Generální dodávku provedla společnost PSG Construction a. s. Ta si jako zhotovitele hliníkových oken, dveří a prosklené fasády vybrala firmu Thermont spol. s r. o., která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Abychom se dozvěděli více informací o této povedené realizaci, spojili jsme se s Ing. Petrem Zavadilem ze spol. Thermont a požádali jej o rozhovor.

Jak probíhala samotná rekonstrukce budovy?
Rekonstrukce budovy byla zahájena na konci roku 2020 bouracími pracemi, kdy bylo zapotřebí celý objekt vyčistit tak, aby mohl generální dodavatel stavby zahájit stavební práce podle nového projektu.
Kompletní rekonstrukce zahrnovala nejen obálku budovy, tj. realizaci fasády a hliníkových výplní, ale také vnitřních úprav. Jednalo se o demontáž stávajících příček, bourání podlah, doplnění statického vyztužení objektů, reali­zaci nových dispozic a technologických tras. Součástí projektu bylo také vybudování zcela nového parkovacího objektu a úprava přilehlých venkovních ploch. Celá rekonstrukce probíhala za provozu, jelikož ve dvou patrech budovy nadále fungovali nájemci investora, což znamenalo značné ústupky při realizaci a postupu prací na stavbě.

Kdo je autorem projektu a jaký byl rozsah vaší subdodávky?
Projekt zpracovala společnost S-projekt plus, a.s., která navíc tuto budovu před rekonstrukcí celou řadu let užívala. Naše společnost se tohoto zajímavého projektu účastnila již od počátku zpracováním návrhu a následně dodávkou vhodných typů okenních profilů a zasklení, tak aby nebyla dotčena statika budovy.


Mohl byste blíže specifikovat sklo-hliníkový systém, který jste použili pro realizaci výplní otvorů a opláštění budovy? Jaké konkrétní systémy ALUPROF jste zvolili a z jakého důvodu?
Na objektu je použito několik typů okenních systémů našeho hlavního dodavatele ALUPROF. Většina oken a dveří je vyrobena z nejnovějšího moderního profilu ALUPROF MB-79N ve variantě SI, jehož prodej byl zahájen v roce 2021 a stavba OKO Zlín je jedním z prvních projektů, na kterém byla tato okna namontována. Pro zasklení byla vybrána izolační dvojskla s hodnotou Ug 1,0 W/m2K.
Použití běžně dodávaných trojskel bylo ze statických důvodů vyloučeno kvůli možnému přetížení nosné konstrukce budovy.
Na objektu přístavby jsme použili sloupko-příčkovou prosklenou fasádu ve strukturálním provedení MB-SR50N EFEKT bez exteriérových přítlačných lišt s vloženými otvíravými okny, což esteticky objektu přidává na zajímavosti a zcela jistě tyto prostory díky množství denního světla uspokojí i budoucí nájemce. Část fasády je zhotovena v protipožárním provedení s odolností EI30. Bezproblémový přístup do jednotlivých obchodních jednotek v přízemí a 1. NP zajišťují automatické dveře značky EMOS ALUMATIC v nepožární i protipožární variantě. Celkem se jedná o dvacet sestav s automatickými dveřmi.

Realizovali jste v uplynulých letech výplně otvorů nějakých zajímavých rodinných domů? Mohl byste zmínit několik příkladů?
V posledních letech se množství dodávek našich oken pro rodinné domy i nejluxusnější vily stále zvyšuje. V roce 2021 jsme naše okna namontovali na více než 70 rodinných domech a vilách. Letošní rok bude podle dosavadních předpokladů ještě úspěšnější. Za zmínku jistě stojí dlouholetá spolupráce s architektem Ing. arch. Martinem Karešem nebo studiem Semela Ateliers, na jejichž projektech jsme se měli možnost podílet dodávkami luxusních posuvných bezrámových oken, které v současné době patří k moderním trendům ve stavebnictví. Požadavky architektů na celkový vzhled oken, jejich zabudování, ale i důraz na detaily, jsou navíc každým rokem náročnější. Tento trend potvrzují i častější poptávky od koncových zákazníků.


Na čem pracujete právě nyní a co vás čeká v budoucím období?
Momentálně se podílíme i na několika zahraničních zakázkách. Konkrétně na Trinidadu a Tobagu, kde dodáváme a montujeme hliníková okna na stavbě regionální nemocnice ve městě Sangre Grande. Druhým velkým projektem jsou dvě nemocnice v Angole, kam dodáváme okna, dveře a prosklené fasády a právě zde probíhá expedice zboží. Je pro nás velmi důležité tyto projekty úspěšně dokončit a do budoucna bychom na ně rádi navázali dalšími v některém z těchto regionů. V České republice průběžně realizujeme mnoho dodávek, z těch komerčních například LAPP Kabel v Otrokovicích nebo prosklenou fasádu pro showroom Volvo v Praze.
Celoročně dodáváme okna pro řadu developerských projektů, bytových domů a zajímavých luxusních vil. V krátkodobém výhledu připravujeme výměnu oken pro soukromého investora na projektu PRIOR Otrokovice, který projde kompletní rekonstrukcí v roce 2023.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický