Co se nám podařilo (v nedávné minulosti)
V uplynulém roce došlo k dokončení mnoha staveb, na kterých jsme se dodávkami našeho betonu podíleli. Podívejme se tedy těm nejzajímavějším z nich na zoubek.
V závěru loňského roku byl zkolaudován 15podlažní polyfunkční dům Ponávka Tower, nacházející se v širším centru města Brna, v rozvojové oblasti, kterou by v budoucnu měla procházet tzv. „Nová městská třída“. Na jeho stavbu jsme v jejím průběhu, tzn. v letech 2020 až 2023, dodávali z naší brněnské betonárny rozmanitou paletu receptur, počínaje betonem C 30/37 90d XA1 Dmax 16 mm S3 s krystalizační přísadou pro tzv. bílou vanu, přes betony pevnostních tříd C 30/37 až C 50/60 s požadavkem na modul pružnosti Ecm = 33–36 GPa v souvislosti se zmíněnou výškou budovy, až po provzdušněný beton C 30/37 XF3 Dmax 22 mm S3 pro balkony nebo pohledové betony pro monolitické stěny. O tom, že se věc podařila, svědčí nejen velký zájem o bydlení či podnikání v tomto komplexu, ale také ocenění v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2023, konkrétně 1. místo v kategorii Bytové stavby.
Další důležitou stavbou, na kterou aktuálně vozíme doslova poslední kubíky betonu, je rekonstrukce vodního díla Letovice, probíhající v letech 2022 až 2024. Ta má zajistit zlepšení jeho protipovodňové funkce, zvýšení bezpečnosti a její součástí je také odstranění sedimentů ze dna nádrže. I tuto stavbu jsme zásobovali rozličnými betony, konkrétně z naší betonárny v nedaleké Skalici nad Svitavou. Důraz byl kladen zejména na jejich mrazuvzdornost a minimální smrštění, ve zmíněných posledních betonážích například figuruje speciální receptura C 30/37 XF3 Dmax 22 mm S3 za použití cementu s pomalým náběhem.
Mezi další zajímavé realizace, dokončené v uplynulém roce za přispění našeho betonu, patří například amfiteátr v jihomoravských Hustopečích, rozšíření čističky odpadních vod v nedalekých Dolních Dunajovicích nebo na protějším konci Moravy zbrusu nový most přes řeku Kopřivničku na ulici Kpt. Jaroše v Kopřivnici.
Fotografie z těchto a dalších staveb najdete na našem Instagramu: www.instagram.com/transbeton.cz

