„Tak významné zkrácení prací se nám podařilo díky skvělé spolupráci všech zúčastněných stran, a to navzdory komplikacím, které se v průběhu stavby objevily. Ul. Přátelství je velmi frekventovanou silnicí, a proto jsme vynaložili veškeré naše úsilí, aby dopravní opatření v místě bylo po nejkratší možnou dobu. Chtěl bych proto moc poděkovat svým kolegům za jejich nasazení a také řidičům a místním obyvatelům, že s námi měli trpělivost. Pevně věřím, že odměnou jim bude opravená a tišší ul. Přátelství. Použili jsme zde totiž tzv. tichý asfalt,“ sdělil Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ EUROVIA CS.

Díky rekonstrukci je komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření byla provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté pracovníci EUROVIA CS odfrézovali staré asfaltové vrstvy a následně položili nové. Na závěr proběhla v celém úseku pokládka vrstvy speciálního tichého asfaltu VIAPHONE®.VIAPHONE® je asfaltová směs, která svými vlastnostmi výrazně zvyšuje bezpečnost jízdy a díky přetržité křivce zrnitosti a přítomnosti vláken zajišťuje významné snížení hluku. Protismykové vlastnosti zajišťuje mimo jiné také vysoký obsah hrubého kameniva.

Základní informace:
Název stavby: Rekonstrukce ul. Přátelství
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03/2017–10/2017 (dokončení) – 12/2017 (původně plánované dokončení)