Minimalistický design
Při konstruování nového výrobku se vývojový tým zaměřil mimo jiné na co nejmenší rozměr pohonu a jeho co nejpřirozenější splynutí se štíhlými fasádními profily, používanými v obvodových konstrukcích budov. Pohledová výška pohonu SP808PAL se tak dostala na 100 mm. V praxi se ale ukázalo, že při instalaci na zdivo je často výhodnější tužší provedení a vznikla varianta SP808PAL/XL s pohledovou výškou 150 mm.

Inteligentní řídicí jednotka zdrojem nekonečných možností
Srdcem celého pohonu je vlastní řídicí jednotka SPEDOS. Umožňuje připojení jakýchkoli aktivačních spínačů a senzorů, časování provozních režimů, instalaci do únikových cest, propojení s libovolným systémem ochrany budov.
Nové chytré funkce a režimy maximálně šetří náklady a energii na provoz dveří, ale také na vytápění, případně chlazení celé budovy.
Zásadní vlastností je možnost bezdrátového ovládání, monitoringu a evidence historie událostí na dveřích.

Rychlý a přesný servis
Bezdrátová diagnostika stavu dveří a jejich seřízení významným způsobem šetří čas i náklady.

Ovládání automatických posuvných dveří
Standardně se všechny automatické dveře chovají podle nastaveného režimu v programovém přepínači. SPEDOS nabízí základní ­digitální programový přepínač (PP), 6-polohový klíčový PP a zjednodušený 2-polohový klíčový PP.
V současné době, díky inteligentní řídicí jednotce, přichází SPEDOS také s moderním LCD dotykovým PP s rozšířenou nabídkou provozních režimů.
SPEDOS také může svým zákazníkům nabídnout vlastní mobilní aplikaci, která umožňuje ovládání dveří mobilním telefonem.

Více na www.spedos.cz