Velmi zajímavou realizací byla přestavba části původně čistě parkovacího domu Rozmarýn v Brně na PD a 4 patra luxusních kanceláří s nejvyšším standardem pro uživatele v samém centru Brna – na Moravském náměstí / Kounicově ulici při zachování dostatečného počtu parkovacích míst. Soukromý investor se rozhodl horní patra parkovacího domu odbourat, vybudovat nový železobetonový skelet s konstrukční výškou pater odpovídající moderním kancelářím typu „open space“ a firma DOSTING dostala příležitost opláštit tuto smělou nástavbu kombinací prosklených a provětrávaných bondových fasád (viz obr. 1). Kombinace těchto fasád byla použita jak na vnější stěny budovy, tak na vnitřní stěny atria, čímž bylo do budovy přivedeno maximální množství denního světla. Prostory pod vnitřním atriem jsou prosvětleny díky celoprosklenému sedlovému světlíku (viz obr. 3), čímž podíl denního světla do kancelářských prostor ve všech místech jednotlivých podlaží dosáhl maximální možné míry. Celá fasáda svým členěním a použitím podlouhlých oken působí velmi svěže a moderně a uživatelům tyto prostory jistě přinesou dokonalé pracovní prostředí s výhledem na střed města (viz obr. 2).

2 | Prosklené a provětrávané fasády PD Rozmarýn Brno

 

3 | Prosklené atrium PD Rozmarýn Brno


Dalšími zajímavými stavbami, kde se firma DOSTING Brno podílela dodávkami provětrávaných bondových fasád, byla stavba – rekonstrukce PD Protěž v Praze – Chodově a velká stavba OC CHODOV II (viz obr. 4), kde DOSTING rovněž dodával části fasád z ALUCOBONDU. Obě tyto stavby byly dosti náročné zejména z hlediska organizace práce za současné účasti mnoha dodavatelů, stísněného prostoru pro přísun materiálu a vlastní montáž a postupně otevírané obchodní či parkovací prostory hodně komplikovaly postup a plynulost montáže. Na obou budovách byla celá řada náročných detailů, které nebylo úplně jednoduché zvládnout vyrobit a namontovat, ale výsledné dílo vypovídá o tom, že se to podařilo. Při plánování časového postupu jako by tvůrci harmonogramu stavby zapomněli, že v lednu a únoru mohou být mrazy a tak práce na lešení ve výšce 15 i více metrů při mrazech -15 st. i více byla dokonalou prověrkou lidské vůle a schopností montážníků i techniků. S přihlédnutím k nekompromisnímu tlaku na plnění dílčích termínu v často nelidských podmínkách patřila tato stavba k těm hodně komplikovaným. Ale dílo se podařilo a i DOSTING na obou stavbách přispěl úspěšně svou prací ke zdaru celé akce.

4 | Provětrávané bondové části fasád OC CHODOV Praha


V nepoměrně klidnější atmosféře se odehrávala rozsahem menší, ale hodně zajímavá realizace vestavby kanceláří do průmyslového objektu v Brně v areálu Teplár­ny. Jelikož jediná strana, kudy do budovy může přicházet denní světlo, je stranou jihozápadní s výrazným osluněním, bylo nutno se dobře popasovat s volbou vhodného typu prosklené fasády v kombinaci se žaluziemi a stínícími lamelami. O tom, že se dílo podařilo, svědčí spokojenost uživatelů kanceláří a celkový dojem prosklených fasád v jinak typicky průmyslovém areálu je velmi příznivý (viz obr. 5).
Důležitým krokem v dalším rozvoji společnosti DOSTING byl vstup strategického partnera – Ing. Stanislava Martince do společnosti. Od r. 2017 je tedy společnost DOSTING součástí skupiny firem KOMA. Portfolio dodávek DOSTINGu zůstane nejen zachováno, ale postupně se rozšiřuje o nové typy provětrávaných fasád, modulárních fasád a nových typů demontovatelných fasád – jak na tradiční budovy, tak na modulární systémy. Část své produkce bude společnost směřovat do zahraničí, zejména tam, kde firma KOMA hodně působí. Nezbývá než si závěrem přát a doufat, že časem i český generální dodavatel bude upřednostňovat kvalitu za rozumnou cenou před často volenou cestou nejnižší ceny za subdodávku opláštění stavby. Vždyť opláštění budovy je kabátem budovy, který „prodává“ a je-li kvalitní a architektonicky zajímavé, pak takové opláštění v reálných cenách má jak v novostavbách, tak u rekonstrukcí budov světlou budoucnost.

5 | Prosklená fasáda se stíněním – provozní budova v Brně


K hlavním zásadám ­DOSTINGu patří kvalita dodávaných výrobků, precizní projektová příprava a přesná a rychlá montáž. ­DOSTING nechce být jen nějakou subdodavatelskou firmou, ale je vždy partnerem, na nějž se zákazník může kdykoliv s důvěrou obrátit v celém procesu výstavby – od projektu, přes výrobu a následnou finální montáž.

DOSTING, spol. s r. o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail: suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz