Kromě kompozitních desek ALUBOND nabízí firma DOSTING, spol. s r. o. Brno na našem trhu novinku – interiérové obklady systému GUSTAFS, které jsou unikátním řešením pro reprezentativní a společensky významné prostory budov.

V roce 2015 realizovala firma ­DOSTING zajímavou dodávku – Fasádní obklady na administrativní budově firmy STYLE PLUS Litomyšl. Obklady z perforovaných kazet ALUBOND jsou umístěny před prosklenou fasádou a kombinace vhodně zvolené velikosti a hustoty otvorů vytvářejí velmi příznivý architektonický dojem z celé budovy a to nejen ve dne, ale ještě více večer při barevném podsvícení této části fasády (viz obr. 1 a obr. 2). U perforované fasády byl zvolen neviditelný systém kotvení kazet na hliníkový rošt, aby ani drobný spojovací materiál nerušil estetický dojem z fasády budovy. Celá budova těmito částmi fasády nesmírně získala a nová budova působí nejen velmi vzdušně a lehce, ale též moderně a luxusně. Pro dodavatele této části fasády je práce na takovém díle radostí a nezbývá než si přát, aby více prozíravých investorů a šikovných architektů či projektantů našlo odvahu navrhnout a realizovat atypické řešení opláštění budovy. Firma DOSTING je připravena taková řešení s radostí zrealizovat.

Na jaře letošního roku uvedl ­DOSTING na trh v ČR a SR jedinečné obkladové materiály GUSTAFS, které umožňují dotvářet stropy a stěny reprezentativních a společensky významných prostor v prvotřídním designu a kvalitě. Hlavní předností, pro kterou si tyto desky získaly ve světě rychle své místo, jsou vynikající požárně technické vlastnosti, kdy na rozdíl od běžných obkladů dřevem či sádrokartonem mají desky / systémy GUSTAFS požární klasifikaci A2-s1, d0. Přitom vzhledově působí jako dřevěné obklady, nebo mohou být opatřeny různými úpravami povrchu či členění v zájmu dosažení mimořádného estetického efektu a dokonalého útlumu zvuku a hluku (viz obr. 3). Desky GUSTAFS mohou mít povrch z dřevěné dýhy, potisk na přání zákazníka, imitaci různých kovových materiálů, perforaci vytvářející akustické panely pro různou třídu útlumu zvuku, designové perforace dle přání architekta či zákazníka atd. Těmito přednostmi si desky a systémy GUSTAFS vydobyly výsadní postavení u interiérových obkladů reprezentativních shromažďovacích prostor, koncertních či divadelních sálů, hotelových lobbies, univerzitních přednáškových sálů či aul apod. V současné době jsou ve fázi projektových prací budovy, kde budou desky GUSTAFS pro své mimořádné vlastnosti a velmi příjemný design v různých variantách použity. Ze zahraničních realizací je zřejmé, že výsledný dojem z interiérových obkladů deskami GUSTAFS je velmi dobrý (viz obr. 4 a 5).

Projektové středisko a produkt manažeři firmy DOSTING nabízí bezplatné poradenství architektům a projektantům při jejich návrzích exteriérových či interiérových obkladů moderních budov 21. století. Realizační oddělení se pak postará o rychlou a kvalitní realizaci smluveného díla. Na nových webových stránkách společnosti DOSTING (www.dosting.cz) najdete řadu fotek z úspěšných realizací a velké množství technických informací a řešení všech materiálů a výrobků dodávaných firmou DOSTING – materiálů a výrobků pro prosvětlení a opláštění budov.

Ing. Josef Suchomela
DOSTING, spol. s r.o., Brno

 

DOSTING, spol. s r. o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail: suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz