Novinkou firmy TRANSBETON s.  r.  o. je od listopadu 2010 zakoupení a provoz průmyslového areálu bývalé prefy ve městě Přerov, včetně věžové a horizontální betonárny. Obě tyto betonárny budou v roce 2011 za provozu plně modernizovány.

V roce 2009 byla zahájena spolupráce společností TRANSBETON s.  r.  o. a MAPEI spol.  s  r.  o., jejímž cílem bylo, mimo jiné, vyvinutí receptury pro lité podlahové potěry. V odvětví stavebního průmyslu se často využívají lité potěry na bázi anhydritu (sádry), které však nejsou vhodné do všech prostředí (zejména vlhkých) a mají poměrně dlouhou dobu vyzrávání. Vzhledem k těmto parametrům a potřebám trhu se spolupráce zmiňovaných firem začala ubírat směrem k vytvoření cementové, lité, podlahové směsi, vhodné do vlhkého prostředí, která zároveň sníží nároky na technologické přestávky.

 

Lité podlahové potěry na bázi cementu jako alternativa anhydritu
Lité podlahové potěry na bázi cementu jako alternativa anhydrituV průběhu let 2009 a 2010 byly navrženy receptury litých podlahových potěrů na bázi hydraulických pojiv, které byly podrobeny sérii vstupních zkoušek, následně (v roce 2010) odzkoušeny a posléze byl zahájen prodej a distribuce na konkrétní stavby. Uplatnění těchto potěrů je zejména v rezidenční a průmyslové výstavbě, pro místa stavebně vhodná či určená k pokládce litých podlah.  

Ze zkušeností firmy TRANSBETON s.  r.  o. lze konstatovat, že se podařilo vytvoření výrobku pod názvem „litý podlahový potěr“ (LPP), který je použitelný do všech typů interiérů a to včetně koupelen, prádelen, sklepů a jiných míst se zvýšenou vlhkostí (případně i do míst střídavě mokrých) s aplikační tloušťkou od 55 mm. Tento nově vyvinutý výrobek vykazuje taktéž pozitivní vlastnosti z hlediska kritéria technologických pauz při výstavbě, což znamená, že již po 24-48 hodinách je plocha pochozí a po cca 4-5 dnech je již podlaha částečně zatížitelná (např. lehkými stavebními prácemi). Výrobek je dále jednoduše aplikovatelný do ideální rovinatosti a jednolitosti povrchu za pomoci natřásacích tyčí (viz obrázky níže – zpracování a povrchový vzhled LPP). Lze jej využít i pro místnosti s podlahovým topením. Lité podlahové potěry na bázi cementu však mají i určitá úskalí spočívající zejména v nutnosti dodržení maximální velikosti dilatačních celků (35 m2), dodržení poměru stran maximálně v poměru 1:3 a zabránění nerovnoměrnému a příliš rychlému vysychání podlahy (zejména v důsledku průvanu nebo nadměrného slunečního osvitu). V neposlední řadě, je třeba dodržet maximální technologickou kázeň při zprovoznění podlahového topení, zabudovaného v litém podlahovém potěru, aby nedošlo v důsledku prudkého zvýšení teploty v podlaze k jejímu poškození či k poškození topného podlahového systému.

Lité podlahové potěry jsou distribuovány společností TRANSBETON s.  r.  o. ­autodomíchávači­ (mixy) o objemu 5 m3, 7 m3 a 9 m3 a jejich vykládka na stavbě je uskutečňována buď přívěsnými čerpadly o výkonu 15-30 m3/hod
nebo mobilními, popř. halovými auto-čerpadly. Dosah čerpadel ze stanoviště na místo vykládky litého podlahového potěru je cca do 80 m.

Zcela jednoznačnou výhodou tohoto výrobku je jeho prodejní cena, která je ve srovnání s anhydritovým potěrem až o 25 % nižší. Tímto se stávají lité podlahové potěry alternativou, resp. substitutem anhydritového potěru. S ohledem na osvědčení litých podlahových potěrů v praxi se bude TRANSBETON s.  r.  o. nyní ubírat vývojem nových typů litých podlah, a to na bázi pěnobetonu, a dále vývojem lehčených či ekonomicky úspornějších čerstvých betonů.

TRANSBETON s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz