ocelovou konstrukcí, ale na přání zákazníka jsme schopni realizovat i halu železobetonovou, což byl příklad nedávno dokončené montované haly pro firmu ALTECH spol. s r. o.,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Ing. Petr Dostál, obchodní a projektový manažer firmy PROMO HALY.

Mohl byste blíže charakterizovat montovanou halu, kterou jste před měsícem úspěšně dokončili pro firmu ALTECH v Uherském Hradišti?
Dvoupatrovou výrobní montovanou halu spolu se závodní jídelnou, jejímž investorem byla společnost ALTECH z Uherského Hradiště, jsme kompletně dokončili v polovině května 2023. Společnost je největším českým výrobcem kompenzačních zařízení pro imobilní osoby s více než třicetiletou tradicí a rovněž nabízí kvalitní a pokrokové řešení pro překonávání bariér v soukromém i komerčním sektoru.
Rozměry haly jsou 40 × 40 m, výška v atice je 9,2 m, světlá výška je v přízemí pod vazník 4,5 m, resp. 3,5 m v 2. NP. Uvnitř haly se nachází několik schodišť, v exteriéru pak únikové schodiště a požární žebřík. Světlo se přivádí pomocí mnoha střešních světlíků a světlovodů. Součástí pláště haly jsou dále sekční vrata, která usnadňují manipulaci s materiálem. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí další sekční vrata s bezpečnostní závorou, která slouží pro naskladňování materiálu.

K jakým účelům bude nová hala firmě ALTECH sloužit a kdy investor zahájí její provoz?
Tato montovaná hala bude po úplném dokončení cca od září 2023 sloužit jako montážní a kompletační dílna. V části 1. NP se nachází kompletní zázemí pro jídelnu se závodní kuchyní pro 250 zaměstnanců, sociálním zařízením a venkovní terasou. Kvůli budoucímu způsobu využití haly byly kladeny velké nároky na požární odolnost, tak aby celá hala splňovala minimální limit 30 minut. Na střeše objektu se v budoucnu uvažuje s realizací fotovoltaické elektrárny.

Ing. Petr Dostál - obchodní a projektový manažer firmy PROMO HALY


Co bylo z vašeho pohledu při výstavbě této haly nejsložitější?
Nejsložitější na této zakázce bylo jednak vyřešit napojení na stávající halu a také související protipožární opatření, které v některých částech mělo 45 minut. Z tohoto důvodu se jevila jako nejschůdnější železobetonová konstrukce v kombinaci se spiroly a skládaným pláštěm Combiroof na střeše.
Dalším specifikem byla terasa pro závodní jídelnu, kde jsme museli v rámci realizační dokumentace vyřešit odvodnění z důvodu nešikovně vycházející skladby patra. Nestandardním řešením jsou sekční vrata do 2. NP, u kterých jsme navrhli proti pádu bezpečnostní závoru.

Čeho byste rádi dosáhli v nejbližší budoucnosti?
Naším krátkodobým cílem je dokončit webové stránky, na kterých jsme usilovně pracovali v uplynulém roce. Rádi bychom je doplnili o naše úspěšně zrealizované referenční projekty a videa. V blízké budoucnosti se nám rýsuje několik zajímavých zakázek, které řešíme projekčně jak pro investory ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický