Slouží nejen zaměstnancům uvedených rezortů a jejich rodinným příslušníkům, ale i široké veřejnosti. Navržená novostavba je tvořena 2 podzemními a 6 nadzemními podlažími. Ve dvou podzemních podlažích je řešeno převážně parkování a technické zázemí objektu, v nadzemních podlažích je situován vlastní zdravotnický provoz. Součástí objektu je i potřebné technické, provozní a personální zázemí včetně prostor pro další vzdělávání.
zdroj: autor projektu-LPprojekt Brno

Automatické dveře
V celé budově nové nemocnice je nainstalováno několik stovek dveří různých velikosti, typů a provedení. Jejich významnou část tvoří výrobky společnosti SPEDOS. Jako subdodavatel stavby dodal SPEDOS do nové bratislavské nemocnice na 70 ks automatických a mechanických posuvných dveří.

V hlavním vstupu, chodbách, laboratořích, urgentním příjmu, zákrokových sálech a čistých prostorách  se střídají automatické a mechanické posuvné dveře v jednokřídlové nebo dvoukřídlové variantě.  Doplňují je automatické otočné dveře.
K ovládání automatických dveří jsou využity bezkontaktní i dotykové aktivátory.

Více informací na www.spedos.cz nebo www.spedos.sk.