Investorem celé stavby je společnost NAMIRO, která si za generálního dodavatele vybrala firmu ZLÍNSTAV. Generálním projektantem je firma JART – JANDA, na celou stavbu a projekt dohlíží architektonická kancelář Ateliér BONMOT.

Exponovaná plocha, na které je stavba situována, po celá léta sloužila jako parkovací prostor. Po složitých spekulacích byl dřívější parkovací prostor uklizen do dvou podzemních podlaží. Přízemí je věnováno veřejnosti, tedy obchodům, službám, gastronomii a zasklené atrium vstupnímu terminálu městského magistrátu, který bude využívat většinu nadzemní části budovy. Jen v nejvyšším, mírně uskočeném 5. NP, jsou umístěny byty s obytnými terasami. Specifickým prvkem stavby je dvoupodlažní prosklená lávka, která v úrovni 2. a 3. NP propojuje novostavbu s vedlejším objektem stávajícího magistrátu. Nejdiskutovanější téma při vzniku a projednání dokumentace byl požadavek na „nepřerušení“ prstence olomouckých parků z přilehlých Čechových sadů do zeleně vilové čtvrti. To se podařilo vybojováním životního prostoru pro stromovou alej (proti ochranným pásmům inženýrských sítí), ale také nárožní treláží, která umožní, aby popínavá zeleň vyrostla až do nejvyššího patra a napojila se na zeleň obytných teras.

Prosklené a hliníkové konstrukce od THERMONTU
Dodávku a montáž hliníkových výplní otvorů a prosklených fasádních stěn realizovala napajedelská společnost THERMONT. Konkrétně se jednalo o dodávku a montáž hliníkových výkladců 2.  NP včetně hliníkových oken a vstupních dveří jak v provedení jednokřídlých tak dvoukřídlých. Dále se jednalo o dodávku a montáž hliníkových prosklených fasádních stěn tyčících se na objektu od 1. NP až do 5. NP na severní a východní straně objektu. Vnitřní průchozí část objektu je rovněž tvořena hliníkovými výkladci.

Zajímavým hliníkovým prvkem je prosklené hliníkové atrium o rozměru cca 12 x 20 m, které je umístěno uprostřed celé budovy v prostoru 2. až 3. NP. Při montáži této konstrukce byl kladen velký důraz na provedení detailů z důvodu možného zatečení dešťové vody. „I s takto složitou konstrukcí jsme si byli schopni poradit a myslím si, že splňuje veškerá očekávání“ doplňuje Bc. Radim Hanáček ze společnosti THERMONT.

Dalším prvkem, který stojí za zmínku, je systémový sklohliníkový spojovací koridor umístěný ve 2. a 3. NP budovy propojující novostavbu se stávajícím objektem magistrátu města Olomouc. Součástí byla také dodávka asi třech desítek hliníkových vnitřních požárních stěn s dveřmi sloužícími k oddělení schodišťových a chodbových prostor od prostor kancelářských a bytových. Tyto stěny byly umístěny ve vnitřních prostorách objektu ve všech podlažích.

Značný důraz na požární odolnost konstrukcí, a to až do výše EI90, byl kladen u hliníkových výkladců v průchozí části objektu. Pro takto splněnou požární odolnost bylo vybudováno požární řešení skrápěním těchto hliníkových konstrukcí požární vodou. Hezkým prvkem těchto pasážních hliníkových konstrukcí je zaoblení stěn, a to v podobě ohýbaného dithermového skla. Velmi náročné zde bylo samotné zasklení z důvodu špatné manipulace s ohýbaným dithermových sklem vážícím téměř 180 kilogramů. Vše probíhalo ručně za pomoci šesti až osmi pracovníků.

Unikátním znakem této stavby je střední rizalit jižní fasády objektu, který tvoří strukturálně (se skrytými rámy) prosklená fasádní stěna nad hlavním vstupem (v úrovni 2.  –  4. NP). Plocha rizalitu tvoří v interiéru zasklení kanceláří, ale zároveň (z exteriérového pohledu) je na ní aplikováno výtvarné dílo – fragment stylizovaného městského znaku – olomoucké orlice. Tento návrat uměleckého díla do architektury by neměl být samoúčelný a má pomoci vytvořit akcent hlavní (vstupní) fasády objektu, ale zároveň se jím stavba hlásí k městu, ve kterém stojí.

Po technické stránce jde o kombinaci na objektu standardně použitého izolačního skla s protisluneční úpravou Planibel Energy a UV nástřiku. Do takto provedeného dithermového skla je proveden UV nástřik sítotisku v podobě malých bodových proužků, které tvoří obrazec orlice. Způsob grafického odlišení zabarvených částí se podařilo provést tak, aby nedocházelo k výraznému snižování denního osvětlení kanceláří. Bylo třeba vycházet z případů, kde grafika zabírá největší část z průhledné plochy okna jednotlivé kanceláře. I zde musel být splněn normový požadavek na denní osvětlení pracoviště. Aplikovaná grafika splňuje a umožňuje bezpečné umývání okenních ploch této skleněné fasády. Přes velký význam, který tomuto akcentu přikládal architektonický ateliér BONMOT, se podařilo dodržet slibovaný, velmi decentní, sotva znatelný grafický návrh – tedy žádný výrazný kontrast světelných a zabarvených ploch.

„Samotná dodávka a montáž hliníkových výplní trvala 6 – 7 měsíců dle stavební připravenosti, přičemž se na montáži podílelo 7 – 10 našich pracovníků. Myslím si, že až na ojedinělé menší problémy, které se ostatně žádné stavbě nevyhnou, probíhala montáž velmi dobře“ dodává p. Hanáček.

Ing. Jiří Zahradnický

Thermont, spol. s r.o.
2. května 1574, 763 61 Napajedla
tel.: +420 577 112 911,fax: +420 577 945 288
e-mail: thermont@thermont.cz ,http://www.thermont.cz