V celé trase pokračují rozsáhlé zemní práce včetně souvisejících konstrukcí, jako jsou propustky či opěrné stěny. Na začátku úseku Háje – Milín ve skalním zářezu stále probíhají postupné šetrné odstřely skály, následný odvoz zeminy a zajišťování skalního svahu.
S postupem prací dochází na různých místech k montáži dopravních opatření jak dočasných, tak dlouhodobých. S tím souvisí také vybudování vedlejších silničních objektů, které vznikly a již byly zprovozněny. Tak, aby práce na stavbě mohly plynule a bezpečně pokračovat při zajištění silničního provozu. Stalo se tak například v úseku Háje – Milín, a lokálně i na úseku Milín – Lety a dále v úseku Mirotice – rozšíření.
Dále postupují práce na všech mostních objektech. Pro řidiče nejviditelnější jsou především mosty kolem Zalužan, Nerestců či Mirotic. Kdy v posledním případě původní byly odstraněny a na jejich místě rostou zcela nové. Aktuálně se pracuje na jejich pilířích a opěrách.
Novinkou je od poloviny března uzavírka rychlých pruhů na dálnici D4 v km 77,98 – 86,10. V souvislosti s pracemi je v místě veden provoz v režimu 2+1 jízdní pruh. Dva jízdní pruhy ve směru na Prahu, jeden na Písek. Toto opatření bude platné do konce dubna 2023.
Na trase nově vznikající dálnice D4 pracují pod taktovkou společnosti DIVia stavební další firmy ze Skupiny VINCI Construction CS, konkrétně jde o EUROVIA CS, Stavby mostů, PRŮMSTAV, a budou sem dodávat také specializované provozovny, jako je EUROVIA Asfalt, PREFA PRO a OK Třebestovice. Na stavbě denně pracují až stovky kusů mechanizace a obdobný počet lidí. Jejich nasazení se s průběhem prací a dle typu prováděných technologií mění. Nejvyšší nasazení bude patrné právě v rámci stavební sezóny 2023.