Rekonstrukce vodního díla Letovice


Na čem pracujeme (v současnosti)
Po krátkém ohlédnutí za nedávnou minulostí chvíli pobuďme tady a teď, především tedy tam, kam proudí náš beton nejvíce.
A pokud jde o objem, tak nezbývá než začít dvěma významnými dopravními stavbami, a to prvním budovaným úsekem dálnice D49 z Hulína do Fryštáku a také posledním zatím nedokončeným úsekem naší nejdelší a zároveň nejvytíženější dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Na tu první jmenovanou dodáváme beton z naší holešovské betonárny už od roku 2022, v současnosti je stavba ve své poslední fázi, ke které přispíváme dodávkami betonů C 30/37 až C 40/50 XF4 Dmax 16 mm S3 pro betonáž mostních říms, přechodových desek či závěrů. Druhá zmíněná stavba, dálnice D1 v úseku Říkovice–Přerov, byla zahájena v roce 2023 a předpoklad jejího dokončení je v roce 2026, kdy spojí dvě momentálně izolované části této významné komunikace a vytvoří tak souvislou, 377 kilometrů dlouhou spojnici Prahy s česko-polskou hranicí. Součástí zhruba 10kilometrového úseku bude i téměř kilometr dlouhá estakáda, která je doslova výkladní skříní našeho betonu, konkrétně z naší betonárny v přerovské Tovačovské ulici. Na svém místě je již jak síranovzdorný beton do pilot, tak betony do základů (C 30/37 XC4 XD3 XF2 Dmax 16 mm S4), dříků (C 35/45 XC4 XD3 XF2 Dmax 22 mm S4) i hlavic (C 35/45 XC4 XD3 XF4 Dmax 22 mm S4) pilířů. Následovat bude betonáž mostovky, a to netradičně různou recepturou pro každou ze stran – C 30/37 XD1 XF2 XA2 Dmax 16 mm S4 pro levou a C 35/45 XD1 XF2 XA2 Dmax 16 mm S4 pro pravou stranu.
Stejně jako v případě exkurze do minulosti, i v této části je potřeba zmínit stavbu bezprostředně související s vodou, a to stavbu protipovodňových opatření v brněnské ulici Poříčí, která je levým nábřežím Brnem protékající řeky Svratky. Tato má za cíl nejen ochránit lokalitu před stoletou vodou, ale umožní také její využití pro volnočasové aktivity. A i tuto stavbu vytrvale zásobujeme naším betonem, konkrétně betonem do pilot C 25/30 XA1 Dmax 16 mm S4 z naší nedaleké betonárny na Vídeňské ulici. Aktuálním termínem dokončení je duben příštího roku.
Dalším brněnským budovaným objektem, který bychom v souvislosti s naším betonem rádi vyzdvihli, je multifunkční hala s kapacitou více než 13 000 míst, která od loňského roku vyrůstá v sousedství brněnského výstaviště. Je jedním z aktuálně největších strategických projektů města Brna a své první návštěvníky by měla přivítat v roce 2026. (viz foto na titulní straně)
No a Brno do třetice, tentokrát komplex čtyř bytových domů a jedné polyfunkční budovy s obchody a službami se souhrnným názvem Living Panorama Dlouhá. Naše angažmá v tomto projektu, nacházejícím se v městské části Brno-Bohunice, jsme započali letos na jaře, a to formou dodávek betonu C 30/37 XF3 Dmax 16 mm S4 pro základovou desku pod věžový jeřáb, kdy byl kladen důraz na rychlý náběh – možnost stavby jeřábu po cca týdnu od betonáže. Pokračujeme betony C 30/37 90d XF1 Dmax 16 mm S4 pro bílou vanu, resp. C 20/30 XA1 Dmax 16 mm S4 do pilot.
A na obdobných, byť ne tak rozsáhlých realizacích, participujeme naším betonem i v jiných lokalitách, např. v Mikulově (bytový komplex Mikulovské terasy, betonárna Mikulov) nebo ve Skalici nad Svitavou (Rezidence Zlatá Pole, betonárna Skalice nad Svitavou).
Tyto a další zajímavé reference pro vás průběžně monitorujeme na našem Facebooku: www.facebook.com/transbeton.cz

Stavba prvního úseku dálnice D49


Co nás čeká (v blízké budoucnosti)
Kromě výše zmíněných stále aktivních referencí bychom se rádi pochlubili plánovanými dodávkami betonu z naší betonárny v Hustopečích, a to na stavbu zbrusu nového Vinařství Lacina v nedalekých Velkých Pavlovicích. Vzhledem k tomu, že máme k vínu blízký vztah, vždyť naše sesterská společnost ZEPIKO spol. s r.o., dodavatel kameniva pro naše betonárny, proměnila jednu z vytěžených lokalit v rámci její rekultivace ve vinohrad, se na tuto realizaci velmi těšíme.
Není to koneckonců „naše“ první vinařství, v minulosti jsme se naším betonem podíleli na výstavbě architektonicky mimořádně zdařilých vinařství Obelisk (Valtice) a Gurdau (Kurdějov). A není to ani náš jediný příspěvek k vinařské tradici tohoto regionu. I letos budeme hrdými partnery Pálavského vinobraní, významných tradičních oslav vína, pořádaných vždy v první polovině měsíce září v Mikulově.
A u partnerství ještě chvíli zůstaňme, jsme totiž hrdými podporovateli také dalších kulturních či sportovních akcí, zmiňme například Hudební festival Znojmo, který každoročně přináší svému publiku širokou paletu hudebních stylů i druhů, ale především Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK, který již více než 20 let doplňuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Odměnou jsou nám krásné obrázky nakreslené dětmi do programu NFDO KRTEK zapojenými, které nám slouží jako originální novoročenky s poselstvím našim zákazníkům a partnerům, z nichž mnoho se díky tomu k podpoře následně také připojuje.
Více informací, včetně těch, které se týkají možností připojení se k této podpoře, naleznete zde: www.transbeton.cz/kde-pomahame