Rekonstrukce bude probíhat na úseku D5 v km 136,150 - 144,200 vpravo. Práce budou prováděny za provozu. V rámci dopravních opatření bude veškerá doprava v rekonstruovaném úseku Odpočívka Svatá Kateřina – MUK Mlýnec vpravo převedena na levý jízdní pruh.

Součástí rekonstrukce bude i oprava devíti mostních objektů, z nich jeden je dálniční most, ostatní propustky. Oprava obnáší výměnu říms, zábradlí, opravu vozovky a opravu opěr. Dále bude provedena kompletní výměna svodidel a výměna odvodňovacích monolitických žlabů.

„Pět kilometrů nové cementobetonové vozovky bude realizováno s úpravou tzv. vymetaným (vymývaným) povrchem betonu a tři kilometry novou technologií Grinding (broušení). Vyfrézovaný beton ze stávající vozovky bude recyklován a zpětně použit do nové,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ, člena Skupiny VINCI Construction CS.

Práce proběhnou během 74 dnů.

Základní informace:
Název: D5 Oprava CB vozovky v km 136,150 - 144,200 vpravo
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CZ (člen Skupiny VINCI Construction CS), STRABAG a Rekma
Doba realizace: 04/2024 – 06/2024