„Přestěhováním jsme rozšířili prostory na dvojnásobek a počet zaměstnanců do konce kalendářního roku 2023 zvýšíme cca na 450. Jsem velmi hrdý, že zrovna Česká republika a čeští zaměstnanci se budou podílet na výrobě nabíjecích kabelů pro elektroauta,“ hodnotí vývoj Ing. René Sedlák, jednatel společnosti LAPP Czech Republic s. r. o.
Nová hala, ve které pracuje téměř 200 zaměstnanců firmy, se rozprostírá na ploše 5000 m2 a leží v těsné blízkosti stávajících budov. Na další podrobnosti týkající se konstrukce budovy, obvodového pláště a střešních světlíků jsme se zeptali Ing. Petra Zavadila ze společnosti Thermont, která měla tuto část stavby ve své režii.

Mohl byste říci pár slov o konstrukčním řešení haly?
Součástí nové výrobní a skladovací haly firmy LAPP s technickým zázemím jsou podzemní garáže a jednopatrový sklad, ve dvou patrech se pak rozprostírá samotná výroba kompletního kabelového řešení. Hala nabízí také třípatrové administrativní zázemí. Konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet opláštěný sendvičovými panely včetně otvorových výplní, střechu potom skládaný plášť s prosvětlením šedovým světlíkem.

Jakou stavební část měla na starosti vaše firma?
Naší dodávkou byly prosklené hliníkové výplně ze systémů ALUPROF a více než 70 m dlouhý šedový střešní světlík zasklený izolačním trojsklem.


Mohl byste blíže specifikovat otvorové výplně, které jste použili pro tento projekt? Jaké konkrétní systémy ALUPROF jste zvolili a z jakého důvodu?

V 1. etapě jsme realizovali prosklený šedový střešní pásový světlík v délce 70 m, kterým bylo potřeba uzavřít střechu. Pro tuto část byly použity profily ze systému MB-79N SI v kombinaci s izolačním trojsklem, tak abychom docílili co nejlepšího výsledného součinitele prostupu tepla. Profilová řada MB-79N nahrazuje starší systémy MB-70 a díky několika inovacím disponuje výrazně lepšími tepelně-izolačními parametry.
Po zhotovení světlíku následovala dodávka hliníkových oken a dveří pro obvodový plášť budovy. Pro tento účel jsme použili profily z řady MB-86 SI. Důvodem výběru této vyšší řady byly především větší rozměry prvků, a tím pádem vyšší nároky na statiku okenních a dveřních konstrukcí, jelikož některé výrobky mají výšku 2 500 mm, popř. i vyšší. Zároveň jsme se museli vypořádat s požadavky na protipožární odolnost EI30 u části okenních a dveřních sestav. Obrovskou výhodou systému MB-86 je právě protipožární odolnost, protože existuje jeho protipožární va­rianta MB-86EI. Na výrobu tohoto systému je naše firma certifikována, a právě proto můžeme různě kombinovat použití požárních i nepožárních prvků, aniž by byl dotčen vzhled nebo rastr hliníkových oken. Elementy byly zaskleny izolačním trojsklem.

Liší se nároky na použití hliníkových výplní např. u rodinných domů a průmyslových staveb jako je tato?
Samozřejmě! U průmyslových staveb se často používají jiná řešení pro otvírání oken, například motorické pohony. Také se využívá jiné kování a nepanují zde zvýšené nároky na design. Více se řeší praktická funkčnost a odolnost, protože se často jedná o náročné provozy, kde jsou naše výrobky v každodenní zátěži a dostávají „zabrat“. Tím pádem se používají odolnější panty i kliky.
U rezidenčních staveb je trendem používat co nejvíce velkoformátových fixních prosklených ploch s minimalizovanými rámy, speciálními skly, u otvíravých oken a dveří pak skryté kování, designové kliky apod. U průmyslového objektu to není potřeba, protože by to celou realizaci výrazně prodražilo a zároveň by toto řešení nebylo praktické z hlediska údržby a běžného provozu.


Co bylo z vašeho pohledu na tomto projektu nejsložitější a co vám přišlo nejzajímavější?

Zajímavé určitě je, jak společnost LAPP roste a je ve svém odvětví velmi úspěšná. Pro náš re­gion je dobře, že zde fungují rostoucí a konkurenceschopné společnosti a jejich zahraniční vlastníci do nich dále investují. Z pohledu naší dodávky bylo nejsložitější zkoordinovat termínové požadavky generálního dodavatele, kdy na začátku výstavby vzniklo zpoždění způsobené složitějším zakládáním stavby a bylo potřeba ho alespoň částečně minimalizovat. Zajímavá byla tedy celková rychlost výstavby. Okenní výplně se vyráběly podle předem připravené ocelové konstrukce. Technicky složitější byly až 70 metrů dlouhé sestavy oken a světlíků, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly dilataci objektu. Dále zde byly použity kombinace protipožárních i nepožárních okenních a dveřních sestav, které na sebe přímo navazují.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický