„Partnerství s projektem Rozhlédni se! patří mezi naše klíčové společensky odpovědné aktivity. Jako skupina působící také v oblasti dopravního stavitelství si velice dobře uvědomujeme zásadní význam prevence především u malých dětí. A těší nás stále rostoucí zájem škol o jeden z nejdéle fungujících projektů tohoto typu u nás,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí Skupiny VINCI Construction CS.

Projekt, který byl spuštěn v roce 2010, má celorepublikový charakter. Zaměřuje se především na děti do 10 let na 1. stupni základních škol, případně na příměstských či letních táborech nebo v dětských domovech. Veřejnost se s ním může setkat výjimečně, například v rámci dnů prevence či jiných osvětových akcí. Pro školy, tábory či dětské domovy je projekt organizován zcela zdarma.

V rámci tzv. primární prevence úrazů se děti hravou a interaktivní formou učí bezpečnému pohybu v silničním provozu, ať už jsou jeho účastníky v roli chodce, cyklisty, na inline bruslích nebo jako spolujezdci v autě. Získané znalosti si ihned ověřují na stanovištích rozdělených podle základních pilířů projektu: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej! Chraň se! a Poznávej dopravní značky!

„Nadační fond Kolečko se po celou dobu své dvacetileté existence snaží pomáhat dětem, které se po různě těžkých úrazech léčí v některém z osmi Center dětské traumatologie v ČR,“ říká Linda Jandová, předsedkyně správní rady NF Kolečko. „To už je ale řešení následků rizikové situace, která se bohužel stala. Význam primární prevence dětských úrazů je zcela zásadní, a nejen podle lékařů na vysoce specializovaných pracovištích pomohla za několik posledních desetiletí snížit počet dětí zemřelých následkem úrazu o více než polovinu. Díky projektu Rozhlédni se! a dlouholeté neúnavné podpoře společnosti EUROVIA CZ můžeme k tomuto pozitivnímu trendu významnou měrou přispívat,“ dodává Linda Jandová.

Jen v loňském roce Pan Rajče – maskot projektu – pomohl naučit těmto zásadám 2584 dětí z celé republiky. A na další tisíce se těší i v letošním roce.