Na podrobnosti ohledně této zajímavé stavby jsme se zeptali Ing. Petra Zavadila z firmy Thermont spol. s r. o.

Mohl byste blíže charakterizovat novou budovu centrální požární stanice v Přerově?

Jedná se o novostavbu centrální požární stanice, která byla postavena na volném pozemku na předměstí Přerova. Původní sídlo přerovských hasičů v centru města již delší dobu nevyhovovalo současným potřebám a standardům, a proto Olomoucký kraj, jako investor a zřizovatel, přistoupil, podobně jako v jiných městech napříč Českou republikou, k novostavbě moderní CPS Přerov.

Z jakých materiálů je tvořen obvodový plášť budovy?

Obvodový plášť objektu je tvořen moderní skleněnou sloupkopříčkovou polostrukturální fasádou s izolačním trojsklem, která navazuje na hliníkovou provětrávanou fasádu s kazetovým obkladem.
Naše společnost realizovala právě tuto prosklenou fasádu s polostrukturálním designem. Fasáda nemá z vnější strany vodorovné přítlačné lišty a místo toho je tato spára tmelena speciálním strukturálním tmelem Dow ­Corning. Dále jsme na tuto zakázku dodávali i klasická hliníková okna a dveře ze systému ­ALUPROF MB-86 SI a protipožární dveře ALUPROF MB-78 EI v interiérech budovy.

Na stavbě centrální požární stanice v Přerově byla použita klasická hliníková okna a dveře ze systému ALUPROF MB-86 SI a protipožární dveře ALUPROF MB-78 EI v interiérech budov. Fasáda je zhotovená z hliníkových profilů ALUPROF MB-SR 50N HI.


Jak probíhala realizace a jaký byl rozsah prací?

Vzhledem k navrženému rastru a členění probíhala montáž za pomoci vysokozdvižné nůžkové plošiny v součinnosti s jeřábem a elektronickou přísavkou. Jednalo se o opláštění budovy tvořené lehkým obvodovým pláštěm téměř ze všech světových stran, včetně několika pultových systémových světlíků a několika protipožárních dveří a stěn zabudovaných na chodbách v interiéru. Vzhledem k náročným požadavkům bylo zapotřebí dbát zejména na správné provedení připojovací spáry po obvodu výrobku vlastním dodávaným systémem hliníkových profilů a zasklení.

Mohl byste blíže specifikovat sklo-hliníkový systém, který jste použili pro opláštění budovy?

Jedná se o rastrovou fasádu ze systému hliníkových profilů ­ALUPROF MB-SR 50N HI se zasklením izolačním trojsklem a dvojsklem s přidanou tepelnou izolací. Fasády jsou zhotoveny z jednotného kompletního systému. Geometrie jednotlivých plášťů je dle navrženého členění v návaznosti na přiléhající stavební konstrukce. Součástí dodávky byla provedena dílenská dokumentace a statické posouzení navržených profilů a zasklení včetně posouzení shody s normativními požadavky v rámci konkrétního dodávaného systému LOP.
Jedná se tedy o sloupko-příčkový fasádní systém, který je v polostrukturálním provedení. Vertikálně se jedná o profily s přiznanou přítlačnou lištou a naklapávací lištou, vodorovně s tmelenou spárou. Pohledová šířka profilace fasádních prvků je 50 mm a šířka tmelené spáry je 20 mm. Po obvodu konstrukcí je přiznaná krycí lišta pro zajištění detailu oplechování s návazností na ostatní materiály.
Pro zasklení bylo použito jednak průhledné zasklení (tvořeno izolačním trojsklem s protisluneční úpravou) a neprůhledné zasklení (jedná se o kombinaci izolačního dvojskla s tepelnou izolací z minerální vlny). Sklo je zatmaveno pomocí tzv. smaltu. Jedná se o nástřik skla v příslušném odstínu barvy RAL.
Rámové konstrukce a okenní konstrukce jsou zhotoveny z hliníkového systému s přerušeným tepelným mostem ALUPROF MB-86 SI. Vedle vstupních dveří na západní a východní straně je umístěn plný systémový panel, ve kterém je osazen elektrický vrátný – tablo a bezkontaktní čtečka karet.

Novostavbu Centrální požární stanice v Přerově zdobí prosklená fasáda od Thermontu


Vaše společnost realizuje také hliníková okna a dveře pro rodinné domy. Mohl byste uvést několik nejatraktivnějších staveb, na kterých jste pracovali v uplynulé době?

V minulém i letošním roce jsme se podíleli dodávkou našich velkoformátových hliníkových zasklení na výstavbě několika rodinných domů a vil na Zlínsku nebo v okolí Prahy, které byly navrženy ­známými architektonickými studii ­Kareš & Rais, Pšenčík & ­Semančík i dalšími, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Tyto stavby, na rozdíl od průmyslových nebo komerčních objektů, vyžadují ještě preciznější přístup k detailům a zároveň intenzivní komunikaci s klientem i architektem, abychom splnili jejich vysoké požadavky na design a kvalitu. Výsledek v podobě spokojeného investora nám pak dělá velkou radost a nabíjí nás do dalších projektů.

Velkoformátové hliníkové zasklení jsme dodávali i na několik rodinných domů a vil na Zlínsku nebo v okolí Prahy


Co byste rád zmínil závěrem? Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Z krátkodobých cílů bychom se rádi podíleli na developerském projektu PARK TOWER ve Zlíně, který je nyní ve výstavbě a jeho luxusnější část, kde budou hliníková okna a prosklené fasády, se nyní projekčně připravuje a brzy by měla začít samotná realizace.
V rámci dlouhodobých cílů se budeme soustředit především na rok 2021, kdy bychom se po uklidnění situace a odeznění všech následků pandemie rádi vrátili na nějaký projekt v zahraničí, ať už na africký nebo asijský kontinent, kde máme úspěšně za sebou několik velkých ­zakázek.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický


Investor: HZS Olomouckého kraje
Generální dodavatel stavby: Zlínstav a. s.
Architekt a projektant: Ateliér Velehradský s. r. o.
Dodavatel otvorových výplní: Thermont, spol. s r. o.
Dodavatel hliníkových systémů: ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.