Novinkou firmy TRANSBETON s.  r.  o. je od listopadu 2010 zakoupení a provoz průmyslového areálu bývalé prefy ve městě Přerov, včetně věžové a horizontální betonárny. Obě tyto betonárny budou v roce 2011 za provozu plně modernizovány.

V roce 2009 byla zahájena spolupráce společností TRANSBETON s.  r.  o. a MAPEI spol.  s  r.  o., jejímž cílem bylo, mimo jiné, vyvinutí receptury pro lité podlahové potěry. V odvětví stavebního průmyslu se často využívají lité potěry na bázi anhydritu (sádry), které však nejsou vhodné do všech prostředí (zejména vlhkých) a mají poměrně dlouhou dobu vyzrávání. Vzhledem k těmto parametrům a potřebám trhu se spolupráce zmiňovaných firem začala ubírat směrem k vytvoření cementové, lité, podlahové směsi, vhodné do vlhkého prostředí, která zároveň sníží nároky na technologické přestávky.

V průběhu let 2009 a 2010 byly navrženy receptury litých podlahových potěrů na bázi hydraulických pojiv, které byly podrobeny sérii vstupních zkoušek, následně (v roce 2010) odzkoušeny a posléze byl zahájen prodej a distribuce na konkrétní stavby. Uplatnění těchto potěrů je zejména v rezidenční a průmyslové výstavbě, pro místa stavebně vhodná či určená k pokládce litých podlah.  

Ze zkušeností firmy TRANSBETON s.  r.  o. lze konstatovat, že se podařilo vytvoření výrobku pod názvem „litý podlahový potěr“ (LPP), který je použitelný do všech typů interiérů a to včetně koupelen, prádelen, sklepů a jiných míst se zvýšenou vlhkostí (případně i do míst střídavě mokrých) s aplikační tloušťkou od 55 mm. Tento nově vyvinutý výrobek vykazuje taktéž pozitivní vlastnosti z hlediska kritéria technologických pauz při výstavbě, což znamená, že již po 24-48 hodinách je plocha pochozí a po cca 4-5 dnech je již podlaha částečně zatížitelná (např. lehkými stavebními prácemi). Výrobek je dále jednoduše aplikovatelný do ideální rovinatosti a jednolitosti povrchu za pomoci natřásacích tyčí (viz obrázky níže – zpracování a povrchový vzhled LPP). Lze jej využít i pro místnosti s podlahovým topením. Lité podlahové potěry na bázi cementu však mají i určitá úskalí spočívající zejména v nutnosti dodržení maximální velikosti dilatačních celků (35 m2), dodržení poměru stran maximálně v poměru 1:3 a zabránění nerovnoměrnému a příliš rychlému vysychání podlahy (zejména v důsledku průvanu nebo nadměrného slunečního osvitu). V neposlední řadě, je třeba dodržet maximální technologickou kázeň při zprovoznění podlahového topení, zabudovaného v litém podlahovém potěru, aby nedošlo v důsledku prudkého zvýšení teploty v podlaze k jejímu poškození či k poškození topného podlahového systému.

Lité podlahové potěry jsou distribuovány společností TRANSBETON s.  r.  o. ­autodomíchávači­ (mixy) o objemu 5 m3, 7 m3 a 9 m3 a jejich vykládka na stavbě je uskutečňována buď přívěsnými čerpadly o výkonu 15-30 m3/hod
nebo mobilními, popř. halovými auto-čerpadly. Dosah čerpadel ze stanoviště na místo vykládky litého podlahového potěru je cca do 80 m.

Zcela jednoznačnou výhodou tohoto výrobku je jeho prodejní cena, která je ve srovnání s anhydritovým potěrem až o 25 % nižší. Tímto se stávají lité podlahové potěry alternativou, resp. substitutem anhydritového potěru. S ohledem na osvědčení litých podlahových potěrů v praxi se bude TRANSBETON s.  r.  o. nyní ubírat vývojem nových typů litých podlah, a to na bázi pěnobetonu, a dále vývojem lehčených či ekonomicky úspornějších čerstvých betonů.

TRANSBETON s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz