Firma JAROŠ CZ s.r.o. dodávala na této stavbě okna, francouzská okna, dveře, výkladce a prosklené schodišťové stěny z moderního, hliníkového, profilačního systému německé společnosti GUTMANN AG.

V chodbách, kancelářích a bytech jsou osazena pásová okna ze systému GUTMANN S70+. Tato okna jsou kombinována s pevným zasklením a otvíravě sklopnými křídly. Zasklená jsou čirým izolačním dvojsklem se součinitelem tepelného prostupu Ug ≤ 1,1 W/m2K. Dilatace těchto pásových oken je řešena systémovým dilatačním spojením po cca 3,5 metrech. Připojovací spára je pak řešena pomocí i3 systému tepelně, hydroizolačně a parotěsně.
Místnosti do prostoru nádvoří – jižní průčelí - jsou prosvětlena francouzskými dvoukřídlými okny ze systému S70+ s krásným výhledem na zelenou zahradu. Polovina těchto francouzských oken slouží jako výstup na balkóny, druhá polovina je opatřena pevným skleněným zábradlím, které brání pádu z výšky.

Na úrovni prvního podlaží jsou výkladce z hliníkového rastrového fasádního systému GUTMANN F50+ s výklopnými okny, ovládanými pomocí pákového ovladače GEZE OL90. Součástí těchto výkladců jsou posuvné automatické dveře STEKO WinDrive s pohony Tormax.

Prosklení schodišť je taktéž řešeno jako hliníková rastrová fasáda ze systému GUTMANN F50+, která je zasklena čirým izolačním dvojsklem se součinitelem tepelného prostupu Ug ≤ 1,1 W/m2K.

Kotvení fasády je umístěno do monolitického železo-betonového skeletu. V nejvyšším místě chráněné únikové cesty jsou v rastrové fasádě umístěna výklopná křídla. Tato okna se dají otevřít systémem EPS i ručně pomocí tlačítka pro denní větrání. Velikost oken a jejich otevření zaručuje správný odvod kouře v případě požáru. Ve spodní části budovy jsou osazeny posuvné automatické dveře Steko WinDrive, které slouží jako běžný vstup do budovy. Při vyhlášení poplachu impulsem od systému EPS však slouží také jako přívodní otvor pro větrání chráněné únikové cesty.

Za firmu JAROŠ CZ s.r.o.
Libor Kurka, technický manažer

JAROŠ CZ s. r. o.
Ostravská 1230, 735 14 Orlová-Poruba
tel.: 596 585 820, fax: 596 516 965
e-mail: jarosova@jaros.cz, http://www.jaros.cz