První zajímavou realizací, na které se DOSTING v posledních měsících podílel, je budova „Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT – ­CERIT“, vytvořené Fakultou informatiky a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Jednou ze zajímavostí této budovy, realizované dle návrhu Ing. arch. Petra Pelčáka, je kombinace černé provětrávané fasády z lícových cihel s množstvím oken s výraznou barvou rámů – zlatý elox, což dohromady vytváří architektonicky zajímavé kompozice. Zde ­DOSTING dodával všechny hliníkové prosklené výplně stavebních otvorů – tedy již zmíněná okna (s trojskly a elektricky ovládanými žaluziemi), prosklené fasády v 1. NP a vstupní stěny včetně automatických dveří posuvných i otočných. Právě karuselové vstupní dveře jsou ojedinělé a dle požadavku architekta na zachování štíhlé linie celé vstupní prosklené strany mají tyto otočné vstupní dveře pohon umístěn v podlaze. Při porovnání materiálové úrovně staveb jako celku, vybavenosti interiérů a komfortu uvnitř dnešních univerzitních budov s univerzitními budovami 70. - 80. let minulého století si nejeden student let dávno minulých povzdychne, v jakémže to komfortu a vybavení mají dnešní studenti možnost studovat. A nezbývá, než si přát, aby tento nepochybně pozitivní vliv prostředí na dnešní mladou generaci byl promítnut do kvality jejich budoucí práce a vlastního bydlení, které obojí už bude záviset na jejich schopnostech a vlastním přičinění, nikoliv na dotačních titulech (obr. 1 a obr. 2).
Druhou zajímavou stavbou, na které se DOSTING podílel, je centrum sestávající ze čtyř objektů: AdMaS (­Advanced Materials, Structures and Technologies) v Brně – Králově Poli, kde DOSTING dodával všechny hliníkové prosklené výplně otvorů. Toto centrum je mj. zajímavé tím, že je navrženo jako komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, kde se budou vyvíjet materiály a konstrukce pro 3. tisíciletí a integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, konstrukčního a technologického. Centrum by mělo sloužit hlavně soukromých firmám na komerční bázi. Firmě DOSTING bylo nabídnuto účastnit se jednoho z prvních výzkumně-vývojových projektů centra AdMaS.

Třetí stavbou ze závěru roku 2013 je budova – Parkovací dům Kopečná, Brno – kde DOSTING dodával kompletní opláštění tohoto parkovacího domu. Suterénní podlaží je opláštěno materiálem Alubond – kompozitní desky – zde tl. 6 mm pro zvětšený útlum hluku. Podlaží, ve kterých budou parkovat automobily za pomoci automatického regálového systému, jsou opláštěna průsvitnými plnými polykarbonátovými deskami se speciální povrchovou úpravou Raindrop. Poslední patro je navrženo jako vyhlídková kavárna – vnější stěny jsou zhotoveny z prosklených fasád systému REYNAERS. Po otevření parkovacího domu ocení všichni obyvatelé Brna, kteří míří na MMB pro nový OP či pas, služeb tohoto parkovacího domu a možnost krásného výhledu na Brno při dobré kávě či lahodném čaji.

Čtvrtá stavba, která v současné době finišuje a na které se DOSTING podílel dodávkami provětrávaných fasád Alubond, jsou dvě budovy Českého technologického parku v Brně – Králově Poli, které po dokončení budou sloužit ke komerčním účelům svým nájemcům. Architektonické pojetí fasád obou budov je velmi zajímavé a po jejich dokončení spolu s terénními úpravami budou jistě tyto budovy patřit mezi budovy s nejhezčím opláštěním odpovídajícím třetímu tisíciletí. Kombinace prosklených fasád, provětrávaných fasád Alubond a posuvných skleněných stínicích prvků s netradičními motivy zaujmou každého kolemjdoucího či návštěvníka těchto budov. Stejně tak vytvoří harmonické prostředí pro všechny osoby pracující v obou objektech. (obr. 3).
V tomto článku popsané realizace opláštění budov jsou jen malou částí zakázkové náplně firmy DOSTING, která již více jak 20 let dodává investorům či generálním dodavatelům staveb prosklené fasády a výplně otvorů, provětrávané fasády a střešní světlíky všech druhů. Právě o světlících si povíme více v některém z příštích čísel časopisu, stejně tak i o realizacích ­DOSTINGu v oblasti staveb univerzitních budov mimo Brno.

Josef Suchomela (suchomela@dosting.cz), Libor Hron (hron@dosting.cz)

DOSTING, spol. s r.o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail:
suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz